Yohanu 19

1Sanam mɛya Pilati u Yesu mwa, ma u dera ba nùn so ka som kpaka. 2Ma tabu kowobu ba sãki tundu bɔkana ba ka nùn sina furɔ kua ba doke win wirɔ. Ba maa nùn gurumusu swãabu sebusia. 3Kiri kiri kpa bu nùn susi bu nɛɛ, Yuuban sunɔ, fɔɔ baasira. Ma ba nùn baari soomɔ. 4Ma Pilati u kpam maa yarima u tɔn wɔru ge sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i swaa dakio. Wee, kon bɛɛ durɔ wi yarama kpa i ka gia ma na ǹ toraru garu wa wi sɔɔ. 5Yesu u yarima u sãkin furɔ, ka maa gurumusu swãabu ge doke. Pilati u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, durɔ wi wee. 6Sanam mɛ yãku kowo tɔnwerobu ka sãa yerun kɔ̃sobu ba nùn wa, ma ba gbãsukum wɔri ba nɛɛ, a nùn kpareo, a nùn kpareo dãa bunanaru sɔɔ. Pilati u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛn tii i nùn mɔɔ kpa i nùn kpare dãa bunanaru wɔllɔ ka bɛɛn tii. Domi nɛ na kun toraru garu wa wi sɔɔ. 7Ma Yuuba ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, sa wooda gaa mɔ ye ya gerumɔ bu nùn go yèn sɔ̃ u win tii nɛɛ Gusunɔn Bii. 8Ye Pilati u gari yi nua, win bɛrum sosi. 9Ma u kpam ka Yesu wura siri yerɔ, u nùn bikia u nɛɛ, man diya a na. Adama Yesu kun nùn wisa baa nɔn teeru. 10Ma Pilati u nùn bikia u nɛɛ, nɛna a ǹ ka sere gari mɔ̀? A ǹ yɛ̃ ma na dam mɔ n ka nun kara, na maa dam mɔ n ka nun kpare dãa bunanaru sɔɔ? 11Ma Yesu u nùn wisa u nɛɛ, a ǹ dam gam mɔ nɛ sɔɔ bà kun nun mɛ wɛ̃ wɔllun di. Yen sɔ̃na wi u man nun nɔmu sɔndia, win taarɛ ya wunɛgia kere. 12Ye Pilati u yeni nua yera u hania sosi u ka Yesu kara. Adama Yuuba ba gbãsukunu bɔbia ba nɛɛ, à n durɔ wi kara, a ǹ maa tem yɛ̃ro kĩ. Domi baawure wi u win tii kua sunɔ u sãawa tem yɛ̃ron yibɛrɛ. 13Ye Pilati u gari yi nua, u ka Yesu yarima, ma u sina siri kowon sin yerɔ te ta wãa yam mɛ sɔɔ, mɛ ba sokumɔ Kpee turaru. Miya ba maa sokumɔ Gabata ka Heberum. 14N tie sɔ̃ɔ teeru bu sere Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru ko, nge sɔ̃ɔ wii wɔllun saka. Ma Pilati u Yuuba sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛn sunɔ wee. 15Ma Yuuba ba gbãsuka wɔllɔ, i ka nùn doo, i ka nùn doo, i nùn kpareo dãa bunanaru wɔllɔ. Ma Pilati u bu bikia u nɛɛ, amɔ ro! I kĩ n bɛɛn sunɔ kpare dãa bunanaru wɔllɔ? Ma yãku kowo tɔnweroba nùn wisa ba nɛɛ, bɛsɛ sa ǹ sunɔ goo mɔ ma n kun mɔ tem yɛ̃ro. 16Sanam mɛya Pilati u bu Yesu nɔmu sɔndia bu ka nùn kpare dãa bunanaru wɔllɔ. Ma ba Yesu mwa ba ka doona. 17Ma Yesu u win tiin dãa bunanaru sua u ka da sere aye ten mi, te ta ka wii koko weenɛ, adama ka Heberum ba ra yam mi sokuwa Gɔɔgɔta. 18Miya ba nùn kpare dãa bunanaru wɔllɔ. Ba maa tɔn durɔbu yiru gabu kpare turo nɔm dwarɔ, turo nɔm geuɔ, ma Yesu wãa ben suunu sɔɔ. 19Ma Pilati u yorua u mani dãa bunana ten wɔllɔ. Yora ye, ya nɛɛ, Yesu Nasarɛtigii, Yuuban sunɔ. 20Yuuba dabira ba yora ye gara domi mi ba Yesu kpare n ǹ ka wuu toma. Ma ba ye yorua ka Heberum, ka Gɛrɛkim, ka maa Latɛm. 21Ma Yuuban yãku kowo tɔnwerobu ba Pilati sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a ku yore Yuuban sunɔ, adama a yoruo, u nɛɛ wiya Yuuban sunɔ. 22Ma Pilati u nɛɛ, ye na yorua na yoruawa. 23Sanam mɛ tabu kowobu ba Yesu kpare ba kpa, ba win yãnu bɔnu kua suba nnɛ, tabu kowo ben baawure sube teeru, ba maa win yabe bakaru sua. Yabe te, ta ǹ yina mɔ, ba tu wesawa yaberu. 24Ma tabu kowo be, ba geruna ba nɛɛ, bu ku raa te gĩa, adama bu de bu tu tɛtɛ toosi kpa bu wa wigiru ta koo ko. Nge mɛya Gusunɔn gari yi koora yi yi nɛɛ, "Ba nɛn yãnu bɔnu kua ben tii tiinɛ sɔɔ. Ma ba nɛn yaberu tɛtɛ toosi." Nge mɛya tabu kowo be, ba kua. 25N wee, Yesun mɛro, ka win mɛron wɔnɔ, ka Maari Kopan kurɔ, ka sere Maari Madalagii, ba yɔ̃ Yesun dãa bunanarun bɔkuɔ. 26Yesu u win mɛro wa mi, ka bɔ̃ɔ wi u kĩ ba yɔ̃ ba karinɛ, ma u win mɛro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kurɔ wunɛ, wunɛn bii wee mi. 27U maa bɔ̃ɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛn mɛro wee mi. Saa dɔma ten diya bɔ̃ɔ wi, u ka nùn wa win tiin yɛnuɔ. 28Yen biru, sanam mɛ Yesu u gia ma gari yi kpuro yi wiru goora yi kpa, Gusunɔn gari yi ka koora, u nɛɛ, nim nɔru ga man mɔ̀. 29Wekeru gara wãa mi, te ta tam mɔmmɔm yiba. Ma ba swɛɛsu wasa tam mɔmmɔm mɛ sɔɔ, ba bɛri isɔpun dɛkaɔ ba ka susi win nɔɔwɔ. 30Sanam mɛ Yesu u tam mɔmmɔm mɛ denda u nɛɛ, n kpa. Yera u tuka, u win tii yɔ̃su, ma u sariru kua. 31Dɔma teya Yuuba ba Pilati bikia u de bu durɔ ben kɔ̃ri bɔɔku be ba go mi, kpa bu goo ni sarasia dãa bunanarun di. Ba yeni bikia yèn sɔ̃ n tie sɔ̃ɔ teeru bu ka ben tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru di, ba ǹ maa kĩ goo ni, nu n wãa dãa bunanaru wɔllɔ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii te sɔɔ, domi tɔ̃ɔ bakarun tii tiiwa. 32Yen sɔ̃na tabu kowobu ba da ba gbiikoon kɔ̃ri bɔɔka ka maa yirusegii be ba kpare ka Yesu sannu. 33Adama sanam mɛ ba tura Yesun mi, ba deema u gu kɔ, ba ǹ maa win kɔ̃ri bɔɔka. 34Adama tabu kowobun turo u Yesu yaasa sɔka win yɛ̃saɔ, ma yande yɛm ka nim mu yara. 35Wi u ye wa, u yen seeda di, win seeda ye, gema. U yɛ̃ kam kam ma geeya u gerumɔ, kpa bɛɛ i maa ka naanɛ doke. 36Yeniwa ya kua kpa Gusunɔn gari yi ka koora yi yi nɛɛ, "Baa win kuku teeru, ta ǹ kɔsiramɔ." 37Gusunɔn gari maa nɛɛ, "Ba koo nùn mɛɛri wi ba sɔka." 38Yen biru Yosɛfu Arimategii u Pilati Yesun goru kana. Yosɛfu wi, u sãawa Yesun bɔ̃ɔ, adama asiri sɔɔwa yèn sɔ̃ u Yuuban bɛrum mɔ. Ma Pilati u wura. Yen sɔ̃na Yosɛfu u da u Yesun goru sua u ka doona. 39Nikodɛmu wi u raa da Yesun mi wɔ̃kuru u Yosɛfu yɔ̃siri. Ma u turare bwesenu yiru, miru ka aloɛsi nɛni ye ya tura kilo tɛnan saka. 40Durɔ be yiru ba Yesun goru sua ma ba tu bekuru wukiri ka turare sannu. Domi nge mɛya Yuuba ba ra ka ben goru sike. 41N deema batuma gaa ya wãa mi ba Yesu kparen bɔkuɔ. Siki wɔru kperuguu gaga wãa mi, batuma ye sɔɔ, gè sɔɔ ba ǹ goo sikure. 42Miya ba Yesu kpĩ domi yen sisira sãawa tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru. Siki te, ta maa wãa turuku mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\