Yohanu 20

1Alusuma buu sɔ̃nu buru buru yellu, sanam mɛ yam kun sãram kpa, Maari Madalagii u da sikiru mi. Ma u wa ba kpee te sua saa siki ten kɔnnɔn di. 2Ma u duka da Simɔɔ Piɛɛn mi, ka bɔ̃ɔ win mi, wi Yesu u kĩ, u bu sɔ̃ɔwa ma ba Yinni sua saa sikiru min di, u ǹ maa yɛ̃ mi ba nùn kpĩ. 3Sanam mɛya Piɛɛ ka bɔ̃ɔ wi, ba yara ba da sikiru mi. 4Ma be yiru ba duki da sannu, adama bɔ̃ɔ wi, u duka u Piɛɛ gbiiri, ma u gbia u tura sikiru mi. 5U yãara u tende siki te sɔɔ, ma u bekuru wa ta yii, adama u ǹ due. 6Yera Simɔɔ Piɛɛ wi u sisi biruɔ u tura mi ma u dua siki te sɔɔ. U maa beku te wa ta yii, 7ka yasa ye ba raa ka win wiru bɔkua. Adama yasa ye, ya ǹ yii ka beku te sannu, ya kuruawa bee tia. 8Sanam mɛya bɔ̃ɔ wi u raa gbia u tura sikiru mi, u maa dua. U wa, ma u naanɛ doke. 9Gusunɔn gari kun daa bu yeeri gina yi yi gerua ma u koo se gɔrin di. 10Ma bwãa be, ba gɔsira ba da ben yɛnuɔ. 11Adama Maari u yɔ̃ tɔɔwɔ siki ten bɔkuɔ u sumɔ. Sanam mɛ u sumɔ u yãara u tende siki ten sɔɔwɔ. 12Ma u wɔllun gɔradoba yiru wa ba yãa kpikinu doke ba sɔ̃ mi Yesun goru ta raa kpĩ, ben turo wiru gia, turo maa naasu gia. 13Ma ba nùn bikia ba nɛɛ, kurɔ wunɛ, mba n kua a ka sumɔ. Ma u bu wisa u nɛɛ, ba nɛn Yinni suawa saa minin di, na ǹ maa yɛ̃ mi ba nùn kpĩ. 14Sanam mɛ u yeni gerua u kpa, u sĩira ma u Yesu wa u yɔ̃ mi. Adama u ǹ gie ma Yesuwa. 15Yesu u nùn bikia u nɛɛ, kurɔ wunɛ, mba n kua a ka sumɔ. Wara a kasu. Kurɔ wi, u tamaa yam min kɔ̃sowa. Yera u nɛɛ, tɔnwero, ǹ n wunɛn na a nùn sua, a man sɔ̃ɔwɔ mi a nùn kpĩi, kpa n da n nùn sua min di. 16Ma Yesu u nɛɛ, Maari. Yera u sĩira, ma u gerua ka Heberum u nɛɛ, Raboni. Yen tubusiana, keu sɔ̃ɔsio. 17Ma Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku man baba, domi na ǹ gina de nɛn Baaban mi wɔllɔ. Adama a doo nɛn bwãabun mi, a bu sɔ̃ ma na dɔɔ Gusunɔn mi, wi u sãa nɛ ka bɛɛn Baaba, u maa sãa nɛ ka bɛɛn Yinni. 18Ma Maari Madalagii u da u bwãa be sɔ̃ɔwa ma u Yinni wa, sere Yinni u nùn gari yini sɔ̃ɔwa. 19Alusuma buu gen yoka, bwãa be, ba mɛnna ma ba gamboba bɛri Yuuban bɛrum sɔ̃. Miya Yesu u da u bu yɔ̃re ben suunu sɔɔ. Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, alafia ya n wãa ka bɛɛ. 20Ye u yeni gerua u kpa, u bu win nɔma ka win yɛ̃sa sɔ̃ɔsi. Bwãa ben nukura dora ye ba Yinni wa. 21Ma Yesu u kpam bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, alafia ya n wãa ka bɛɛ. Nge mɛ Baaba u man gɔrima nge mɛya nɛ na maa bɛɛ gɔra. 22Ye u yeni gerua u kpa, yera u bu wɛ̃sie ma u nɛɛ, i Hunde Dɛɛro mɔɔ. 23Ì n goo nùn win toraru suuru kua u koo ten suuru wa. Ì n maa goon toraru suuru kobu yina ta ko n yɛ̃ro wãasiwa. 24Tomaa, bwãabu wɔkura yiru yen turo, wi ba ra maa nɛɛ Sika, u ǹ daa wãa ka be sanam mɛ Yesu u na ben mi. 25Bwãa be ba tie ba nùn sɔ̃ɔwa ma ba Yinni wa. Tomaa u bu wisa u nɛɛ, ma n kun mɔ u kurum bora wa Yinnin nɔma sɔɔ, ma u kun win niki bia doke mi kurum daa wãa, kpa u win nɔmu doke Yinnin yɛ̃saɔ, u ǹ naanɛ dokemɔ. 26Sɔ̃ɔ nɔɔba itan biru bwãa be, ba maa mɛnnɛ sannu dirɔ. Tomaa wãa be sɔɔ. Ba gamboba bɛri adama Yesu u na u bu yɔ̃re ben suunu sɔɔ ma u nɛɛ, alafia ya n wãa ka bɛɛ. 27Sanam mɛya u Tomaa sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a nɛn nɔma mɛɛrio kpa a wunɛn niki bia doke ye sɔɔ. A wunɛn nɔmu dɛmiama a doke nɛn yɛ̃saɔ. A naanɛ dokeo a ku maa ko gɔ̃rusu yirugii. 28Tomaa u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ nɛn Yinni. 29Yesu u nùn bikia u nɛɛ, a naanɛ doke yèn sɔ̃ a man waamɔ? Doo nɔɔrugiba be ba kun man wa, ba ka naanɛ doke. 30Sɔm maamaakigii dabina Yesu maa kua win bwãabun nɔni biru ni ba kun yorua tire teni sɔɔ. 31Adama gari yiniwa ba yorua kpa i ka naanɛ doke ma Yesuwa Kirisi wi, Gusunɔn Bii, kpa naanɛ doke binin saabu i n wãaru mɔ te ta ku ra kpe win yĩsirun sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\