Yohanu 3

1Durɔ goo wãa Falisiba sɔɔ wi ba ra nɛɛ Nikodɛmu, u sãawa Yuuban tɔnwero. 2Durɔ wi, u da Yesun mi sɔ̃ɔ teeru wɔ̃kuru, ma u nɛɛ, yinni, sa yɛ̃ ma Gusunɔwa nun gɔrima a ka sun keu sɔ̃ɔsi, domi goo sari wi u koo kpĩ u sɔm maamaakigii nini ko nìn bweseru a ra ko, ma n kun mɔ Gusunɔ wãa ka yɛ̃ro. 3Ma Yesu u nɛɛ, ka geema, na nun sɔ̃ɔmɔ, ma n kun mɔ ba tɔnu mara nɔn mɛɛruse, u ǹ kpɛ̃ u ko ban te Gusunɔ u swĩigii. 4Nikodɛmu u nùn bikia u nɛɛ, amɔna ba koo tɔnu ma kpam sanam mɛ u bukura. U koo kpĩ u wura win mɛron nukurɔ bu sere nùn ma nɔn mɛɛruse? 5Yesu u nùn wisa u nɛɛ, geema na nun sɔ̃ɔmɔ, goo sari wi u koo kpĩ u ko ban te Gusunɔ u swĩigii ma n kun mɔ ba nùn mara ka nim ka Gusunɔn Hunde. 6Tɔnuwa tɔnu u ra ma, Gusunɔn Hunde maa, hundewa u ra ma. 7A ku biti ko yèn sɔ̃ na nun sɔ̃ɔmɔ ma ba ǹ koo ko ba kun tɔnu mara nɔn mɛɛruse. 8Woo ga mɔ̀ mi ga kĩ, ma a gen damu nɔɔmɔ, adama a ǹ yɛ̃ mìn di ga na ka mi ga dɔɔ. Mɛya n sãa ka baawure wi Gusunɔn Hunde u mara. 9Ma Nikodɛmu nùn bikia u nɛɛ, amɔna yabu ye, ya koo ka koora mɛ. 10Yesu u nɛɛ, wunɛ wi a keu sɔ̃ɔsimɔ Isireliban mi, ma a kun yabu yeni yɛ̃? 11Ka geema na nun sɔ̃ɔmɔ, bɛsɛ sa gerumɔwa ye sa yɛ̃, ma sa yen areru dimɔ ye sa wa. Ka mɛ, i ǹ kĩ i bɛsɛn areru wura. 12I ǹ man naanɛ doke sanam mɛ na bɛɛ handunia yen gari sɔ̃ɔmɔ. Amɔna i ko ka naanɛ doke nà n bɛɛ Gusunɔ wɔllun gari sɔ̃ɔwa. 13Goo sari wi u yɔɔwa Gusunɔ wɔllɔ ma n kun mɔ Tɔnun Bii, wi u sarama saa Gusunɔ wɔllun di. 14Nge mɛ Mɔwisi u waa sua wɔllɔ gbaburu sɔɔ, nge mɛya Tɔnun Bii wi, u ǹ koo ko u kun suare tem di, 15kpa baawure wi u nùn naanɛ doke u n wãaru mɔ te ta ku ra kpe. 16Domi Gusunɔ u handuniagibun kĩru mɔ, sere u win Bii tɔn durɔ teereru bu wɛ̃, kpa baawure wi u nùn naanɛ doke, u ku kam ko, adama u n wãaru mɔ te ta ku ra kpe. 17Gusunɔ u ǹ win Bii gɔrimɛ handuniaɔ u ka handunia taarɛ wɛ̃, adama handunia yu ka faaba waarawa saa win min di. 18Baawure wi u nùn naanɛ doke, ba ǹ nùn taarɛ wɛ̃ɛmɔ, adama wi u kun nùn naanɛ doke ba yɛ̃ro taarɛ wɛ̃ kɔ, yèn sɔ̃ u ǹ Gusunɔn Bii teereru naanɛ doke. 19N wee mìn di taarɛ wɛ̃ɛbu na. Yam bururam mu na handuniaɔ, adama tɔmba yam wɔ̃kuru kĩa n yam bururam kere yèn sɔ̃ ben kookoosu kun wã si ba mɔ̀. 20Domi baawure wi u daa kɔ̃sa mɔ̀, u ra n yam bururam tusawa. U ku ra maa nɛ yam bururam sɔɔ, kpa win kookoosu su ku raa sɔ̃ɔsire. 21Adama wi u gea mɔ̀, wiya ra nɛ yam bururam sɔɔ kpa bu ka wa ma win kookoosu su kooramɔwa Gusunɔn min di. 22Amɛn biru Yesu ka win bwãabu ba da Yudean temɔ. Miya u ka bu sina, ma u dera ba tɔmbu batɛmu mɔ̀. 23Yohanun tii u tɔmbu batɛmu mɔ̀ Enɔnuɔ, Salimun bɔkuɔ, yèn sɔ̃ nim yiba mi. Ma tɔmba daamɔ win mi, u bu batɛmu mɔ̀. 24Saa ye, ba ǹ gina Yohanu pirisɔm diru dokem kpa. 25Sanam mɛya sikirinɔ ga seewa Yohanun bwãabu ka Yuu goon suunu sɔɔ sãrasiabun garin sɔ̃. 26Ma ba da Yohanun mi, ba nɛɛ, yinni a durɔ wi yaaye? Wi u raa wãa ka wunɛ sannu Yuudɛnin guruɔ, wìn seeda a di? N wee, u maa dera ba tɔmbu batɛmu mɔ̀ ni. Tɔmbu kpuro ba maa daamɔ win mi. 27Yohanu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, goo sari wi u koo gãanu wa ma n kun mɔ ni Gusunɔ u nùn wɛ̃. 28Bɛɛn tii i sãa nɛn seedagibu ye na gerua ma n ǹ nɛ, Kirisi wi, adama ba man gɔrimawa n ka nùn swaa gbiiya. 29I ǹ yɛ̃ ma wi u kurɔ kpao mɔ, wiya kurɔ kpaon durɔ? Durɔ win bɔrɔ wi u nùn yɔ̃re u win nɔɔ nɔɔmɔ, wiya nuku dobu mɔ. Yen sɔ̃na nɛn tiin nuku dobu yiba. 30Yesun bɛɛrɛ ya koo sosiwa, kpa nɛgia yu kaara. 31Wi u na saa wɔllun di u kpuro kere. Wi u wãa handuniaɔ, handuniagiiwa u sãa, handuniagia u ra n gerumɔ. Wi u maa na saa wɔllun di u kpuro kere. 32Ye u wa ka ye u nua, yen arera u dimɔ. Adama goo sari wi u win areru wura. 33Baawure wi u win areru wura, u seeda diwa ma Gusunɔ sãa geegii. 34Wi Gusunɔ u gɔrima, wiya u Gusunɔn gari gerumɔ, domi Gusunɔn Hunde yibawa wi sɔɔ. 35Baaba u win Bii kĩ, ma u nùn yabu kpuro nɔmu sɔndia. 36Wi u Bii naanɛ doke u wãaru mɔ te ta ku ra kpe. Wi u kun maa Bii wi mɛm nɔɔwɛ, u ǹ wãa te wasi, adama Gusunɔn mɔru wãa yɛ̃ron wirɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\