Yohanu 4

1Falisiba ba nua ma Yinni Yesu u bwãabu waamɔ u batɛmu mɔ̀ n Yohanu kere. 2N sere deema n ǹ Yesun tii u ra batɛmu ye ko, win bwãaba ba mɔ̀. 3Sanam mɛ Yesu u nua ye ba gerumɔ, u yara Yudean di ma u gɔsira u da Galile gia. 4Ye u dɔɔ mi, tilasiwa u ka Samari sara. 5Ma u tura Samarin wuu gagu sɔɔ ge ba ra nɛɛ Sikari, ge ga wãa tem mɛn bɔkuɔ mɛ Yakɔbu u Yosɛfu win bii kã. 6Miya Yakɔbun dɔkɔ ya wãa. Yesu u wasira win sanum sɔɔ, ma u sina dɔkɔ yen bɔkuɔ. N deema saa ye, sɔ̃ɔ wii wɔlla. 7N wee kurɔ Samarigii goo u nim takam na mi, ma Yesu u nùn nim kana u nɔ. 8Saa ye, win bwãaba kusenu dwem da wuu sɔɔ. 9Ma kurɔ Samarigii wi, u nùn bikia u nɛɛ, amɔna wunɛ wi a sãa Yuu, a ka man nim kanamɔ a nɔ, nɛ wi na sãa Samarigii. N deema Yuuba ka Samarigibu ba ku ra tɔbirinɛ. 10Yesu u nùn wisa u nɛɛ, à n daa Gusunɔn kɛ̃ru yɛ̃, ma a maa nùn yɛ̃ wi u nun nim bikiamɔ, kaa raa man bikiawa kpa n nun nim wãarugim kɛ̃. 11Ma kurɔ wi, u nɛɛ, tɔnwero, ma a kun maa dɔkɔ kaaru mɔ ni, dɔkɔ ye wee ya maa duku, ma giara kaa nim wãarugim mɛ wa. 12Bɛsɛn sikado Yakɔbu wiya u sun dɔkɔ yeni gbeeya. Wi ka win bibu ka win yaa sabenu kpuro ba maa nɔra mi. Wunɛ a Yakɔbu bɛsɛn sikado wi kerewa? 13Yesu u nùn wisa u nɛɛ, baawure wi u nim mɛ nɔrumɔ, nim nɔru ga koo maa nùn ko. 14Adama baawure wi u koo nim nɔ, mɛ kon nùn kɛ̃, nim nɔru ga ǹ maa yɛ̃ro mɔ̀ ka baadommaɔ. Domi nim mɛ na kon nùn kɛ̃ mu koo ko bwia yɛ̃ro sɔɔ, ye ya ko n nim sumɔ, mɛ mu tɔnu wãaru te ta ku ra kpe wɛ̃ɛmɔ. 15Ma kurɔ wi, u nɛɛ, tɔnwero, a man nim mɛ kɛ̃ɛyɔ kpa nim nɔru gu ku maa man ko n sere nɛɛ, kon nim takam na mini. 16Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo a wunɛn durɔ sokuma i na mini. 17Ma kurɔ wi, u nɛɛ, na ǹ durɔ mɔ. Ma Yesu u nɛɛ, gema a gerua ma a kun durɔ mɔ, 18domi durɔbu nɔɔbuwa a raa mɔ. Wi a maa mɔ tɛ̃, u ǹ sãa wunɛn durɔ. Gema a man sɔ̃ɔwa. 19Ma kurɔ wi, u nɛɛ, tɔnwero, na wa ma wunɛ Gusunɔn sɔmɔwa. 20Bɛsɛ Samarigibu, bɛsɛn sikadoba ba ra raa Gusunɔ sãwa guu tenin wɔllɔ, ma bɛɛ Yuuba i nɛɛ, Yerusalɛmuɔra n weenɛ ba n da Gusunɔ sã. 21Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kurɔ wunɛ, a nɛn gari naanɛ koowo yi na nun sɔ̃ɔmɔ. Saa ya sisi yè sɔɔ ba ǹ maa Gusunɔ Baaba sãamɔ guu tenin wɔllɔ, ǹ kun mɛ Yerusalɛmuɔ. 22Bɛɛ Samarigibu, i ǹ yɛ̃ wi i sãamɔ. Bɛsɛ Yuuba sa yɛ̃ wi sa sãamɔ domi faaba ya weewa saa Yuuban min di. 23Adama saa ya sisi, ya mam tunuma kɔ, yè sɔɔ sãɔ geobu ba ko n Gusunɔ Baaba sãamɔ hunde sɔɔ ka gem sɔɔ. Benin bwesera u kasu bu nùn sã. 24Gusunɔ u sãawa hunde, be ba maa nùn sãamɔ, ba koo nùn sãwa hunde sɔɔ ka gem sɔɔ. 25Ma kurɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na yɛ̃ ma Mɛsi wi, wi ba ra maa soku Kirisi, u sisi. Wiya ù n tunuma u koo sun baayere nɔɔsia. 26Ma Yesu u nɛɛ, nɛna mi, nɛ wi na ka nun gari mɔ̀. 27Sanam mɛ sɔɔra Yesun bwãaba tunuma. N bu biti kua too too ye ba wa u ka tɔn kurɔ gari mɔ̀. Ka mɛ, ben suunu sɔɔ goo kun kurɔ wi bikie mba u kĩ. Ba ǹ maa Yesu bikie, mba n kua u ka kurɔ wi gari mɔ̀. 28Sanam mɛya kurɔ wi, u win tooru deri, ma u gɔsira u da wuuɔ. 29U wuugibu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i na i durɔ goo wa wi u man sɔ̃ɔwa ye na raa kua kpuro. Ǹ n man na, n ǹ Kirisi wi mi re? 30Ba yarima wuun di ma ba da win mi gia. 31Saa ye sɔɔra win bwãaba nùn suuru kana ba nɛɛ, yinni a den gãanu dio. 32Adama u nɛɛ, na dĩanu ganu mɔ ni bɛɛ i ǹ yɛ̃. 33Yen sɔ̃na bwãa be, ba bikianamɔ nge goo u ko n ka nùn dĩanu naawɛwa u di? 34Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn dĩana n wi u man gɔriman gɔ̃ru kĩru ko kpa n win sɔmburu wiru go. 35Bɛɛ i ra gere i nɛɛ, n tie suru nnɛ gɛ̃ɛbun saa yu ka turi. Adama na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, i gbea mɛɛrio i wa nge mɛ baayeren sɔmbu tura. 36Wi u gɛ̃ɛmɔ u win kɔsiaru mwaamɔ kɔ, u maa guramɔ ye ya ko n wãa sere ka baadommaɔ, kpa wi ka duuro ba n nuku dobu mɔ sannu. 37Mɔn teni, ta sãa gem te ta gerumɔ ta nɛɛ, goo u duurumɔ, goo maa gɛ̃ɛmɔ. 38Na bɛɛ gɔra i ka gɛ̃ mi i ǹ daa duure. Gaba ba duura, wee bɛɛ i yen are dimɔ. 39Samarigibu dabiru wuu ge sɔɔ, ba Yesu naanɛ doke kurɔ win seedan sɔ̃, ye u gerua ma Yesu u nùn sɔ̃ɔwa yabu ye u raa kua kpuro. 40Yen sɔ̃na ye Samarigibu ba da ba nùn deema, ba nùn suuru kana u ka bu sina. Ma u ka bu sina sɔ̃ɔ yiru. 41Be ba maa nùn naanɛ doke win tiin garin sɔ̃, beya ba dabiru bo. 42Ma ba kurɔ wi sɔ̃ɔwa ba nɛɛ n ǹ mɔ win gere tɔnan sɔ̃ be, ba Yesu naanɛ doke. Ba maa nùn naanɛ dokewa win tiin gari yi ba nuan sɔ̃, ma ba gia ka gem ma wiya Kirisi, handunian Faaba kowo. 43Sɔ̃ɔ yiru yen biru Yesu u doona min di, ma u da Galilen temɔ. 44Domi win tii u gerua u nɛɛ, sɔmɔ ku ra n bɛɛrɛ mɔ win tiin temɔ. 45Sanam mɛ u tura Galileɔ, ma Galilegibu ba nùn dam koosia ka nuku dobu domi ben tii ba raa tɔ̃ɔ bakaru da Yerusalɛmuɔ, ba maa baayere wa ye u kua tɔ̃ɔ baka te sɔɔ. 46Ma Yesu u kpam wura Kanaɔ Galilen temɔ, mi u nim gɔsia tam. Durɔ goo maa wãa mi, sunɔn asakpɔbu sɔɔ wìn bii u barɔ Kapenamuɔ. 47Ye asakpɔ wi nua ma Yesu u yara Yudean di u na Galileɔ, yera u da win mi, ma u nùn suuru kana u na Kapenamuɔ u nùn win bii bɛkia, wi u wasikiramɔ. 48Yera Yesu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ma n kun mɔ bɛɛ i yĩreru wa ka sɔm maamaakiginu, i ǹ naanɛ dokemɔ. 49Ma asakpɔ wi, u nɛɛ, Yinni a gem mɔ, a na a bii wi wa u sere gbi. 50Ma Yesu u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u doo, win bii u bɛkura. Ma durɔ wi, u Yesun gari naanɛ doke yi u nùn sɔ̃ɔwa ma u doona. 51Sanam mɛ u dɔɔ yɛnuɔ, u ka win sɔm kowobu yinna swaaɔ ma ba nùn sɔ̃ɔwa ma win bii u bɛkura. 52Ma u bu bikia saa yerà u bɛkura. Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, gĩa sɔ̃ɔ sɔɔn kɔba tia dee deewa bara te, ta nùn deri. 53Sanam mɛya bii win baaba u yaaya ma saa yera mam mam Yesu u nùn sɔ̃ɔwa ma win bii u bɛkura. Ma asakpɔ wi ka win yɛnugibu kpuro ba Yesu naanɛ doke. 54Yeniwa maamaaki yiruse ye Yesu u kua, sanam mɛ u yara saa Yudean di u da Galileɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\