Yohanu 6

1Amɛn biru Yesu u daa bure te tɔbura te ba ra soku Galilen daa bureru, tera ba ra maa soku Tiberia. 2Miya tɔn wɔru guna ya nùn swĩi yèn sɔ̃ ba win sɔm maamaakiginu wa ni u kua barɔbu sɔɔ. 3- 4Ye Yuuban tɔ̃ɔ baka te ba ra soku Gɔɔ sararibu ta turuku kua, Yesu u yɔɔwa guuru wɔllɔ u sina ka win bwãabu sannu. 5Ye u win nɔni sua wɔllɔ ma u tɔn dabiru wa ta sisi win mi, ma u Filipu bikia u nɛɛ, ma gia sa ko dĩanu wa su dwe tɔn beni bu ka di. 6U yeni geruawa u ka Filipun laakari mɛɛri, domi win tii u yɛ̃ kɔ ye u koo ko. 7Ma Filipu u nùn wisa u nɛɛ, baa sɔm kowon sɔ̃ɔ goobun (200) gobi kun tura su ka dĩanu dwe tɔn beni bu ka di, baa ǹ n fiiko fiikon na. 8Win bwãabun turo, wi ba ra soku Andere, Simɔɔ Piɛɛn wɔnɔ, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 9bii tɔn durɔ goo wãa mini wi u pɛ̃ɛ nɔɔbu mɔ ka swɛ̃ɛ piiminu yiru. Adama mba yeni ya koo ko tɔn dabi teni sɔɔ. 10Ma Yesu u nɛɛ, i de tɔn be, bu sina. N deema yaka kpɛnsu yiba mi, ma tɔn be, ba sina si sɔɔ. Tɔn durɔbun geera tura nɔrɔbun suba nɔɔbu (5.000). 11Ma Yesu u pɛ̃ɛ ye sua u Gusunɔ siara. Ye u kpa u dera ba tɔn be yabua be ba sɔ̃ mi, mɛya maa ka swɛ̃ɛ yi. Ma tɔn be kpuro ba di nge mɛ̀n nɔru ba kĩ. 12Ye ba deba ba kpa u win bwãabu sɔ̃ɔwa bu guro ye n tie kpa n ku raa kam ko. 13Ma ba pɛ̃ɛ nɔɔbu yen ye ba di n tiara gure birenu wɔkura yiru sɔɔ. 14Sanam mɛ tɔn be, ba sɔm maamaakigiru wa te Yesu u kua ba gerua ba nɛɛ, ka geema, wiya Gusunɔn sɔmɔ wi u sisi handuniaɔ. 15Ye Yesu u gia ma ba wesianamɔwa bu ka nùn mwa bu sunɔ ko, yera u gɔsira u da guuru wɔllɔ wi turo. 16Ye n kua yoka ma win bwãabu ba da Galilen daa burerun goorɔ. 17Ba dua goo nimkuu sɔɔ ma ba daa bureru tɔburɔ ba dɔɔ Kapenamu gia. Saa ye, yam tĩra kɔ, ma Yesu kun bu deemam kpa. 18Wee daa bureru ta burinamɔ yèn sɔ̃ woo damguu ga mɔ̀. 19Ye ba ka sɛsɛru nim mura nge kilo nɔɔba tian saka, ba Yesu wa u sĩimɔ nim wɔllɔ u wee goo nimkuu gia, ma bɛrum bu mwa. 20Adama Yesu u nɛɛ, nɛna, i ku bɛrum ko. 21Sanam mɛya ba ka nùn nuku dobu mwa goo nimkuu sɔɔ. Mii mii goo nimkuu ge, ga tura mi ba dɔɔ. 22Yen sisiru tɔn be ba gina wãa daa bure ten guru mi, ba yaaya ma goo nimkuu teuwa ga raa wãa mi. Ba maa yɛ̃ ma Yesu kun due goo ge sɔɔ ka win bwãabu sannu, be tɔnawa ba doona. 23Wee, goosu gasu maa na yam min bɔkuɔ mi ba pɛ̃ɛ di saa ye Yinni u Gusunɔ siara u kpa. 24Yen sɔ̃na ye ba wa ma Yesu ka win bwãabun goo kun wãa mi, ba goo si dua ba da Kapenamuɔ ba Yesu kasu. 25Ye tɔn be, ba Yesu wa daa bure ten gooru giɔ, ba nùn bikia ba nɛɛ, yinni, domma a na gee? 26Yesu u bu wisa u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, bɛɛ i man kasuwa yèn sɔ̃ i pɛ̃ɛ di i deba, n ǹ mɔ yèn sɔ̃ i nɛn sɔm maamaakiginu wa. 27I ku dĩa ni nu ra kɔ̃si tɔnan sɔmburu ko, adama i dĩa ni nu wãaru te ta ku ra kpe wɛ̃ɛmɔn sɔmburu koowo. Dĩa niya Tɔnun Bii u koo bɛɛ wɛ̃ yèn sɔ̃ wiya Gusunɔ Baaba u win yiikon yĩreru dokea. 28Sanam mɛya ba nùn bikia ba nɛɛ, mba sa ko ko su ka sɔma ko ye Gusunɔ u kĩ. 29Yesu u bu wisa u nɛɛ, sɔmbu te Gusunɔ u kĩ, tera i win gɔro naanɛ doke. 30Ba nùn bikia ba nɛɛ, yĩre terà kaa sun sɔ̃ɔsi kpa su ka nun naanɛ doke. Nge sɔmbu terà kaa ko. 31Bɛsɛn sikadoba ba dĩa ni ba ra soku manna di gbaburu sɔɔ, nge mɛ ba yorua ba nɛɛ, "Saa Gusunɔ wɔllun diya u bu dĩanu kã ba di." 32Yesu nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, n ǹ mɔ Mɔwisiwa u bɛɛ dĩanu wɛ̃ saa wɔllun di, adama nɛn tiin Baabawa u bɛɛ dĩa geenu wɛ̃ɛmɔ saa wɔllun di. 33Domi dĩa ni Gusunɔ u wɛ̃ɛmɔ, niya wi u sarama saa Gusunɔ wɔllun di ma u handuniagibu wãaru wɛ̃ɛmɔ. 34Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Yinni, a n sun dĩa ni wɛ̃ɛmɔ baadomma. 35Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛna dĩa wãaruginu. Baawure wi u na nɛn mi, gɔ̃ɔra kun maa nùn goomɔ. Wi u maa man naanɛ doke, nim nɔru ga ǹ nùn goomɔ ka baadommaɔ. 36Adama, nge mɛ na raa bɛɛ sɔ̃ɔwa, i man wa kɔ, i ǹ maa man naanɛ doke. 37Baawure wi Baaba man wɛ̃ u koo na nɛn mi. Wi u maa na nɛn mi, na ǹ nùn yinamɔ, baa ǹ n kua amɔ. 38Domi na saramawa saa Gusunɔ wɔllun di n ǹ mɔ n ka nɛn tiin gɔ̃ru kĩru ko ma n kun mɔ wi u man gɔrimagiru. 39Wi u man gɔriman gɔ̃ru kĩi te wee, n ku ra goo kɔ̃ baa tɔn turo be u man wɛ̃ sɔɔ, adama n ka be kpuro seeyawa gɔrin di sanam dãakim sɔɔ. 40Nɛn Baaban gɔ̃ru kĩi tera, baawure wi u Bii wa, ma u nùn naanɛ doke, u n wãaru mɔ te ta ku ra kpe. Kon maa yɛ̃ro seeya gɔrin di sanam dãakim sɔɔ. 41Sanam mɛya Yuuba ba wɔki, yèn sɔ̃ u gerua ma wiya dĩa ni nu sarama saa Gusunɔ wɔllun di. 42Ma ba bikiana ba nɛɛ, n ǹ Yesu wi mini? N ǹ Yosɛfun bii wìn baaba ka mɛro sa yɛ̃? Amɔna u ka gerumɔ ma wiya sarama saa wɔllun di. 43Yesu u bu wisa u nɛɛ, i ku maa wɔki. 44Goo sari wi u koo kpĩ u na nɛn mi ma n kun mɔ Baaba wi u man gɔrima u yɛ̃ro gawama. Nɛna kon maa nùn seeya gɔrin di sanam dãakim sɔɔ. 45Gusunɔn sɔmɔbu ba yorua ba nɛɛ, "Gusunɔn tii u koo baawure keu sɔ̃ɔsi." Ǹ n mɛn na, baawure wi u Baaban nɔɔ nua, ma u win sɔ̃ɔsiru mwa, yɛ̃ro u koo na nɛn mi. 46N ǹ mɔ goo u Baaba waare ma n kun mɔ wi u na saa Gusunɔn min di, wiya u Baaba wa. 47Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, wi u man naanɛ doke, u wãaru mɔ te ta ku ra kpe. 48Nɛna dĩa wãaruginu. 49Bɛɛn sikadoba ba manna di gbaburu sɔɔ ma ba gu. 50Adama nɛ na ka dĩanu yã ni nu sarama saa Gusunɔ wɔllun di, ni tɔnu u koo di u kun ka gu. 51Nɛna dĩa wãaruginu ni nu sarama Gusunɔ wɔllun di. Baawure wi u nu di u wãaru mɔ sere ka baadommaɔ. Dĩa ni kon yɛ̃ro wɛ̃, nɛn wasiya yi na wɛ̃ɛmɔ handuniagibu ba n ka wãaru mɔ. 52Gari yi, yi dera sikirinɔ ga dua Yuuba sɔɔ. Ba nɛɛ, amɔna durɔ wi, u koo ka sun win wasi wɛ̃ su tem. 53Yesu u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, ma n kun mɔ i Tɔnun Biin yaa tema, kpa i win yɛm nɔ, wãaru sari bɛɛ sɔɔ. 54Domi baawure wi u nɛn yaa tema, ma u nɛn yɛm nɔra, u wãaru mɔ te ta ku ra kpe. Kon maa nùn seeya gɔrin di sanam dãakim sɔɔ. 55Ka gem nɛn wasi dĩana, nɛn yɛm maa gãa nɔrurana. 56Domi wi u nɛn yaa tema ma u nɛn yɛm nɔra, u ko n wãawa nɛ sɔɔ, ma nɛn tii ko na n maa wãa yɛ̃ro sɔɔ. 57Baaba wasowa u man gɔrima, win saabuwa na maa wãa. Mɛya baawure wi u man tema, yɛ̃ro u wãaru mɔ nɛn sɔ̃. 58Na ka dĩanu yã ni nu sarama saa Gusunɔ wɔllun di. Nu ǹ sãa nge dĩa ni ba sokumɔ manna ni bɛɛn sikadoba ba di, domi ba di, ba maa gu. Adama wi u nini di u ko n wãawa ka baadommaɔ. 59Yeniwa Yesu u gerua mɛnnɔ yeru mi u bu keu sɔ̃ɔsimɔ Kapenamuɔ. 60Sanam mɛ win bwãa dabira gari yi nua ba nɛɛ, gari yi, gari sɛ̃sɔgiiya, wara u koo kpĩ u yi nɔ. 61Yesu u gia win tii sɔɔ ma win bwãabu ba wɔki gari yin sɔ̃. Yen sɔ̃na u bu bikia u nɛɛ, gari yi, yi bɛɛ torasiamɔwa? 62Bɛɛ ì n maa wa Tɔnun Bii u yɔɔmɔ u wurɔ mi u raa wãa maa ni? 63Hundewa ya ra tɔnu ko waso, wasi kun are gɛɛ mɔ. Gari yi na bɛɛ sɔ̃ɔwa, hundewa, wãara maa. 64Ka mɛ, gaba wãa bɛɛ sɔɔ be ba kun naanɛ doke. Domi Yesu u yɛ̃ saa yellun di be ba kun nùn naanɛ doke, ka wi u koo nùn dɔmɛ. 65U maa nɛɛ, yenin sɔ̃na na bɛɛ sɔ̃ɔwa ma goo sari wi u koo kpĩ u na nɛn mi, n kun ka Baaban kɛ̃ru. 66Saa dɔma ten diya win bwãa dabira nùn suuri, ba ǹ maa ka nùn sĩimɔ. 67Yen sɔ̃na u win bwãabu wɔkura yiru ye bikia u nɛɛ, bɛɛn tii maa ni? I kĩ i doona? 68Simɔɔ Piɛɛ u nùn wisa u nɛɛ, Yinni, weren miya sa ko da. Wuna a wãaru te ta ku ra kpen gari mɔ. 69Tɛ̃ sa naanɛ doke, sa maa yɛ̃ kam kam ma wuna Gusunɔn Bii Dɛɛro. 70Yesu u bu bikia u nɛɛ, n ǹ nɛna na bɛɛ wɔkura yiru ye gɔsa? Ka mɛ, bɛɛn turo u sãa Setamgii. 71Yudasiwa u ka yã, Simɔɔ Isikariɔtun bii. Domi baa ù n wãa be wɔkura yiru ye sɔɔ, wiya u koo Yesu dɔmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\