Yohanu 7

1Amɛn biru Yesu u sĩimɔ Galilen tem sɔɔ. U ǹ kĩ u da Yudean tem gia yèn sɔ̃ Yuuba ba swaa kasu bu ka nùn go. 2Ma Yuuban tɔ̃ɔ bakara turuku kooma te ba ra soku Kunun tɔ̃ɔ bakaru. 3Yen sɔ̃na Yesun wɔnɔbu ba nùn sɔ̃ɔwa u doonɔ min di, u da Yudeaɔ, kpa win bwãabu bu ka maa win sɔmburu wa te u mɔ̀. 4Domi goo ku ra gãanu ko asiri sɔɔ sanam mɛ u kasu bu nùn gia batuma sɔɔ. Ù n yabu yen bweseru mɔ̀, u win tii handunia sɔ̃ɔsio. 5Baa win wɔnɔbun tii, ba ǹ nùn naanɛ doke. 6Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn saa kun turim kpa, adama bɛɛn saa sɔɔra i wãa mi bɛɛ. 7Handuniagiba kun kpɛ̃ bu bɛɛ tusi, adama ba man tusa nɛ, yèn sɔ̃ na nɛɛ, ben kookoosu kun wã. 8Bɛɛ, i tɔ̃ɔ baka te doo. Nɛ na ǹ tu dɔɔ, domi nɛn saa kun tura gina. 9Ye u bu yeni sɔ̃ɔwa u kpa, ma u sina Galile mi. 10Adama ye wi, Yesun wɔnɔ be, ba tɔ̃ɔ baka te doona, yera win tii u maa seewa u da mi, asiri sɔɔ. 11Yuuba ba nùn kasu tɔ̃ɔ baka te sɔɔ, ba bikiamɔ ba mɔ̀, mana u wãa. 12Dabira tɔn wɔru ge sɔɔ, ba sikirinamɔ tɛɛru tɛɛru win sɔ̃. Gabu ba nɛɛ, wi tɔn geowa. Ma gaba nɛɛ, u tɔmbu nɔni wɔ̃kumɔwa. 13Adama goo sari wi u Yesun gari gerua batuma sɔɔ Yuuban bɛrum sɔ̃. 14Sanam mɛ n kua tɔ̃ɔ baka ten bɔnu, Yesu u da sãa yerɔ ma u bu keu sɔ̃ɔsim wɔri. 15Ma biti Yuuba kua. Ba bikia ba nɛɛ, amɔna durɔ wi, u ka tireru yɛ̃, wi, wi u kun keu kue. 16Yesu u bu wisa u nɛɛ, nɛn sɔ̃ɔsira kun sãa nɛn tiigiru. Gusunɔgira, wi u man gɔrima. 17Goo ù n kĩ u Gusunɔn kĩru ko, u koo gia nge mɛ nɛn sɔ̃ɔsira sãa, ǹ n Gusunɔgirun na, ǹ n maa nɛn tiigirun na. 18Goo wi u gari gerumɔ ka win tiin yiiko, u win tiin bɛɛrɛ kasuwa. Adama wi u bɛɛrɛ kasu ye ya sãa wi u nùn gɔrimagia, siiwa gemgii, taki sari wi sɔɔ. 19Mɔwisi kun bɛɛ wooda wɛ̃ ro? Ka mɛ, goo sari bɛɛ sɔɔ wi u wooda ye mɛm nɔɔwɛ. Ǹ n mɛn na, mban sɔ̃na i swaa kasu i ka man go. 20Tɔn wɔru ga nùn wisa ga nɛɛ, wɛrɛkunu nu nun wãasi. Wara swaa kasu u ka nun go. 21Yesu u bu wisa u nɛɛ, sɔm maamaakigii teeru tɔnawa na kua, ma bɛɛ kpuro i biti kua. 22Adama i bwisikuo. Bango ya weewa saa sikadoban min di, n ǹ mɔ Mɔwisin min di, adama yèn sɔ̃ Mɔwisiwa u bɛɛ yen wooda wɛ̃, yen sɔ̃na i ra bango ko baa tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ. 23Ǹ n mɛn na, ì n bii bango mɔ̀ tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ kpa i ku ka Mɔwisin wooda sara, mba n kua i ka man mɔru mɔ̀ sanam mɛ na tɔnun wasi kpuro bɛkia tɔ̃ɔ wɛ̃rarugii te sɔɔ. 24I ku maa gãanu siri nge mɛ i ka nu waamɔ, adama i siri geebu koowo. 25Sanam mɛ sɔɔra Yerusalɛmugibu gaba bikia ba nɛɛ, n ǹ wi ba kasu bu go wiya mi? 26N wee, u gari mɔ̀ batuma sɔɔ, ma goo kun gɛɛ gerua. Nge tɔnweroba tubawa ma wiya Kirisi ka gem de? 27Wee bɛsɛ kpuro sa yɛ̃ mìn di durɔ wi, u yari. Adama sanam mɛ Kirisi koo na goo kun ko n yɛ̃ mìn di u wee. 28Sanam mɛ Yesu u keu sɔ̃ɔsimɔ sãa yerɔ ma u gbãra u nɛɛ, bɛɛ i man tuba. I maa yɛ̃ mìn di na yarima. Ka mɛ, na ǹ nɛ ka nɛn tiin yiiko. Gemgiiwa u man gɔrima, wi bɛɛ kun yɛ̃. 29Nɛ, na nùn yɛ̃ domi saa win min diya na na, wiya maa man gɔrima. 30Yenin sɔ̃na ba gɔ̃ru doke bu ka nùn mwa, adama goo sari wi u nùn nɔmu sɔndi, domi win saa ya ǹ gina turim kpa. 31Dabiru tɔn wɔru sɔɔ ba maa nùn naanɛ doke. Ma ba nɛɛ, sanam mɛ Kirisi koo na, u koo sɔm maamaakiginu ko n kere ni durɔ wini u kua? 32Falisiba ba nua ma tɔn dabiru ba yabu yeni gerumɔ gbɛnum, yen sɔ̃na be ka yãku kowo tɔnwerobu ba sãa yerun kɔ̃sobu gɔra bu ka Yesu mwa. 33Ma Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, saa fiikowa ya tie ye ko na n ka bɛɛ wãa. Yen biru kon doona wi u man gɔriman mi. 34Bɛɛ i ko man kasu adama i ǹ man wasi. Mi ko na n wãa bɛɛ i ǹ kpɛ̃ i na mi. 35Yuuba ba bikianamɔ ba mɔ̀, ma giara durɔ wini u koo da sa kun ka nùn wa. U koo dawa Yuuban mi be ba yarina Gɛrɛkiban suunu sɔɔ, kpa u n Gɛrɛkiba keu sɔ̃ɔsimɔ? 36Mba gari yinin bweserun tubusianu yi u gerua, sa ko be nùn kasu adama sa ǹ nùn wasi, ma mi u be wãa, sa ǹ kpɛ̃ su da mi. 37Tɔ̃ɔ baka ten tɔ̃ɔ dãakiru tera ta bɛɛrɛ kera. Tɔ̃ɔ te sɔɔra Yesu u seewa u nɔɔgiru sua wɔllɔ u nɛɛ, baawure wi nim nɔru ga goomɔ u na nɛn mi u nɔ. 38Nge mɛ ba yorua Gusunɔn gari sɔɔ ba nɛɛ, baawure wi u man naanɛ doke, wãarun bwii yi ko n kokumɔwa saa yɛ̃ron nukurun di. 39Gusunɔn Hunden gariya Yesu u ka yã mi, wi be ba nùn naanɛ doke ba koo mwa. Domi ba ǹ gina Hunde Dɛɛro wɛ̃ yèn sɔ̃ Yesu kun gina wure win yiiko sɔɔ. 40Gabu tɔn wɔru ge sɔɔ, be ba gari yi nua ba nɛɛ, durɔ wini sɔmɔ wiya ka gem. 41Ma gaba maa gerua ma wiya Kirisi wi. Adama gaba nɛɛ, ma gian diya! N ko n koora Kirisi u yarima saa Galilen di? 42Gusunɔn gari yi ǹ gerumɔ ma Kirisi koo yarimawa saa Dafidin bweserun di? U ǹ koo na saa Bɛtelehɛmu Dafidin wuun di? 43Win sɔ̃na sikirinɔ ga dua tɔn wɔru ge sɔɔ. 44Gabu ba kĩ bu nùn mwa adama goo kun nùn nɔmu sɔndi. 45Ma sãa yerun kɔ̃sobu ba gɔsira yãku kowo tɔnwerobu ka Falisiban mi. Ma ba bu bikia ba nɛɛ, mba n kua ba ǹ ka Yesu mwaamɛ? 46Ma kɔ̃so be, ba bu wisa ba nɛɛ, goo sari wi u gari gerure nge durɔ wi. 47Falisiba ba bu bikia ba nɛɛ, to, i dera durɔ wi, u maa bɛɛn tii nɔni wɔ̃kua ya. 48I sere nɔɔre wirugii goo ǹ kun mɛ bɛsɛ Falisiban goo u nùn naanɛ doke? 49I ǹ yɛ̃ ma tɔn wɔru ge, bɔ̃rigiba? Ba ǹ Mɔwisin wooda yɛ̃. 50Nikodɛmu, Falisi ben turo, wi u raa gasɔ daare Yesun mi wɔ̃kuru, u bu bikia u nɛɛ, 51bɛsɛn wooda ya sun yɔllaa kua su tɔnu siri sa kun win gari nua, kpa sa kun maa gie ye u kua? 52Ba nùn bikia ba nɛɛ, ase wunɛn tii a maa sãawa Galilegii? A wɛ̃ɛrio sãa sãa Gusunɔn gari sɔɔ, kaa wa ma sɔmɔ goo sari wi u koo yarima saa Galilen di. (( 53Ma baawure u wa win yɛnuɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\