Yohanu 8

1Ye ba doona Yesu u da guuru wɔllɔ te ba ra soku Olifi. 2Yen sisiru buru buru yellu u gɔsira sãa yerɔ. Ma tɔmbu kpuro ba da win mi, ma u sina u bu keu sɔ̃ɔsim wɔri. 3Ma wooda yɛ̃robu ka Falisiba ba ka kurɔ goo na win mi, wi ba mwaama sakararu sɔɔ, ba nùn yɔ̃rasia be kpuron wuswaaɔ. 4Ma ba Yesu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, yinni, sa kurɔ wi mwawa sakararu sɔɔ. 5N wee, Mɔwisi u sun sɔ̃ɔwa wooda sɔɔ ma ba ra kurɔ winin bweseru kpenu kasukuwa bu go. Wunɛ maa ni? Amɔna a wa. 6Ba yeni geruawa bu ka win laakari mɛɛri kpa bu fɛɛ wa bu nùn durum mani. Adama Yesu u tuka, ma u ka win niki bia yorumɔ temɔ. 7Ye ba nùn bikiamɔ ba baasi, ma u tii dɛmia u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wi u kun torare bɛɛ sɔɔ, u gbiiyo u kurɔ wi kperu kara. 8Ma u kpam tuka u yorumɔ temɔ. 9Ye ba yeni nua ma ba yara tia tia saa bukurobun min di sere ka bibɔ. Ma Yesu tia wi turo ka sere kurɔ wi. 10Yesu u tii dɛmia ma u nùn bikia u nɛɛ, kurɔ wunɛ, be ba nun taarɛ wɛ̃ɛmɔ mana ba wãa. Ben goo kun maa tie? 11Kurɔ wi, u nɛɛ, goo sari Yinni. Ma Yesu u nɛɛ, a doonɔ, nɛn tii, na ǹ maa nun taarɛ wɛ̃ɛmɔ, adama a ku maa tora.)) 12Yen biru Yesu u kpam ka tɔmbu gari kua u nɛɛ, nɛna handunian yam bururam. Wi u man swĩi, u ko n yam bururam mɔ mɛ mu sãa wãaru, u ǹ maa wãa u sĩ yam wɔ̃kuru sɔɔ. 13Falisiba ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wee tɛ̃, a wunɛn tii areru diiyammɛ. Ǹ n mɛn na, wunɛn arera kun sun sɔ̃ɔsimɔ ma gari yi, gema. 14Ma Yesu u nɛɛ, mɛya, baa nà n nɛn tii areru diiyammɛ, ye na gerumɔ, gema. Na yɛ̃ mìn di na wee ka mi na dɔɔ. Adama bɛɛ i ǹ yɛ̃ mìn di na wee ka mi na dɔɔ. 15Mɛ i tɔnu waamɔ, mɛya i ra ka nùn siri, nɛ na ku ra goo siri. 16Baa nà n goo siri, nɛn siribu geema, domi n ǹ nɛ turo kon yɛ̃ro siri. Ka nɛn Baaba wi u man gɔrimawa. 17Ba yorua bɛɛn wooda sɔɔ ma tɔnu yirun areru geema. 18Na nɛn tii areru diiyammɛ, ma Baaba wi u man gɔrima u maa man areru diiyammɛ. 19Ba nùn bikia ba nɛɛ, mana wunɛn Baaba wi, u wãa. Ma Yesu u bu wisa u nɛɛ i ǹ man yɛ̃, mɛya i ǹ maa nɛn Baaba yɛ̃. Ǹ n sãan na i man yɛ̃, i ko n daa maa nɛn Baaba yɛ̃. 20Gari yiya Yesu u gerua sanam mɛ u keu sɔ̃ɔsimɔ sãa yerɔ, ten bera mi ba ra arumani bere. Goo sari wi u maa nùn nɔmu sɔndi yèn sɔ̃ win saa kun turim kpa. 21Yesu kpam bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na doonɔ. Mi na dɔɔ bɛɛ i ǹ kpɛ̃ i da mi. I ko maa man kasu, adama i ko gbi bɛɛn toranu sɔɔ. 22Yèn sɔ̃ u nɛɛ, mi u dɔɔ ba ǹ kpɛ̃ bu da mi, yen sɔ̃na ba bikianamɔ ba mɔ̀, u koo tii gowa? 23Ma Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛ i sãawa temkobu, nɛ maa, wɔrukoowa. Bɛɛ handunia migiba, nɛ na kun sãa handunia migii. 24Yen sɔ̃na na bɛɛ sɔ̃ɔwa na nɛɛ, i ko gbi bɛɛn toranu sɔɔ. Ì kun naanɛ doke ma nɛna yɛ̃ro wi, ka geema i ko gbiwa bɛɛn toranu sɔɔ. 25Ma ba nùn bikia ba nɛɛ, wuna were. Yesu u nɛɛ, na raa bɛɛ sɔ̃ɔwa kɔ. 26Na gari dabinu mɔ yi kon kpĩ n gere n wunana bɛɛn sɔ̃. Adama geegiiwa wi u man gɔrima, ye na maa nua saa win min di yeya na handuniagibu sɔ̃ɔmɔ. 27N ǹ maa bu yeeri ma Baaban gariya u bu sɔ̃ɔmɔ. 28Yen sɔ̃na Yesu u nɛɛ, sanam mɛ i Tɔnun Bii sua tem di i bwɛ̃, sanam mɛya i ko gia ma nɛna yɛ̃ro wi. I ko maa gia ma na ǹ maa gãanu ganu mɔ̀ ka nɛn tii. Ye Baaba man sɔ̃ɔsi, yeya na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ. 29Baaba wiya u man gɔrima. U maa wãa ka nɛ. U ǹ man deri nɛ turo yèn sɔ̃ na ra ko ye n da nùn dore. 30Ma tɔn dabiru be ba Yesun gari yi nua ba nùn naanɛ doke. 31Yesu u Yuu be ba nùn naanɛ doke sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ì n nɛn sɔ̃ɔsiru mɛm nɔɔwa, i sãawa nɛn bwãabu ka gem. 32I ko gem gia. Gem mɛ, mu koo maa bɛɛ yakia yorun di. 33Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, bɛsɛ Aburahamun bwesera, sa ǹ maa koore goon yobu. Amɔna a ka nɛɛ sa ko yakiara yorun di. 34Yesu u nɛɛ, geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baawure wi u durum mɔ̀, wiya durum yoo. 35Yoo ku ra n wãa win yinnin yɛnuɔ ka baadomma, adama biiwa ra n wãa mi ka baadommaɔ. 36Yen sɔ̃na nɛ Gusunɔn Bii nà n bɛɛ yakia, i kuawa tii mɔwɔbu ka gem. 37Na yɛ̃ ma Aburahamun bwesera i sãa. Ka mɛ, i swaa kasu i ka man go, yèn sɔ̃ i ǹ nɛn gari wure. 38Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ ye na wa nɛn Baaban mi, adama bɛɛ i mɔ̀ ye i gia bɛɛn baaban mi. 39Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, Aburahamuwa bɛsɛn baaba. Ma Yesu u bu wisa u nɛɛ, ì n daa sãan na Aburahamun bibu, i ko n daa Aburahamun kookoosu mɔ̀. 40Adama tɛ̃ bɛɛ i swaa kasu i ka man go, nɛ wi na bɛɛ gem sɔ̃ɔmɔ mɛ na nua Gusunɔn min di. Aburahamu kun yenin bweseru koore. 41Bɛɛ i bɛɛn tundon kookoosu mɔ̀. Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, sa ǹ sãa seegeba. Baaba turowa sa mɔ, wiya Gusunɔ. 42Yesu u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Gusunɔ ù n daa sãan na bɛɛn baaba ka gem, i ko n daa man kĩ domi Gusunɔn min diya na yarima na ka wãa mi. Mɛya na ǹ ka nɛn tii nɛ, adama wiya man gɔrima. 43Mban sɔ̃na nɛn barum kun ka bɛɛ yeeri. Mu ǹ bɛɛ yeeri yèn sɔ̃ i ǹ kpɛ̃ i nɛn gari nɔ. 44Setamwa bɛɛn tundo, i maa kĩ i bɛɛn tundon kĩru ko. Tɔn gowowa saa toren di, u ǹ maa gem swĩi, domi gem sari wi sɔɔ. Sanam mɛ u weesu gerumɔ, u ra n gerumɔwa ka win tiin daa, yèn sɔ̃ weesugiiwa ka maa weesu kpuron baaba. 45Adama gema na ra n gerumɔ. Yen sɔ̃na i ǹ man naanɛ doke. 46Wara bɛɛ sɔɔ u koo kpĩ u nɛɛ, na tore. Sari. Ǹ n mɛn na, ma gema na gerumɔ, mban sɔ̃na i ǹ man naanɛ doke. 47Wi u sãa Gusunɔgii, wiya ra Gusunɔn gari wure. Adama bɛɛ i ǹ sãa Gusunɔgibu. Yen sɔ̃na i ǹ win gari wuramɔ. 48Ma Yuuba ba nùn bikia ba nɛɛ, bɛsɛ sa ǹ gem mɔ ye sa nɛɛ wunɛ Samarigiiwa ka maa wɛrɛkunugii? 49Yesu u bu wisa u nɛɛ, na ǹ wɛrɛkunu mɔ. Nɛn Baabawa na bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ adama bɛɛ i ǹ man bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ. 50Na ǹ nɛn tiin bɛɛrɛ kasu. Goo u wãa wi u man ye kasuammɛ, wiya maa sãa siri kowo. 51Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baawure wi u nɛn gari mɛm nɔɔwa, yɛ̃ro u ǹ gɔɔ wasi pai. 52Ma Yuuba ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, tɛ̃ sa gia ma a wɛrɛkunu mɔwa ka gem. Aburahamu u gu, Gusunɔn sɔmɔbu ba maa gu. Ka mɛ, a gerumɔ a mɔ̀ baawure wi u wunɛn gari mɛm nɔɔwa u ǹ gɔɔ wasi. 53Bɛsɛn baaba Aburahamu u gu. A nùn kerewa? Sɔmɔbu ba maa gu. Wara a tamaa a sãa. 54Yesu u nɛɛ, nà n nɛn tii bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ, nɛn bɛɛrɛ kun gãanu sãa. Nɛn Baabawa u man bɛɛrɛ wɛ̃ɛmɔ, wi bɛɛ i sokumɔ bɛɛn Yinni. 55Ka mɛ, i ǹ nùn yɛ̃, adama nɛ, na nùn yɛ̃. Nà n nɛɛ, na ǹ nùn yɛ̃, ko na n sãawa weesugii nge bɛɛ. Adama na nùn yɛ̃, na maa win gari mɛm nɔɔwɛ. 56Bɛsɛn baaba Aburahamu u yɛ̃ɛra ka gɔ̃ru dobu ye u koo ka nɛn tɔ̃ru wa. U maa tu wa ma win nukura dora. 57Yuuba ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a ǹ gina wɔ̃ɔ weeraakuru tura. Mana a ka Aburahamu waare. 58Yesu u nɛɛ, ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, na gbia na wãa ba sere Aburahamu mara. 59Ma ba kpenu sua bu ka nùn kasuku, adama u kukura u yara sãa yerun di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\