Yosue 11

1Saa ye Yabini, Hasorin sina boko u nua ma Yosue ka wigibu ba tabu dimɔ, yera u sɔmɔbu gɔra Yobabu, Madonin sunɔn mi ka Simuronin sunɔn mi ka Akusafun sunɔn mi, 2ka sere sinam be ba wãa guunun bera gia, sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia, ka be ba wãa Yuudɛnin wɔwaɔ daa bure te ba mɔ̀ Genɛsarɛtin sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia, ka be ba wãa batuma ye ba mɔ̀ Sefalaɔ, ka maa Dorin bera gia, nim wɔ̃kun bɔkuɔ sɔ̃ɔ duu yeru gia. 3Mɛya u maa Kananiba nɔɔsia be ba wãa Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia ka gen sɔ̃ɔ duu yeru gia. Beya Amɔreba ka Hɛtiba ka Feresiba ka Yebusiba be ba wãa guunun bera gia, ka Hefiba be ba wãa guu te ba mɔ̀ Hɛɛmɔɔn gãarɔ Misipan temɔ. 4Sinam be kpuro ba seewa ka ben tabu kowo dabi dabinu nge yani sɛɛri yi yi wãa nim wɔ̃kun bɔkuɔ. Mɛya ba maa tabu kɛkɛba mɔ ka dumi dabi dabinu. 5Ma ba nɔɔ tia kua ba na ba ben sansani gira Mɛromun daarɔ bu ka Isireliba wɔri. 6Yera Yinni Gusunɔ u Yosue sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku ben bɛrum ko. Sia amadaare kon bɛɛ bu nɔmu sɔndia, kpa i bu mwɛɛri i go, kpa i ben dumin naa sĩinu bɔɔri, yen biru i ben tabu kɛkɛ be dumi gawe dɔ̃ɔ mɛni. 7Saa yera Yosue ka win tabu kowobu ba da ba tɔn be wɔri subaru sɔɔ Mɛromun daaru mi. 8Yera Yinni Gusunɔ u bu bɛri ben nɔmaɔ ba bu kamia. Be ba duki sua ba bu naa swĩi sere wuu bɔkɔ ge ba mɔ̀ Sidoniɔ sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia ka sere Miserefɔti Maimuɔ ka Misipan wɔwaɔ sɔ̃ɔ yari yeru gia. Ba bu gowa mam mam, baa tɔn turo ba ǹ dere u sĩa. 9Yosue u kuawa nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. U tɔn ben dumin naa sĩinu bɔɔra ma u tabu kɛkɛ be dumi gawe mi dɔ̃ɔ mɛni. 10Ye Yosue u gɔsirama, yera u wuu ge ba mɔ̀ Hasori wɔri u mwa u gen sunɔ go. N deema wuu gera ga sãa bera min wuu maro gèn mi ben sina boko u wãa. 11Yosue u dera ba gen tɔmbu kpeerasia mam mam, ma ba gu dɔ̃ɔ mɛni. 12Ma ba sinam ben wuu si su tie wɔri ba sin sinambu ka sin tɔmbu kpuro kpeerasia. Ba kuawa nge mɛ Mɔwisi, Yinni Gusunɔn sɔm kowo u Yosue sɔ̃ɔwa. 13Adama ba ǹ wuu si su wãa gungunu wɔllɔ dɔ̃ɔ mɛni, ma n kun mɔ Hasori ye. 14Ye ba tɔn be kpuro go ba kpa, yera ba ben dukia ka ben yaa sabenu gura ba tii koosi. 15Yosue u dera ba kua nge mɛ Yinni Gusunɔ u win sɔm kowo Mɔwisi sɔ̃ɔwa u ko. U ǹ yen gaa bure. 16Nge mɛya Yosue u ka Kananin tem mɛ kpuro mwa, mɛn guunun bera gia ka mɛn sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia ka Gosɛnin tem kpuro, ka Sefalan bera gia, ka Yuudɛnin wɔwa gia, ka sere guu ni nu wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia ka bera min batuma. 17Sinam be ba kamia mi, ben wusu wãawa saa guu tèn mi gãanu ku ra kpin bera gian di Seirin bɔkuɔ, sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia n ka girari Baali Gadiɔ ye ya wãa Libanin wɔwaɔ guu te ba mɔ̀ Hɛɛmɔɔn gãarɔ sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. 18Ba ka sinam be tabu kua n tɛ ba sere bu kamia be kpuro. 19Tɔn be kpuro sɔɔ, Hefi be ba wãa Gabaoniɔ tɔnawa ba ka Isireliba dora. Be ba tie Isireliba ba bu wɔriwa ba go mam mam. 20Domi Yinni Gusunɔ u dera sin tɔmbun gɔ̃rusu bɔbia ba ka Isireliba tabu kua, kpa Isireliba bu wa bu ka bu kpeerasia mam mam ba kun ben wɔnwɔndu kue, nge mɛ Yinni Gusunɔ u win sɔm kowo Mɔwisi sɔ̃ɔwa. 21Saa ye sɔɔ, Yosue u maa seewa u Anakiba wɔri be ba wãa guunun bera gia Heboroniɔ ka Debiriɔ ka Anabuɔ ka sere be ba wãa Yuda ka Isirelin guunun bera gia, u bu kpeerasiawa mam mam be ka ben wusu, 22ma n kun mɔ be ba duki sua ba da Gasaɔ ka Gatiɔ ka Asidɔduɔ. 23Nge mɛya Yosue u ka Kananin tem mɛ kpuro mwɛɛra nge mɛ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa. Yen biru u mu bɔnu kua. U Isireliban bwese kɛra baayere yegim wɛ̃. Saa ye sɔɔra ba tabun baa deri ba wɛ̃ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\