Yosue 12

1Mɔwisin waati sɔɔ Isireliba ba sinam be ba wãa Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia kamia. Ma ba bera min tem mwɛɛra mɛ mu wãa Yuudɛnin wɔwa kpuro sɔɔ saa daa te ba mɔ̀ Aanɔɔn di sere n ka girari guu te ba mɔ̀ Hɛɛmɔɔwɔ. 2- 3Sinam ben turon yĩsira Sihoni. U sãawa Amɔreban sunɔ. Win wuuwa Hɛsiboni. Wiya u mɔ kpuro saa Aroɛɛn di ye ya wãa daa te ba mɔ̀ Aanɔɔn goorɔ sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia, sere n ka girari guu te ba mɔ̀ Pisigaɔ, saa min di sere Bɛti Yesimɔtiɔ nim wɔ̃ku bɔruguun sɔ̃ɔ yari yeru gia, saa maa min di, n ka da daa te ba mɔ̀ Yabɔkuɔ Amɔniban tem nɔɔ bura yerɔ, ka Galadin tem bee tia sere daa bure te ba mɔ̀ Genɛsarɛtiɔ. 4Turowa maa Ogu, wi u sãa Basanin sunɔ. Wiya u tie Refan bweseru sɔɔ. U wãawa Asitarɔtuɔ, ka Edɛɛɔ. 5Wiya u Basanin tem kpuro mɔ saa guu te ba mɔ̀ Hɛɛmɔɔn di sere ka Salikaɔ ka mi Gesuriban tem ka Maakagibun tem nɔɔ ga yɔ̃ra, ka Galadin tem bee tia mi Sihoni, Hɛsibonin sunɔn tem nɔɔ ga yɔ̃ra. 6Tem mɛn tɔmbu kpurowa Mɔwisi, Yinni Gusunɔn sɔm kowo ka Isireliba ba go. Ma Mɔwisi u tem mɛ Rubɛnin bwese kɛra ka Gadin bwese kɛra ka Manasen bwese kɛran sukum bɔnu kua. 7Yosue ka win tɔmbu Isireliba ba sinam be ba wãa Yuudɛnin sɔ̃ɔ duu yeru gia kamia. Sinam ben tema mu wãa saa Baali Gadin di Libanin guunun wɔwa sɔɔ, sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geuɔ, sere guu tèn mi gãanu ku ra kpi te ta wãa Seirin bɔkuɔ, sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia. Tem mɛya Yosue u Isireliban bwese kɛri bɔnu kua. 8Mɛya mu wãa guunun bera gia ka sere Sefalan beran batumaɔ ka Yuudɛnin wɔwaɔ ka min guunɔ ka sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia mi gãanu ku ra kpi. Hɛtibara ba wãa tem mi, ka Amɔreba ka Kananiba ka Feresiba ka Hefiba ka sere maa Yebusiba. 9Sinam be ba maa kamia mi, ben wusu wee, siya Yeriko ka Ayi ye ya wãa Betɛlin bɔkuɔ 10ka Yerusalɛmu ka Heboroni, 11ka Yaamuti ka Lakisi, 12ka Egoloni ka Gesɛɛ, 13ka Debiri ka Gedɛɛ, 14ka Hɔɔma ka Aradi 15ka Libina ka Adulamu 16ka Makeda ka Betɛli, 17ka Tapua ka Hefɛɛ, 18ka Afɛki ka Lasaroni, 19ka Madoni ka Hasori 20ka Simuroni Mɛroni ka Akusafu 21ka Tanaki ka Mɛgido, 22ka Kedɛsi ka Yokunɛamu ye ya wãa guu te ba mɔ̀ Kaamɛliɔ, 23ka Dori ye ya wãa Dorin guunun bera gia, ka Goyimu ye ya wãa Giligalin bɔkuɔ, 24ka Tirisa. Sinam be kpuro ba sãawa tɛna ka tia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\