Yosue 13

1Yosue u tɔkɔ kua gem gem. Yera Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, a tɔkɔ kua. Adama tem mɛ mu tie mu kpã mɛ Isireliba ba ǹ gina mwɛ. 2Mɛya Filisitiban tem ka Gesuriban tem 3ka Afaban tem mɛ mu wãa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarɔ. Tem mɛ kpuro mu sãawa Kananiban tem. Mu wãawa saa daa te ba mɔ̀ Sikorin di te ta wãa Egibitin tem nɔɔ bura yerɔ, sere Ekoronin tem nɔɔ bura yerɔ sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. Mɛn wuu maroɔwa Filisitiban sinambu nɔɔbu ba wãa. Wuu siya Gasa ka Asidɔdu ka Asikaloni ka Gati ka Ekoroni. 4Kananin tem mɛ mu maa tie bu mwa, mu wãawa saa Mɛaran di ye ya sãa Sidonigibun wuu, n ka girari Afɛkiɔ Amɔreban tem nɔɔ bura yerɔ, 5ka maa Gibaligibun tem, ka sere Libanin tem kpuro sɔ̃ɔ yari yeru gia, saa Baali Gadi ye ya wãa guu te ba mɔ̀ Hɛɛmɔɔn gãarɔn di n ka girari Hamatin duu yerɔ, 6ka sere Libanin guunun bera gia n ka da Miserefɔti Maimuɔ mi Sidonigibu ba wãa. Nɛ, Yinni Gusunɔ kon bu tem mɛn tɔmbu gira kpa a bu tem mɛ bɔnu kua ka tɛtɛ nge mɛ na nun yiire a ko. 7Ben bwese kɛri nɔɔba nnɛ ye ka Manasen bwese kɛran sukum be ba ǹ daa gãanu wa, bera kaa tem mɛ bɔnu kua. 8Mɔwisi, Gusunɔn sɔm kowo u Rubɛnin bwese kɛra ka Gadiba ka Manasen bwese kɛran sukum tem bɔnu kua mɛ mu wãa Yuudɛnin daarun sɔ̃ɔ yari yeru gia. 9Ben tem mɛ, mu wãawa saa Aroɛɛn di ye ya wãa daa te ba mɔ̀ Aanɔɔn goorɔ, sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia n ka da wuu ge ga wãa daa ten wɔwan suunu sɔɔ, sere Diboniɔ Mɛdiban batuma sɔɔ, 10ka wuu si Sihoni Amɔreban sina boko wi u wãa Hɛsiboniɔ u mɔ n ka girari Amɔniban tem nɔɔ bura yerɔ, 11ka Galadiɔ ye ya sãa Gesuriba ka Maakagibun tem ka sere guu te ba mɔ̀ Hɛɛmɔɔwɔ, ka Basaniɔ n ka girari Salikaɔ, 12ka sere sina boko Ogun temɔ wi u raa wãa Basaniɔ u bandu dii Asitarɔtuɔ ka Edɛɛɔ. Wiya u tie Refan bweseru sɔɔ. Sinam be yiru kpurowa Mɔwisi u kamia u ben tem mwɛɛra. 13Adama Isireliba ba ǹ Gesuriba ka Maakagibu gire. Yen sɔ̃na bwesenu yiru ye, ya wãa Isireliban suunu sɔɔ sere ka gisɔn gisɔ. 14Lefin bwese kɛra tɔnawa ba ǹ tem wɛ̃ mi ba ko n wãa. Domi Gusunɔ u dera be ka ben bibun bweseru ba yãkunun sukum dimɔ, yera ya kua ben tubi nge mɛ u raa bu sɔ̃ɔwa. 15Tem mɛ Mɔwisi u Rubɛnin bwese kɛra wɛ̃ yɛnu ka yɛnu, 16mɛya mu wãa saa Aroɛɛn di ye ya wãa daa te ba mɔ̀ Aanɔɔn goorɔ, n ka da wuu ge ga wãa wɔwa yen suunu sɔɔ ka batuma ye ya wãa Mɛdiban bɔkuɔ, 17ka Hɛsiboni ka wuu si su wãa batuma ye sɔɔ. Siya Diboni ka Bamɔtu Baali ka Bɛti Baali Mɛɔni, 18ka Yahasi ka Kedemɔti, ka Mɛfati, 19ka Kiriataimu ka Sibima ka Sere Hasasaa ye ya wãa guurɔ te ta wãa wɔwaɔ, 20ka Bɛti Peori ka guu te ba mɔ̀ Pisigan bera gia ka Bɛti Yesimɔti, 21ka sere Sihoni Amɔregii wi u raa bandu dii Hɛsiboniɔn wuu si su wãa batuma sɔɔ. N deema Mɔwisi u sunɔ wi kamia, ka Madianiban sinambu. Beya Efi ka Rekɛmu ka Suri ka Huri ka Reba. Be kpurowa ba raa Sihoni sãamɔ. 22U maa dera ba Balamu Beorin bii go wi u sãa sɔro. 23Rubɛnin bwese kɛran tem mɛn nɔɔ ga yɔ̃rawa sere Yuudɛniɔ sɔ̃ɔ duu yeru gia. Beya ba wuu si ba sia sia mi kpuro mɔ. 24Tem mɛ Mɔwisi u Gadin bwese kɛra wɛ̃ mɛya mu wãa 25saa Yasɛɛn di ka Galadin wusu kpuro ka wuu si su wãa Amɔniban tem sukum sɔɔ n ka girari Aroɛɛɔ, Raban sɔ̃ɔ yari yerun deedeeru. 26Mɛya mu maa da saa Hɛsibonin di n ka girari Ramati Misipeɔ ka Bɛtonimuɔ, saa maa Mahanaimun di, n ka girari Debirin tem nɔɔ bura yerɔ, 27ka Yuudɛnin wɔwan wuu sini, Bɛti Haramu ka Bɛti Nimura ka Sukɔtu ka Safoni. Wuu siya su raa sãa sina boko Sihonin wusu, wi u raa sɔ̃ Hɛsiboniɔ. Yuudɛnin daara ta sãa tem mɛn nɔɔ bura yeru sere n ka da daa bure te ba mɔ̀ Genɛsarɛti. 28Wuu si ba sia mi, siya su kua Gadin bwese kɛran tubi. 29Tem mɛ Mɔwisi u Manasen bwese kɛran sukum wɛ̃ mu n saa ben tubi, 30mɛya mu wãa Mahanaimun sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. Tem mɛya Basanin tem kpuro mi sina boko Ogu u raa bandu dii ka sere Yairin wusu kpuro. Sin geera sãawa wata. 31Tem mɛya, mu maa Galadin tem sukum mɔ ka Asitarɔtu ka Edɛɛ, wuu si su raa sãa sina boko Ogun wusu. Tem mɛ kpurowa ba Makiri, Manasen biin bwese kɛran sukum wɛ̃. 32Mɔwisi u tem mɛ bɔnu kuawa sanam mɛ u wãa Mɔabun temɔ Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia Yerikon deedeeru. 33Adama u ǹ Lefin bwese kɛra tem gam wɛ̃. U bu sɔ̃ɔwa bu ko Gusunɔ ben Yinnin yãku kowobu. Yeya ya ko n sãa ben tubi, nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\