Yosue 2

1Yosue Nunin bii, u durɔbu yiru gabu gɔra asiri sɔɔ saa Sitimun di u nɛɛ, i doo i tem mɛn saria mɛɛri, n mam nɛɛre wuu ge ba mɔ̀ Yeriko. Ye ba tura mi, ba dua kurɔ tanɔ goon yɛnuɔ wi ba sokumɔ Rahabu bu ka kpuna mi. 2Yera ba Yerikon sunɔ sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wee, Isireli gaba na mini yoka ye, bu ka sĩ sĩ bu bɛsɛn tem saria mɛɛri. 3Ma Yerikon sunɔ wi, u Rahabu gɔria u nɛɛ, a durɔ be yarama be ba na ba dua wunɛn yɛnuɔ mi, domi ba nawa bu ka sĩ sĩ bu bɛsɛn tem mɛ kpuron saria mɛɛri. 4- 6N deema gɔro be, bu sere tunuma, kurɔ wi, u durɔbu yiru ye berua dii tɛɛran wɔllɔ, ma u bu dãa wɛ̃ɛ damgiru garun dɛki wukiri yi yi keewa. Ma u nɛɛ, geema, durɔ be, ba na nɛn mi, adama na ǹ yɛ̃ mìn di ba na. Ye sɔ̃ɔ u kpa bu sere gbãra kɔnnɔ kɛnɛ, saa yera ba yara nɛn min di. Na ǹ maa yɛ̃ gee ba da. I bu kasuo fuuku, i ko i bu wa. 7Ye ba nua mɛ, ba bu kaso wɔri ba da ka swaa ye ya dɔɔ Yuudɛnin daarun tɔbura yerɔ. Ma ba gbãra kɔnnɔ kɛnua ben biru. 8Yen biruwa Rahabu u yɔɔwa dii tɛɛra yen wɔllɔ Yosuen gɔro ben mi, bu sere kpuna, 9u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na yɛ̃ ma Yinni Gusunɔ u bɛɛ tem mɛ wɛ̃, yeya n dera bɛɛn bɛrum sun mwa. Tem mɛn tɔmbu kpuro ba diirimɔwa bɛɛn sɔ̃. 10Domi sa nua nge mɛ Yinni Gusunɔ u nim wɔ̃ku ge ba mɔ̀ Naa yari gberasia i ka tɔbura sanam mɛ i yarima Egibitin tem di. Sa maa nua nge mɛ i Amɔreban sinambu yiru Sihoni ka Ogu go Yuudɛnin guru giɔ ma i ben ye ba mɔ kpuro munka muku muku. 11Yande ye sa yeni nua, sa nanda. Ma bɛsɛ kpuron toronu kara bɛɛn saabu. Domi Gusunɔ bɛɛn Yinni wiya u sãa wɔllu ka tem yɛ̃ro. 12Ǹ n mɛn na, na bɛɛ kanamɔ tɛ̃, i bɔ̃ruo ka Yinni Gusunɔn yĩsiru ma i ko i nɛn baan yɛnugibu tɔn geeru kua nge mɛ na bɛɛ kua. I man yĩreru garu kuo te ta sɔ̃ɔsimɔ ka gem, 13ma i ko nɛn baa ka nɛn mɛro ka nɛn sesubu ka nɛn wɔnɔbu ka bɛsɛn bweseru kpuro faaba ko sa kun ka gu. 14Durɔ be, ba nùn wisa ba nɛɛ, sere ka bɛsɛn wãaru, à kun bu bɛsɛn asiri dɔmɛyɛ, sa ko nun tɔn geeru ka bɔrɔkiniru sɔ̃ɔsi sanam mɛ Yinni Gusunɔ u sun tem mɛ nɔmu bɛria u kpa. 15N deema Rahabun diru ta girariwa wuun gbãraru sɔɔ, ma u bu sarasia wuun biruɔ win fɛnɛntin di ka wɛ̃ɛ wɔba. 16U nɛɛ, i saro i da guunun bera gia, be ba bɛɛ kasu mi, bu ku raa ka bɛɛ wa. Kpa i kuke mi nge sɔ̃ɔ ita sere bà n wurama. Yen biru kpa i bɛɛn swaa wɔri i doona. 17Durɔ be, ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, yèn nɔɔ mwɛɛru sa kua ka bɔ̃ri mi, sa ko ye ko. Adama wee ye wunɛn tii kaa ko. 18Sà n dua tem mɛ sɔɔ, kaa wɛ̃ɛ wunɔmgii yini gbinisiwa wunɛn fɛnɛnti mini mìn di kaa sun sarasia, kpa a wunɛn baa ka wunɛn mɛro, ka wunɛn sesubu mɛnna wunɛn diru mini, be ba sãa wunɛn yɛnugibu kpuro gesi. 19Ben goo ù n yara wunɛn dirun di u da tɔɔwɔ, win tii sɔɔra win yɛm mu koo wɔri, bɛsɛ sa ǹ ko sa n toraru mɔ wi sɔɔ. Adama wi u wãa ka wunɛ sannu wunɛn dirɔ, goo ù n nùn go, win yɛm mu wɔri bɛsɛn wirɔ. 20Adama à n bu bɛsɛn asiri ye dɔmɛya, bɔ̃ri yi a sun koosia mi, yi ǹ maa sun dimɔ. 21U bu wisa u nɛɛ, na wura n koora nge mɛ i gerua. Nge mɛya u ka bu nɔɔ kana ma ba doona. Ma u wɛ̃ɛ wunɔmgii yi sɔri fɛnɛnti yen mi. 22Ba doona ba tura guunun bera gia. Ba sina mi sɔ̃ɔ ita sere be ba bu kasu mi, ba ka gɔsirama domi ba bu mɛɛra swaa yen baama kpuro ba ǹ bu wa. 23Yen biru Yosuen gɔro be, ba sarama guunun beran di ba Yuudɛni tɔbura ba wura win mi. Ma ba nùn saaria kpuro ye n bu deema mi gia. 24Ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, geema, Yinni Gusunɔ u sun tem mɛ kpuro nɔmu sɔndiawa. Mɛn tɔmbu kpuro ba nandewa ba diirimɔ bɛsɛn sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\