Yosue 20

1Yinni Gusunɔ u Yosue sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Isireliba sɔ̃ɔwɔ bu wusu gɔsio sìn mi ba ko n da kpikiru de nge mɛ na raa Mɔwisi sɔ̃ɔwa. 3Bɛɛn suunu sɔɔ, goo ù n win winsim go u kun kĩ, u koo kpĩ u da u kuke wuu sin teu sɔɔ. Sanam mɛ, wi u nùn naa swĩi u go, u ka mɔru kɔsia, u ǹ maa nùn goomɔ. 4Ù n tura wuu sin gagu sɔɔ, u koo yɔ̃rawa wuu gen gbãra kɔnnɔwɔ mi guro gurobu ba ra siri, kpa u tii tusia u gere ye ya nùn deema. Saa ye sɔɔ, ba koo nùn wãa yeru kasua wuu ge sɔɔ. 5Wi u maa nùn naa swĩi mi, ù n tunuma wuu gen mi, ba ǹ maa wiɔnɔ yaramamɔ u sere nùn go. Domi u ǹ kĩ u ka tɔnu wi go. 6Wuu gen bukurobu bà n nùn siri, miya u ko n wãa sere yãku kowo tɔnwero u ka gbi. Yen biruwa u koo den kpĩ u wura win wuuɔ, u n tii mɔ. 7Ma Isireliba ba wuu sini gɔsa mi ba ko n da kpikiru we. Siya Kedɛsi ye ya wãa Galileɔ, Nɛfitalin guunun bera gia, ka Sikɛmu ye ya wãa Efaraimun guunun bera gia, ka Ariban wuu ye ba mɔ̀ Heboroni ye ya wãa Yudan guunun bera gia. 8Yuudɛnin guru giɔ ba maa Besɛɛ gɔsa Yerikon sɔ̃ɔ yari yeru gia batumaɔ mi gãanu ku ra kpi, Rubɛniban tem sɔɔ, ka Ramɔti ye ya wãa Galadiɔ, Gadiban tem sɔɔ, ka Golani ye ya wãa Basaniɔ Manaseban tem sɔɔ. 9Wuu siya ba gɔsa mi goo wi u ǹ kĩ u ka tɔnu go, u koo kpĩ u kpikiru da, ǹ n Isirelin na, ǹ n maa tɔn tukon na, bà n nùn gire bu go. Ba ǹ kpɛ̃ bu nùn go ba kun nùn siri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\