Yosue 22

1Yera Yosue u Rubɛniba ka Gadiba soka ka Manasen bwese kɛran sukum mɛ mu wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia. 2U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ye Mɔwisi, Yinni Gusunɔn sɔm kowo u gerua kpuro wee, i ye mɛm nɔɔwa ma i kua mam mam ye nɛn tii na bɛɛ yiire. 3I ǹ bɛɛgibu Isireliba deri baa fiiko tabu sɔɔ sere ka gisɔ. I Gusunɔ bɛsɛn Yinnin gere mɛm nɔɔwawa. 4Wee tɛ̃ u dera bɛɛgibu ba wɛ̃re tem mɛ sɔɔ, nge mɛ u raa gerua. Yen sɔ̃, i gɔsiro i wura tem mɛ Mɔwisi, Gusunɔn sɔm kowo u bɛɛn baawure bɔnu kua sɔɔ Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia, kpa i da i sina mi. 5Ì n tura mi, i de i wooda ye Mɔwisi u bɛɛ wɛ̃ mɛm nɔɔwa mam mam. Yera, i Yinni Gusunɔ kĩɔ kpa i win woodaba mɛm nɔɔwa. I de i n ka nùn maninɛ kpa i nùn sã ka bɛɛn gɔ̃ru kpuro ka bɛɛn bwisikunu kpuro. 6- 8Yen biru u bu domaru kua ma u nɛɛ, i gɔsiro bɛɛn temɔ ka bɛɛn yaa sabenu ka sii geesu ka wura ka sii gandu ka sii wɔ̃kusu. Arumani ye i gura bɛɛn yibɛrɛban min di gesi kpuro, i ye bɔnu koowo ka bɛɛn tɔn be i raa deri mi. I n maa yɛ̃ ma Mɔwisi u Manasen bwese kɛran sukum tem wɛ̃ Basaniɔ Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia. Na maa ben sukum bɔnu wɛ̃ sɔ̃ɔ duu yeru gee nge mɛ na Isireliban bwese kɛri yi yi tie kua. 9Ma Rubɛniba ka Gadiba ka Manase be, ba gɔsira ba da ben temɔ ba Isireliban bwese kɛri yi yi tie deri, Kananin tem mi. Ba da ba sina Galadin temɔ nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua saa win sɔm kowo Mɔwisin nɔɔn di. 10Ye Rubɛniba ka Gadiba ka Manaseban sukum ba Yuudɛnin daaru tura Kananin bera gia, yera ba yãku yee nanumgiru bana daa ten bɔkuɔ. 11Ma goo u na u Isireli be ba tie sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee Rubɛniba ka Gadiba ka sere Manaseban sukum ba yãku yeru bana Yuudɛnin bɔkuɔ bɛsɛn bera gee. 12Ye Isireli be ba tie ba nua mɛ, yera be kpuro ba mɛnna Siloɔ bu ka ben tundo bisibu tabu wɔri. 13- 14Yera ba Finɛɛsi yãku kowo Eleasaan bii gɔra Galadin tem mi, ka Isireliban bwese kɛri wɔku ten baayeren wirugii bu ka Rubɛniba ka Gadiba ka Manase be gari ko. 15Ye ba tura mi, yera ba bu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, 16ka Isireli be ba tie kpuron yĩsira sa ka bɛɛ bikiamɔ, mban sɔ̃na i Yinni Gusunɔ seesi i bɛɛn arukawani kusia ye i ka nùn bɔkua. Domi i tii yãku yeru bania. 17I yaaye ma Peoriɔ sa tora ten bweseru kua ma Gusunɔ u sun sɛɛyasia. Wee, sere ka gisɔ sa yen wahala mɔ̀. Yeni ya ǹ bɛɛ tura? 18Wee tɛ̃, i nùn mɛm nɔɔbu sariru koosi gisɔ. I n yɛ̃ ma bɛsɛ Isireliba kpuro sɔɔra win mɔru ya koo wɔri sia. 19Ì n maa yɛ̃ tem mi i wãa mi, i ǹ kpɛ̃ i Gusunɔ sã, i gɔsirama bɛsɛn mi, mi win sãa yee dɛɛrara wãa. Sa ko bɛɛ tem wɛ̃. Yen sɔ̃, sa bɛɛ kanamɔ, i ku Gusunɔ seesi. I ku maa sun seesi i yãku yeru garu bani. 20I yaayo sanam mɛ Akani wi u wãa Serakin bweseru sɔɔ u tora ye u ka arumani sua ye ba nɛɛ, goo u ku sua. Isireliba kpurowa Gusunɔ u seesi. Domi n ǹ Akani tɔna u gu dɔma te, tora ten sɔ̃. 21Ye ba gari yi gerua ba kpa, yera Rubɛniba ka Gadiba ka sere Manaseba ba wisa ba nɛɛ, 22Yinni Gusunɔ turowa u wãa. Wiya u yɛ̃ yèn sɔ̃ sa kua mɛ. Isireliba kpuro ba koo maa gia. Sà n Yinni Gusunɔ seesi sa nùn toran na, u ku de sa n wãa. 23Sà n maa yãku yee teni bana bɛsɛn tiin sɔ̃n na, su ka yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko ǹ kun mɛ kɛ̃nuginu ǹ kun mɛ siarabuginu, Gusunɔn tii u sun siri. 24Adama yèn sɔ̃ sa tu kua wee, bɛruma n sun mwa domi sa ǹ kĩ amɛn biru bɛɛn bibun bweseru tu bɛsɛgibu sɔ̃ tu nɛɛ, mba n sun mɔɔsinɛ, bɛsɛ ka Gusunɔ Isireliban Yinni. 25Win tiiwa u bɛɛ tem nɔɔ burana, u Yuudɛnin daaru doke bɛsɛn suunu sɔɔ. Yen sɔ̃, sa ǹ baa mɔ win sãaru sɔɔ. Kpa a deema bɛsɛn bibun bweseru ta Gusunɔn sãaru deri bɛɛn bibun sɔ̃. 26Yeniban saabuwa sa ka yãku yee teni bana, n ǹ mɔ sa kĩ su tii yãkunu kua. 27Adama sa kĩwa ta n sãa seeda bɛsɛn bibun bweseru ka bɛɛn bibun bweserun sɔ̃. Kpa tu bu sɔ̃ɔsi ma sa ra Yinni Gusunɔ sã ka yãkunu. Be kpuro bà n seeda ye wa mɛ, bɛɛgibu ba ǹ maa kpɛ̃ bu nɛɛ, bɛsɛgiba kun baa mɔ Yinni Gusunɔn sãaru sɔɔ. 28Baa ǹ n saa yeren na ba sun sɔ̃ɔwa mɛ, ǹ n maa bɛsɛn bibun bwesera ba sɔ̃ɔwa mɛ, ba koo kpĩ bu bu wisi bu nɛɛ, i mɛɛrio nge mɛ bɛsɛn sikadoba ba yãku yee teni bana nge te ta wãa Yinni Gusunɔn sãa yerɔ, adama ba ǹ tu banɛ bu ka tii yãkunu kua mi. Seedan sɔ̃na ba tu bana. 29Yen sɔ̃, i n yɛ̃ ma sa ǹ gɔ̃ru doke su Yinni Gusunɔ seesi kpa su ko naanɛ sarirugibu win mi, yãku yee tenin sɔ̃. Mɛya sa ǹ maa kĩ su yãkunu ko gam, ma n kun mɔ yãku yee ten mi, te ta wãa Yinni Gusunɔn sãa yee dɛɛrarɔ. 30Sanam mɛ yãku kowo Finɛɛsi Eleasaan bii ka Isireliban guro gurobu ka ben yɛnu yɛ̃robu ba nua ye Rubɛniba ka Gadiba ka Manaseba ba gerua, yera ben bwɛ̃ra kpuna. 31Ma Finɛɛsi u Rubɛniba ka Gadiba ka Manase be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gisɔ sa gia ma Yinni Gusunɔ u wãa ka bɛsɛ, domi i ǹ nùn mɛm nɔɔ sariru koosi. Mɛya win mɔru ya ǹ maa wɔrimɔ bɛsɛ sɔɔ yèn bɛrum sa raa mɔ̀. 32Yen biru Finɛɛsi wi, ka Isireliban guro guro be, ba gɔsira Galadin di ba wura ba begibu sɔ̃ɔwa ye ba nua mi kpuro. 33Ye begii be, ba nua mɛ, ya bu dore. Ma ba Yinni Gusunɔ siara ba gɔ̃ru gɔsia ba nɛɛ, ba ǹ maa Rubɛnin bwese kɛra ye, ka Gadigia ye wɔrimɔ bu ben tem kam koosia. 34Yen biruwa Rubɛniba ka Gadiba ba nɛɛ, yãku yee teni ta sãawa seeda bɛsɛ kpuron wuswaaɔ ma Yinni Gusunɔ turowa u wãa. Ma ba tu yĩsiru kã, Seeda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\