Kparobu 10

1Abimɛlɛkin gɔɔn biru, Tola, Puan bii, Dodon debubu Isakarin bweseru sɔɔ u seewa u Isireliba faaba kua. Tola wi, u raa wãawa Samiriɔ Efaraimun guunun bera gia. 2Wɔ̃ɔ yɛnda itawa u Isireliba kpara. Yen biru u kpuna u gu. Ma ba nùn sika Samiri mi. 3Tolan biru Yairi Galadigiiwa u Isireliba kpara wɔ̃ɔ yɛnda yiru. 4Bibu tɛna u mɔ, ben baawure ka win kɛtɛku. Wusu tɛna ba maa mɔ si ba ra soku Yairin baru kpaanu. Su wãawa Galadiɔ. 5Yen biru Yairi u kpuna u gu ma ba nùn sikua Kamɔɔwɔ. 6Yeniban biru Isireliba ba kpam kua ye ya ǹ Yinni Gusunɔ dore. Ba da ba bũu tɔn durɔ be ba mɔ̀ Baaliba ka bũu tɔn kurɔ be ba mɔ̀ Asitaateba sãamɔ. Bũu ni, nu sãawa Sirigibu ka Sidonigibu ka Amɔniba ka Mɔabuba ka Filisitiban bũnu. Nge mɛya Isireliba ba kua ba ka Yinni Gusunɔ deri, ba ǹ maa nùn sãamɔ. 7Yera win mɔru ya seewa u bu Filisiti be ka Amɔni be nɔmu sɔndia. 8Ma ba Isireli be ba wãa Amɔreban temɔ Galadiɔ, Yuudɛnin sɔ̃ɔ yari yeru gia mi nɔni sɔ̃ɔwa n ka kua wɔ̃ɔ yɛndu yiru sari. 9Saa ye sɔɔ, Amɔniba ba maa Yuudɛnin daaru tɔbura ba da ba Yudaba wɔri ka Bɛnyamɛɛba ka Efaraimuba. Ma Isireliba kpuro ba nɔni sɔ̃ɔra. 10Yera ba Yinni Gusunɔ nɔɔgiru sue ba nɛɛ, sa nun torari sa durum kua. Domi sa nun deri wunɛ wi a sãa bɛsɛn Yinni ma sa da sa bũu ni ba mɔ̀ Baaliba sãamɔ. 11Ma Yinni Gusunɔ bu wisa u nɛɛ, ye Egibitigibu ka Amɔreba ka Amɔniba ka Filisitiba, 12ka Sidonigibu ka Amalɛkiba ka Maoniba ba raa bɛɛ taare i sãa ben yobu, ma i man nɔɔgiru sue i faaba kana, na ǹ bɛɛ wurari ro? Na ǹ bɛɛ wɔre ben nɔman di? 13Adama wee, i man deri i bũnu sãamɔ. Yen sɔ̃ tɛ̃, na ǹ maa bɛɛ somimɔ. 14I doo i bũu ni i sãamɔ mi faaba kana nu bɛɛ wɔra nɔni swãa ten min di. 15Ma ba nɛɛ, sa yɛ̃ ma sa nun torariwa, a ka sun koowo nge mɛ a kĩ. Adama a ku de a kun sun faaba kue gisɔ. 16Yera Isireli be, ba bũu ni wuna ben suunu sɔɔn di, ba Yinni Gusunɔ sãwa. Saa ye sɔɔra u ben wɔnwɔndu wa, wahala ye ba bu mɔ̀n sɔ̃. 17Ma Amɔniba ba mɛnna ba ben sansani gira Galadiɔ. Yera Isireliba ba maa begia gira Misipaɔ Galadin tem mi. 18Ma ba wesiana ba nɛɛ, wara u koo sun kpara su ka Amɔniba wɔri. Wi u kpĩa u kua mɛ, yɛ̃rowa u koo ko bɛsɛ be sa wãa Galadi mini kpuron kparo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\