Kparobu 12

1Yeniban biruwa Efaraimuba ba mɛnna ba Yuudɛni tɔbura ba da sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia Yɛfiten mi, ba nɛɛ, mban sɔ̃na a Amɔniba tabu wɔri ma a ǹ sun soka su nun somi. Yen sɔ̃ tɛ̃, sa ko nun dɔ̃ɔ mɛni ka wunɛn diru sannu. 2Yera Yɛfite u bu wisa u nɛɛ, geema, nɛ ka nɛgibu sa ka Amɔniba tabu kua gem gem. Saa ye sɔɔra na bɛɛ soka i ka sun somi. Adama bɛɛn goo kun nɛ. 3Ye na wa mɛsum, yera na nɛn wãaru kari bɔrie na ka Amɔni be tabu kua. Yinni Gusunɔ u maa man bu nɔmu bɛria. Ǹ n mɛn na, mba na kua i ka man tabu wɔrima gisɔ. 4Yera Efaraimu be, ba Galadigii be sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, i sãawa be ba duki yakura bɛsɛ Efaraimun bwese kɛran di i da i wãa Manaseban suunu sɔɔ. Ye Yɛfite u nua mɛ, ma u win tɔmbu kpuro mɛnna ba Efaraimuba tabu wɔri ba kamia. 5Yera Galadigii be, ba da Yuudɛnin tɔbura yerɔ ba swaa bura mi Efaraimuba ba koo tɔbura. Efaraimu goo ù n na mi, ù n kĩ u tɔbura, yera Galadigibu ba ra nùn bikie bu nɛɛ, a sãawa Efaraimu? Ù n nɛɛ, aawo, 6kpa bu nɛɛ, ǹ n mɛn na, a geruo a nɛɛ, Kibolɛti. Kpa u nɛɛ Gibolɛti. Domi Efaraimu be, ba ku ra kpĩ bu gere dee dee. Sanam mɛya Galadigii be, ba koo nùn sɛ̃re yande bu saka Yuudɛnin tɔbu mi. Ben taa bi sɔɔ, Efaraimuba nɔrɔbun suba weeru ka yiruwa (42.000) ba gu. 7Yɛfite wi, u Isireliba kparawa wɔ̃ɔ nɔɔba tia ma u kpuna u gu, ba nùn sikua win wuuɔ, Galadin temɔ. 8Yɛfiten biru Ibisani, Bɛtelehɛmugiiwa u kua Isireliban kparo. 9Bibu watawa u mara, bii tɔn durɔbu tɛna, tɔn kurɔbu maa tɛna. Ma u dera bii tɔn kurɔ be, ba mɔra ka Isireliban bwese kɛri gɛɛ. Mɛya maa win tɔn durɔ be, ba wɔndiaba sua Isireliban bwese kɛri gɛɛ sɔɔ. U Isireliba kparawa wɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 10Yen biru u kpuna u gu. Ma ba nùn sikua Bɛtelehɛmuɔ. 11Ibisanin biru, Eloni, Sabulonin bwese kɛragiiwa u kua Isireliban kparo. U Isireliba kparawa wɔ̃ɔ wɔkuru. 12Yen biruwa u kpuna u gu. Ma ba nùn sikua Ayaloniɔ Sabulonin temɔ. 13Elonin biru, Abudoni, Hilɛlin bii, Piratonigiiwa u kua Isireliban kparo. 14Bibu weeruwa u mara. Ma win debuminu sãa tɛna. Win bii be, ka win debumii ni, ben baawure u win kɛtɛku mɔwa. Abudoni u Isireliba kparawa wɔ̃ɔ nɔɔba ita. 15Yen biruwa u kpuna u gu. Ma ba nùn sikua Piratoniɔ Efaraimun temɔ Amalɛkiban guurɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\