Kparobu 16

1Sɔ̃ɔ teeru Sansom u da Gasaɔ. U kurɔ tanɔ goo wa mi, ma u da u kpuna win mi. 2Yera Gasagiba nua ma u wãa mi. Ma ba yam mi tarusi ba nùn mara wɔ̃ku giriru wuu gen kɔnnɔwɔ. Ba yɔ̃ra sɛ̃ɛ wɔ̃ku giri te, ba nɛɛ, ǹ n kua yam sãreru, kpa bu nùn go. 3Ye n kua wɔ̃kurun bɔnu, yera Sansom u seewa u wuu gen gambo gira ye kpuro wuka u seru sɔndi u ka da sere guuru wɔllɔ te ta wãa Heboronin deedeeru. 4Yen biru Sansom u kpam kurɔ goo wa u nùn wɛ̃re. Kurɔ wi, u wãawa Sorɛkin wɔwaɔ. Win yĩsira Dalila. 5Ma Filisitiban sinambu ba da kurɔ win mi, ba nɛɛ, a nùn kɔkirio kpa a nɔ mìn di win dam bakam mɛ, mu wee, ka nge mɛ sa ko ko su ka nùn nɔma turi. Saa yera sa ko nùn kamia kpa bɛsɛn baawure u nun sii geesun gobi nɔrɔbu ka wunɔbu (1.100) wɛ̃. 6Ma Dalila u da u Sansom sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na nun kanamɔ a man sɔ̃ɔwɔ man diya wunɛn dam bakam mɛ, mu wee. Mba ba koo ka nun bɔke, bu ka nun kamia. 7Sansom u nùn wisa u nɛɛ, bà n man bɔkua ka tɛn wɛ̃ɛ beki nɔɔba yiru, kon kowa dam sarirugii kpa na n sãa nge tɔn be ba tie. 8Ma Filisitiban sinambu ba tɛn wɛ̃ɛ beki kasuma wasi nɔɔba yiru yi ba ǹ keewe. Yera Dalila u ka yi Sansom bɔkua. 9N deema Filisiti gaba wãa ba kukua win mi, dii sɔɔwɔ. Ma u nɛɛ, Sansom, Filisitiba wee ba nun wɔrima. Yera Sansom u seewa u tɛn wɛ̃ɛ yi kasuka nge sobu ye ya dɔ̃ɔ soora. Ma ba ǹ gie mìn di win dam mɛ, mu naamɔ. 10Ma Dalila u Sansom sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee, a man yaakoru kua, ma a man weesu kua. Tɛ̃ a suuru koowo a man gem sɔ̃ɔwɔ. Ka mba ba koo nun bɔke. 11Yera u nɛɛ, bà n ka man wɛ̃ɛ kpɛɛ bɔkua yi ba ǹ ka gãanu bɔkure, kon kowa dam sarirugii kpa na n sãa nge tɔn be ba tie. 12Ma Dalila u wɛ̃ɛ kpɛɛ sua u ka nùn bɔkua u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Sansom, Filisitiba wee ba nun wɔrima. N deema ben gaba wãa ba kukua dii sɔɔwɔ. Adama Sansom u wɛ̃ɛ yi ba ka nùn bɔkua kasuka nge wɛ̃ɛ siira. 13Dalila u kpam Sansom sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sere ka tɛ̃ a man yaakoru mɔ̀wa a man weesu kuammɛ. A den man sɔ̃ɔwɔ ka gem ye ba koo ka nun bɔke. U nɛɛ, a nɛn wirun tara nɔɔba yiru ye mɛnnɔ ka wɛ̃ɛ siiri a wesi. 14Ye Sansom u dweeya, ma Dalila u win wirun tari yi mɛnna ka wɛ̃ɛ siiri u wesa. Ma u ka yi dãru kparesi temɔ. Yera u nùn yamia u nɛɛ, Sansom, Filisitiba wee, ba nun wɔrima. Sansom u yanda, win dom kpalla, ma u dãa te wuka ka wesi te sannu. 15Kurɔ wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ma a maa nɛɛ a man kĩ ni? Adama wunɛn gɔ̃ru ga ǹ wãa dee dee nɛ sɔɔ. Wee, a man yaakoru kua sere nɔn ita. A ǹ man sɔ̃ɔwa mìn di wunɛn dam bakam mɛ, mu wee. 16Baadommawa u ra n nùn gari yi sɔ̃ɔmɔ sere win baasi bi, bu Sansom bande, u ka bu wasira. 17Ma u nùn win gɔ̃ru wukia u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kɔ̃ɔ ga ǹ nɛn wiru yɛ̃ saa mìn di ba man mara. Domi na sãawa wi Gusunɔ u gɔsa saa nɛn mɛron nukurun di. Bà n man kɔna, nɛn dam mu koo man deri kpa n ko dam sarirugii nge tɔn be ba tie. 18Sanam mɛ Dalila u wa ma u nùn win gɔ̃ru kpuro wukia, ma u Filisitiban sinambu sokusia u nɛɛ, bu den na tɛ̃, domi Sansom u nùn win gɔ̃ru kpuro wukia. Yera Filisitiban sinam be, ba seema ba na kurɔ win mi ka gobi yi. 19Ma Dalila u dera Sansom u dweeya win taarɔ ma u goo soka, u na u win tari nɔɔba yiru ye kpuro kɔna. Ma Sansom dam mu doona. Nge mɛya Dalila u ka nùn nɔma tura. 20U nɛɛ, Sansom, Filisitiba wee, ba nun wɔrima. Ma u dom yanda, u tii sɔ̃ɔwa u nɛɛ, kon yari n ka tii yina nge mɛ na ra ko. Domi u ǹ yɛ̃ ma Yinni Gusunɔ u nùn deri. 21Yera Filisitiba ba nùn sɛ̃re ba win nɔni yiru kpuro wɔwa. Ma ba ka nùn da Gasaɔ. Ba nùn bɔkua ka sii gandun yɔni ba nùn doke pirisɔm dirɔ. Ba dera u dobi nammɔ nge mɛ ba ra ben yaa sabenu koosie. 22Sanam dɔɔ sanam wee, win seri kpiimɔ yi ba raa kɔna mi. 23Saa ye sɔɔ, Filisitiban sinambu ba mɛnna bu ka ben bũu Dagoni yãku bakaru kua kpa bu maa nuku dobu ko. Domi ba nɛɛ, u bu ben yibɛrɛ Sansom nɔmu bɛria. 24Sanam mɛ ba bũu wi wa, yera ba nùn siarabu wɔri ba mɔ̀, bɛsɛn bũu u sun bɛsɛn yibɛrɛ nɔma bɛria wi u raa bɛsɛn tem sankumɔ, ma u bɛsɛn tɔn dabinu goomɔ. 25Ben nuku doo bi sɔɔ, ba nɛɛ, su Sansom yarama u na u sun yɛ̃ɛsu go. Ma ba nùn yarama pirisɔm dirun di. U na ma ba nùn yaakoru kua. Ba nùn yɔ̃rasia gbere yirun baa sɔɔ. 26Yera Sansom u aluwaasi wi u win nɔma nɛni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man yɔ̃suo kpa n gbere be nɛnɛ bèn wɔllɔ gidambisa yeni ya sɔ̃ kpa n yi gballi. 27N deema tɔmba yiba dii te sɔɔ, tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu. Filisitiban sinambu nɔɔbu kpuro ba wãa mi. Be ba wãa wɔllɔ, ben geera kua tɔnu nɔrɔbun suba ita (3.000) be ba Sansom mɛɛra dɔma te. 28Yera Sansom u Yinni Gusunɔ kana u nɛɛ, Yinni, na nun kanamɔ, a man yaayo, a maa man dam kɛ̃ɛyɔ nɔn tee teni tɔna kpa n Filisitiba mɔru kɔsia n wiru go nɛn nɔni yiru yen sɔ̃. 29Ma Sansom u gbere suunukii yiru ye nɛnua yèn wɔllɔ gidambisa ye, ya yɔ̃, tia win nɔm geuɔ, tia maa win nɔm dwarɔ. Ma u ye bɔria, 30u nɛɛ, a de n gbi ka Filisitiba sannu. Ma u yãara ka win dam kpuro, ma dii te, ta Filisitiban sinambu wɔri ka tɔn be ba wãa mi. Tɔn be ba gu ka wi sannu dɔma te, ba dabi ba kere be u go sanam mɛ u wasi. 31Yera win wɔnɔbu ka win tundon yɛnugibu kpuro ba na ba win goru sua ba ka da ba sikua win tundo Manɔan sikirɔ, Sorea ka Ɛsitaolin baa sɔɔ. Wɔ̃ɔ yɛnda Sansom u Isireliba kpara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\