Kparobu 18

1Saa ye sɔɔ, Isireliba ba ǹ kparo mɔ. Mɛya maa Danuba ba kpana bu ben tem mwa mɛ ba tubi di. Yera ba bɔsu ba tem kasu. 2Ma ba tabu durɔ wɔrugɔba nɔɔbu gɔsa ben suunu sɔɔ ba bu gɔra saa Sorean di ka Ɛsitaolin di bu ka da bu tem saria mɛɛri. Ma tɔn be, ba seewa ba da. Ye ba tura Efaraimun guunɔ, yera ba dua Mikan yɛnuɔ ba kpuna. 3Sanam mɛ ba wãa mi, yera ba Lefi goon nɔɔ nua, ma ba win gari gerubu tuba. Yera ba nùn soka ba bikia ba nɛɛ, mba a kom na bera gee. Mban sɔ̃na a wãa mini. 4U bu wisa u nɛɛ, Mikawa u man yii mini na n sãa win yãku kowo, u n man gobi kɔsiamɔ. 5Ma tɔn be, ba nùn sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a Gusunɔ bikio u sun sɔ̃ɔsi bɛsɛn sanum mù n koo dora. 6Ma yãku kowo wi, u bu wisa u nɛɛ, i doo ka bɔri yɛndu. Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ kpara bɛɛn sanum sɔɔ. 7Ma tɔnu nɔɔbu be, ba doona min di, ba da Laisiɔ. Ba deema bera min tɔmba wãawa bɔri yɛndu sɔɔ, nandabu sari, nge Sidonigibu. Domi tɔn tuko goo kun bu baasi. Mɛya ba ǹ maa wɛrɔ goo mɔ turuku. Sidonigibu ba ka bu toma. Ba ǹ maa wãasinɛ ka bweseru garu. 8Laisi min di, tɔmbu nɔɔbu be, ba gɔsira ba da ba begibu deema Soreaɔ ka Ɛsitaoliɔ. Ma begii be, ba bu bikia ba nɛɛ, mba ka mba i wa mi gia. 9Ma ba wisa ba nɛɛ, i seewo su da su Laisigibu wɔri. Domi tem mi ba wãa mi, tem gem tiiwa. I ku de sa n wãa mini sa n kom yaa bie. I seewo su da fuuku su bu wɔri, su ben tem mɛ mwa. 10Tem mɛ, mu kpã, gãanu kun maa bu kɔmiɛ. Sà n tura mi, sa ko deema wee ba wãa bɔri yɛndu sɔɔ. Gusunɔ u koo maa sun bu nɔmu bɛria. 11Yera Danun bwese te sɔɔ, tɔmbu nata (600) ba seewa saa Sorean di ka Ɛsitaolin di ba ben tabu yãnu nɛni. 12Ba da Yarimun wuuɔ Yudan temɔ ba ben sansani gira mi. Yen sɔ̃na ba yam mi sokumɔ Makanɛ Danu sere ka gisɔ. Yen tubusiana Danun sansani. 13Saa min diya ba maa da Efaraimun guunɔ ma ba da sere Mikan yɛnuɔ. 14Yera tɔmbu nɔɔbu be ba raa tem min saria mɛɛrim na mi, ba begibu sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, i yɛ̃ ma bwãaroku ge ba sii geesu pote ka bwãarokunu ganu nu wãa diru mini? Ǹ n mɛn na, i de su bwisiku ye n weenɛ su ko. 15Ma tɔn be, ba da diru mi Lefi aluwaasi wi, u wãa. Ma ba nùn tɔbura. 16Tɔmbu nata ye, ba da ba yɔ̃ dii kɔnnɔwɔ ba tabu yãnu nɛni. 17Ma tɔmbu nɔɔbu be, ba dua Mikan dirɔ, ba bwãaroku ni yarama kpuro. Saa ye sɔɔ, yãku kowo wi, u yɔ̃ dii kɔnnɔwɔ ka tɔnu nata ye. 18Ye u wa tɔn be, ba dua Mikan dirɔ ba bwãaroku ni yarama, yera u bu bikia u nɛɛ, mba i mɔ̀ mi. 19Yera ba nùn wisa ba nɛɛ, a wunɛn nɔɔ mario. A ku gam gere. Sa ko nun ko bɛsɛn yãku kowo. Yen yerà a kĩru bo, a n sãa tɔn turon yãku koowo? Nge Isirelin bwese kɛri giragii. 20Ma gari yi, yi yãku kowo wi dore. Yera ba nùn bwãaroku ni wɛ̃ u ka bu swĩi. 21Ma Danu be, ba gurena ba doona, ba ben bibu gbiisie ka yaa sabenu ka sere ben sɔmunu. 22Ye ba yara Mikan yɛnun di ba tonda, yera be ba ka Mika wãa sannu ba gurena ba Danu be naa gira, 23ba bu sokumɔ tãa tãa. Yera Danu be, ba yɔ̃ra ba Mika bikia ba nɛɛ, mba a kĩ a ka sun naa gire mɛ. 24Ma u bu wisa u nɛɛ, mba n maa man tie. Wee, i nɛn bũnu gura ma i nɛn yãku kowo mwa, ma i mɔ̀, mba na kĩ? 25Yera ba nɛɛ, sa ǹ maa kĩ su wunɛn nɔɔ nɔ. À n maa yina, bɛsɛn gabun mɔru koo se kpa bu nun wɔri bu go tɛ̃, wunɛ ka wunɛn yɛnugibu. 26Ma Danu be, ba ben swaa wɔri ba n doonɔ. Ye Mika u wa tɔn be, ba nùn dam kere, yera u gɔsirama u wuma win yɛnuɔ. 27Nge mɛya Danuba ba ka Mikan bwãarokunu doona ka win yãku kowo sannu. Yen biruwa ba da ba Laisi wɔri, ba yen tɔmbu go be ba raa wãa bɔri yɛndu sɔɔ mi. Ye ba bu go ba kpa, ma ba wuu ge dɔ̃ɔ mɛni. 28Goo kun kpĩa u Laisigii be faaba kue, domi Sidonigibu ba ka bu toma. Ba ǹ maa ka bweseru garu wãasinɛ. Ba wãawa Bɛti Rehɔbun wɔwaɔ. Yen biruwa Danu be, ba wuu ge bana ba sina mi. 29Ma ba gu yĩsi kpaaru kã, Danu. N deema ben sikadon yĩsira mi, wi u sãa Yakɔbun bii. 30Yera Danu be, ba bwãaroku ge gira bu ka sã. Ma Yonatam, Gɛɛsɔmun bii, Mɔwisin debubu, ka win bibu ba kua ben yãku kowobu sere ba ra ka Isireliba gura ba ka doona tem tukumɔ. 31Nge mɛ Isireli be ba tie ba Yinni Gusunɔ sãamɔ Siloɔ n ka tɛ, nge mɛya Danu be, ba maa bwãaroku ge ba gira mi sãwa n ka tɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\