Kparobu 19

1Lefi goo wãa Efaraimun guunun bera gia, baru kpaaru garun mi. Yera u kurɔ tanɔ goo sua wi u sãa Bɛtelehɛmugii Yudan temɔ. Saa ye sɔɔ, Isireliba ba ǹ sunɔ mɔ. 2Durɔ wi ka win kurɔ ba sanna. Yen sɔ̃na kurɔ wi, u da u sina suru nnɛ win tundon yɛnuɔ Bɛtelehɛmuɔ. 3Yera win durɔ u nùn naa da u nùn kɔkiri u ka wurama yɛnuɔ. Sanam mɛ u dɔɔ, win sɔm kowo u nùn yɔ̃siri ka ben kɛtɛkunu yiru. Ye ba tura kurɔ win mi, ba dua win tundon dirɔ. Ye tundo wi, u durɔ wi wa, ma u nùn dam koosia ka nuku dobu. 4U dera ba sina mi, sɔ̃ɔ ita. Ba di ba nɔra. 5Sɔ̃ɔ nnɛse ba seewa buru buru yellu ba sɔɔru kua bu ka doona. Adama win dokiri u nɛɛ, bu yɔ̃ro bu gãanu di bu sere doona. 6Ma ba sina ba di be yiru ye. Yera dokiri wi, u maa bu gɔ̃ra u nɛɛ, bu kpunɔ sere sisiru bu maa nuku dobu ko. 7Lefi wi, u kĩa u doona adama win dokiri u nùn suuru kana ma u maa sina wɔ̃ku teeru. 8Sɔ̃ɔ nɔɔbuse u seewa buru buru yellu u ka doona. Yera dokiri wi, u maa nɛɛ, u sinɔ u gãanu di kpa u doona sɔ̃ɔ ù n kɛlla. Ma ba sina ba di sannu. 9Sanam mɛ Lefi wi, u seewa ka win kurɔ ka win sɔm kowo, win dokiri wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sɔ̃ɔ u kpa, yam maa tĩramɔ. Bu maa sinɔ sere sia bururu, kpa bu yellu se bu swaa wɔri. 10Adama Lefi wi, u den yina, ma ba swaa wɔri ka win kurɔ ka win sɔm kowo wi, ka ben kɛtɛkunu yiru ye. Yen dɔma te, ba tura Yebusin deedeeru ye ba maa sokumɔ Yerusalɛmu. 11Sanam mɛ ba Yebusi ye bɔku kua, saa ye sɔɔ, sɔ̃ɔ u kpeema. Yera sɔm kowo wi, u win yinni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a de su da Yebusiban wuu genin mi su kpuna. 12- 13Yera win yinni u nùn wisa u nɛɛ, tɔn tukobun wuuɔra sa ko da? A de su yande turi Gibeaɔ, ǹ kun mɛ Ramaɔ mi Isireliba ba wãa, kpa su kpuna min gam. 14Yera ba ben swaa wɔri ba n doonɔ. Sanam mɛ ba tunuma Gibeaɔ Bɛnyamɛɛn temɔ, sɔ̃ɔ u dua u kpa. 15Ye ba tura mi, ba da ba wãawa batuma mi wuugiba ra mɛnnɛ. Adama goo kun bu soka bu na bu kpuna win yɛnuɔ. 16Yera durɔ tɔkɔ goo u wee gberun di, u sarɔ. U sãawa Efaraimun guunun beragii. Adama u wãawa wuu gen mi. N deema Gibeagii be, ba sãawa Bɛnyamɛɛba. 17Yera u nɔni seeya u tɔn be wa, ba sɔ̃ wuun mɛnnɔ yeru mi. Ma u bu susi u nɛɛ, bɛɛ ka sanum. Man diya i wee. Mana i dɔɔ. 18Lefi wi, u nùn wisa u nɛɛ, sa weewa Bɛtelehɛmun di ye ya wãa Yudan temɔ. Sa dɔɔwa sere Efaraimun guunun bera gia baru kpaaru garun mi, domi miya na wãa na ka sãa yãku kowo. Yen sɔ̃na na gɔsirɔ mi. Adama ye sa tunuma mini, goo kun sun dam koosie su sere nɛɛ, sa ko sɔbia yɛ̃ron yɛnuɔ, 19baa mɛ sa taka mɔ bɛsɛn kɛtɛkunun sɔ̃, sa maa dĩanu ka tam mɔ. Gãanu kun sun kɔmiɛ. 20Saa yera durɔ tɔkɔ wi, u nɛɛ, to, i duuma. Gusunɔ u de i bɔri yɛndu wa. Yèn bukata i mɔ, kon bɛɛ ye kpuro kasua. I ku kpuna batuma mini. I na su da nɛn yɛnuɔ. 21Ma u ka tɔn be da win yɛnuɔ u ben kɛtɛkunu dĩanu wɛ̃. Ben tii ba ben naasu kpakia, ma u bu dĩanu wɛ̃ ba dimɔ ba nɔrumɔ 22ba nuku dobu mɔ̀. Yera wuu min tɔmbu gabu be ba sãa garu ko sariba, ba na ba dii te sikerena, ba ten gambo soomɔ ba baasi ba mɔ̀, a durɔ wi u dua wunɛn yɛnuɔ mi sun yarama su ka nùn kpuna nge tɔn kurɔ. 23Ma durɔ tɔkɔ wi, u yara u bu suuru kana u nɛɛ, aawo, nɛgibu. I ku daa kɔ̃sa yenin bweseru ko domi nɛn yɛnuɔra durɔ wi, u wãa. 24Wee na bii wɔndia mɔ wi u kun durɔ yɛ̃. Durɔ win tii, u maa kurɔ mɔ. Na kon bɛɛ bu yarama kpa i ka bu ko nge mɛ i kĩ. Adama i ku ka durɔ win tii kɔ̃sa yenin bweseru ko. 25Ka mɛ, tɔn be, ba ǹ durɔ win gari wure. Yera Lefi wi, u win kurɔ yarama u bu wɛ̃. Ma ba nùn tilasi kua ba ka nùn kpuna wɔ̃ku giriru sere yam ka sãra. Yen biru ba nùn deri u doona. 26Yera kurɔ wi, u seewa u na u wɔruma yɛnu gèn mi win durɔ u wãan kɔnnɔwɔ. 27Ye n kua bururu, Lefi wi, u seewa u kĩ u swaa wɔri. U gambo kɛnia, yera u deema wee, win kurɔ u kpĩ u gãseru dɛmiɛ kɔnnɔwɔ. 28Ma u kurɔ wi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a seewo su doona. Adama u ǹ wisibu nua. Ase kurɔ wi, u guwa mi. Yera durɔ nùn sua u sɔndi win kɛtɛkun wɔllɔ u ka doona win wuuɔ. 29Ye u tura win yɛnuɔ, yera u woburu sua u ka kurɔ win goo te bɔtira kpirinu wɔkura yiru, ma u Isireliban bwese kɛra baayere kpiri tia tia mɔrisia. 30Be ba ye wa kpuro, ba biti soorawa ba nɛɛ, sa ǹ yenin bweseru waare saa mìn di sa yarima Egibitin di. Yen sɔ̃, i de su mɛnna su wesiana kpa su wa yen mɛ sa ko ko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\