Kparobu 20

1Isireli be ba wãa Danuɔ sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia sere n ka girari Beri Sebaɔ sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarɔ ka maa be ba wãa Galadin temɔ sɔ̃ɔ yari yeru gia, ba mɛnna ba nɔɔ tia kua nge tɔn turo Yinni Gusunɔn sãa yerɔ Misipaɔ. 2Ben bwese kɛra baayeren wirugibu ba nawa dɔma te. Ben tabu naanaakobu be ba koo kpĩ bu ka takobi sanna ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba nɛɛru (400.000). 3N deema Bɛnyamɛɛba ba nua kɔ ma Isireli be ba tie ba mɛnnɛ Misipaɔ. Ma Isireli be, ba bikia ba nɛɛ, amɔna daa kɔ̃sa yenin bweseru ya ka koora. 4Ma Lefi wìn kurɔ ba go mi, u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na nɛn kurɔ naa dawa sa wee. Ma sa tunuma Gibeaɔ sa kpuna mi. 5Yera Gibeagii be, ba man seesi, ba na ba man tarusi diru mi na kpĩ wɔ̃kuru. Nɛn tiiwa ba raa kasu bu ka kpuna bu go adama na bu nɛn kurɔ wɛ̃ ma ba ka nùn kpuna ka tilasi ba go. 6Yera na win goo te sua na bɔtira na Isirelin bwese kɛra baayere kpiri tia tia mɔrisia. Domi gãa kɔ̃suna ba kua mi, nìn bweseru n ǹ weenɛ Isireliba bu ko. 7Yen sɔ̃, bɛɛ Isireliba, wee i mɛnnɛ mini tɛ̃. I wesianɔ kpa i ko ye n weenɛ i ko. 8Ma be kpuro ba nɔɔ nɛra nge tɔn turo. Ba nɛɛ, bɛsɛn goo kun wurɔ win yɛnuɔ u sere nɛɛ u koo sina win kuu bekurugirɔ. 9Wee ye sa ko Gibeagii be kua. Sa ko tɛtɛ towa 10su ka tɔmbu gɔsi Isirelin bwese kɛra baayere sɔɔ. Tɔmbu wunɔbu (100) sɔɔ, sa ko wɔkuru wĩa. Tɔmbu nɔrɔbu (1.000) sɔɔ, sa ko wunɔbu wĩa. Tɔmbu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000) sɔɔ, kpa su nɔrɔbu wĩa. Tɔn beya ba koo da bu sun dĩanu kasuama su ka wa su di bɛsɛ be sa mɛnnɛ mini, kpa su wa su Gibeagii be sɛɛyasia ben daa kɔ̃sa ye ba kua min sɔ̃. 11Nge mɛya Isireliba kpuro ba ka mɛnna ba nɔɔ tia kua bu ka Gibeagii be wɔri. 12Ma Isireli be, ba tɔmbu gɔra Bɛnyamɛɛn tem kpuro sɔɔ ba nɛɛ, amɔna kɔ̃sa yenin bweseru ya ka koora bɛɛn suunu sɔɔ mɛ. 13Yen sɔ̃, i sun tɔn kɔ̃so be nɔmu sɔndio su bu go, kpa su kɔ̃sa ye wuna bɛsɛ Isireliban suunu sɔɔn di. Adama Bɛnyamɛɛ be, ba yina bu ben mɛro bisi ben gari nɔ. 14Ma ba maa mɛnna Gibeaɔ bu ka Isireliba tabu ko. 15Yen dɔma te, tɔmbu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu ka tia (26.000) be ba koo kpĩ bu ka takobi sanna, ba mɛnna Bɛnyamɛɛn tem sɔɔ ka sere maa tabu durɔbu nata ka wunɔbu (700) be ba sãa Gibean tiigibu. 16Bɛnyamɛɛban tabu durɔbu sɔɔ, ben nata ka wunɔbu (700) ba sãawa nɔm dwaagibu. Be kpuro ba nɔma dowa gem gem. Domi ben goo sari wi u koo tɔnun sera kpurantɛɛru yĩisi u kɔmia. 17Isireliba sɔɔ maa, be ba tabun dɔɔnɛ mɔ ba koo kpĩ bu ka takobi sanna ba sãawa nɔrɔbun suba nɛɛru (400.000). 18Ma Isireli be, ba da Betɛliɔ bu ka Gusunɔ bikia u bu sɔ̃ɔsi bwese kɛra ye ya koo gbi yu Bɛnyamɛɛba wɔri. Ma Yinni Gusunɔ u Yudaba gɔsa. 19Sisiru bururu Isireliba kpuro ba seewa ba ben sansani gira Gibean bɔkuɔ. 20Yen biru ba ben tabu sĩa yi Gibean deedeeru bu ka Bɛnyamɛɛba wɔri. 21Yen dɔma tera Gibeagii be, ba yarima ba Isireliba wɔri ba ben tɔmbu nɔrɔbun suba yɛnda yiru (22.000) go. 22- 23Ma Isireliba ba da ba Gusunɔ weeweenu koosi sere n ka kua yoka. Ma ba nùn bikia ba nɛɛ, bu maa ben mɛro bisi be wɔrio? Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, oo, bu doo. Saa yera ba dam wa. Ma ba ben tabu sĩa kpĩ mi ba raa yellu kpĩ ba ka Bɛnyamɛɛ be wɔri. 24Yera ba kpam Bɛnyamɛɛba wɔri nɔn yiruse te. 25Bɛnyamɛɛ be, ba kpam yarima ba Isireliban tabu durɔbu nɔrɔbun suba yɛndu yiru sari go (18.000). 26Yera Isireliba kpuro ba mɛnna Betɛliɔ ba sina Yinni Gusunɔn sãa yeru mi, ba weeweenu mɔ̀. Yen dɔma te, ba nɔɔ bɔkuawa sere n ka kua yoka. Ma ba Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua ka siarabun yãkunu. 27- 28N deema Yinni Gusunɔn woodan kpakoro te, ta wãa Betɛli mi. Finɛɛsi, Eleasaan bii, Aronin debubuwa u sãa yãku kowo saa ye. Yera Isireli be, ba Yinni Gusunɔ bikia ba nɛɛ, su kpam Bɛnyamɛɛba wɔrio? Ma u nɛɛ, oo, i doo. Kon bɛɛ bu nɔmu bɛria sia. 29- 30Sɔ̃ɔ itase Isireliba ba da ba tabu sĩa kpĩ bu ka Bɛnyamɛɛba wɔri nge mɛ ba raa kua yellu. Adama ba maa tabu kowobu berua ba ka Gibea sikerena. 31Yera Bɛnyamɛɛba ba maa yara ba ka Isireli be yinna. Ma ba bu naa gira ba ka wuu yara ba tonda. Nge mɛ ba raa kua ba ka Isireliba go yellu, nge mɛya ba maa torua ma ba maa ben tɔnu tɛna go Betɛlin swaaɔ ka Gibeagia sɔɔ yakasɔ. 32Ma Bɛnyamɛɛ be, ba nɛɛ, wee, sa maa bu kamia nge yellu. Adama Isireliba ba nɛɛ, i de su duki su kpa bu ben wuu deri bu tonda. 33Ma ba da ba mɛnna Baali Tamaaɔ. Yera be ba raa kukua ba yarima Mare Geban di mi ba wãa. 34Ba sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000). Ma ba da Gibeaɔ ba tabu kua gem gem ka Bɛnyamɛɛba. Bɛnyamɛɛ be, ba ǹ yɛ̃ ba kam kobu dɔɔwa mi. 35Ma Yinni Gusunɔ u dera ba burisina Isireliban wuswaaɔ. Yen dɔma tera Isireliba ba tɔmbu go nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu ka wunɔbu (25.100) Bɛnyamɛɛn tabu kowobu sɔɔ. 36Saa ye sɔɔra Bɛnyamɛɛba ba tuba ma ba kam kuawa. Isireliba ba raa duki sua ba bu deri yèn sɔ̃ ba yɛ̃ ma ben tabu kowobu gaba kukua Gibeaɔ ba Bɛnyamɛɛba mara. 37Bera ba yarima ba Gibea ye wɔri ba yen tɔmbu go. 38N deema Isireliba ba raa wesiana ba nɛɛ, be ba kukua mi, bu wuu ge dɔ̃ɔ sɔ̃reo, kpa be ba tie bu gɔsirama bà n wiisu wa. 39Ye ba wii si wa, yera ba gɔsirama. Bɛnyamɛɛba ba raa bu tɔmbu tɛna goori. Yen sɔ̃na ba tamaa ba maa bu kamiawa nge yellu. 40Adama saa ye sɔɔ, wii bakara seewa saa Gibean di, ma Bɛnyamɛɛba ba wa dɔ̃ɔ wiira ben wuu wukiri mam mam. 41Isireli be ba raa duki sua mi, ba gɔsirama. Saa yera Bɛnyamɛɛ be, ba nanda, domi ba wa wɔrɔ ye ya bu deema. 42Yen sɔ̃na ba duki sua ba doona tem saaram bera gia. Adama Isireli be ba wuu ge dɔ̃ɔ sɔ̃re ba yarima ba bu naa swĩi ba goomɔ 43sere Gibean sɔ̃ɔ yari yerɔ. Ba ǹ wure Bɛnyamɛɛ be, bu yɔ̃ra baa fiiko bu sere wɛ̃ra. 44Nge mɛya ba kua ba ka Bɛnyamɛɛban tabu durɔbu nɔrɔbun suba yɛndu yiru sari (18.000) ye go. 45Ba maa ben tɔmbu nɔrɔbun suba nɔɔbu (5.000) go swaa sɔɔ be ba duki mɔ̀ ba dɔɔ tem saaramɔ Rimɔɔn kperu gia. Ma ba be ba tie naa swĩi sere Gideomuɔ. Miya ba maa ben tɔmbu nɔrɔbun suba yiru (2.000) go. 46Be ba gu dɔma te, ben bwese te sɔɔ, ba sãawa tabu durɔbu nɔrɔbun suba yɛnda nɔɔbu (25.000). 47Adama Bɛnyamɛɛba nata (600) ba kpĩa ba tura Rimɔɔn kperu mi, tem saaramɔ ma ba kua suru nnɛ bera mi. 48Isireliba ba gɔsirama ba na Bɛnyamɛɛ be ba tien wusu sɔɔ. Ba bu go go sere ka ben yaa sabenɔ. Hunde koni ye ya wãa mi kpuro gesi, ba gowa. Ma ba ben wuu si kpuro dɔ̃ɔ mɛni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\