Kparobu 3

1Yinni Gusunɔ u bwese ni nu tie deri Isireliban suunu sɔɔ, u n da ka ben laakari mɛɛri be ba ǹ tabu koore nge ben baaba be ba Kananin tem mwa. 2U yeni kuawa be ba kun tabu koore mi bu ka tabu gia. 3Bwese ni u deri ben suunu sɔɔ wee, Filisitiba ka ben sinambu nɔɔbu ka Kananiba ka Sidonigibu ka sere Hefiba be ba wãa Libanin guunɔ, saa Baali Hɛɛmɔɔn guurun di n ka girari Lebo Hamatiɔ. 4Yinni Gusunɔwa u dera ba wãa Isireliban suunu sɔɔ kpa u n da ka Isireli ben laakari mɛɛri. Saa ye sɔɔra u koo gia bà n koo win woodaba swĩi ye u ben baababa wɛ̃ saa Mɔwisin min di. 5Yen sɔ̃na Isireliba ba wãa ka Kananiba ka Hɛtiba ka Amɔreba ka Filisitiba ka Hefiba ka Yebusiba sannu. 6Ma ba ben bii wɔndiaba sua kurɔbu. Be, ba maa bu begibu wɛ̃ ba sua kurɔbu. Saa yera Isireliba ba tɔn ben bũnu sãaru wɔri. 7Yeniban biru, Isireliba ba Yinni Gusunɔ duari ma ba kɔ̃sa kua ba bũu ni ba mɔ̀ Baaliba ka Asitaateba sãamɔ. 8Yera Yinni Gusunɔ u ka bu mɔru kua, u bu Mɛsopotamin sina boko nɔmu bɛria, wi ba mɔ̀ Kusani Risetaimu. Ma ba nùn sãwa wɔ̃ɔ nɔɔba ita. 9Saa ye sɔɔra ba Yinni Gusunɔ nɔɔgiru sue ba faaba kana. Ma u ben kanaru nua u bu faaba kowo waawa, u bu wɔra sunɔ win nɔman di. Faaba kowo win yĩsira Otiniɛli, Kenasin bii. Kenasi wi, u sãawa Kalɛbun wɔnɔ. 10Sɔ̃ɔ teeru Yinni Gusunɔn Hunde u Otiniɛli wi yɔɔwa ma u kua Isireliban kparo. Yen biru u seewa u da u ka sina boko wi tabu kua. Ma Yinni Gusunɔ u nùn sunɔ wi nɔmu bɛria u kamia. 11Saa yera Isireliba ba maa bɔri yɛndu wa wɔ̃ɔ weeru. Yen biruwa Otiniɛli u gu. 12Otiniɛlin biru, Isireliba ba maa kɔ̃sa kua Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Ma u Mɔabun sina boko Egoloni dam wɛ̃, u nùn Isireliba nɔmu bɛria. 13Ma sina boko wi, u Amɔniba mɛnna ka Amalɛkiba ba da ba Isireliba wɔri, ma ba Yeriko mwa. 14Yera Isireli be, ba Egoloni wi sãwa wɔ̃ɔ yɛndu yiru sari. 15Sanam mɛ sɔɔra ba Yinni Gusunɔ nɔɔgiru sue ba faaba kowo kana. Ma u bu faaba kowo wi waawa. Win yĩsira Ehudu, Geran bii, Bɛnyamɛɛn bweseru sɔɔ. Durɔ wi, u sãawa nɔm dwaagii. Sɔ̃ɔ teeru Isireliba ba nùn gɔra u da u Egoloni kɛ̃ru wɛ̃. 16Ma Ehudu wi, u takobi kua. Yen beri berika nɔɔ do. Yen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soo teeru. Ma u ye doke win pɔraɔ nɔm geu gia u yaberu sebusi. 17Ye u tura Egolonin mi, u nùn kɛ̃ɛ te wɛ̃. N deema sunɔ wi, durɔ bemberera. 18Yen biru Ehudu u gɔsirɔ yɛnuɔ, wi ka tɔn be ba ka kɛ̃ɛ te na. 19Adama sanam mɛ ba tura kpee kɔra yeru garun mi, Giligalin bɔkuɔ, yera Ehudu u gɔsirama u na sina boko win mi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yinni, na gari asirigii gɛɛ mɔ kon nun sɔ̃. Ma sina boko u nɛɛ, win sina bwãabu bu gina yario be kpuro. 20Saa ye sɔɔ, sina boko u sɔ̃ gidambisan dii woo durɔrugiru garu sɔɔ te ba kua wi turon sɔ̃. Ehudu u nùn susi u nɛɛ, gari yi na mɔ yi weewa Gusunɔn min di. Ma Egoloni u seewa saa win kitarun di u yɔ̃ra. 21Sanam mɛya Ehudu u win nɔm dwaa ye dɛmia u takobi ye woma saa win yɛ̃si nɔm geu gian di, u sunɔ wi sɔka nukurɔ. 22Takobi ye, ya duawa ka yen buru sannu. Ma win wasin gum mu ye nɛnua sɔɔwɔ. Yera u ye derisi Egolonin nuku te sɔɔ. 23Yen biru Ehudu u yara dii ten bee tia gian di ma u ten gambo kɛnua u bɛri. 24Ye u doona, yera sina bokon bwãaba na ba deema dii ten gamboba ba kɛnua sim sim. Ma ba nɛɛ, u ko n swaa swĩibu mɔ̀wa. 25Ma ba nùn mara n ka tɛ. Ye ba wa u ǹ kɛniɛ, yera ben tii ba kɔkɔrɔ sua ba kɛnia. Ma ba deema wee, ben sina boko u kpĩ temɔ u guu. 26Saa ye sɔɔ, Ehudu u tonda u kpee kɔra yee te sara, u da Seiraɔ. 27Ye u tura mi, u tabu kɔba so Efaraimun guunɔ. Ma Isireliba kpuro ba sarama ba ka nùn taa bi da, u bu swaa gbiiye. 28U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i man swĩiyɔ, domi Yinni Gusunɔ u sun bɛsɛn yibɛrɛba Mɔabuba nɔmu bɛria. Ma ba nùn swĩi ba da. Ba yɔ̃ra Yuudɛnin tɔbura yerɔ, Mɔabuban tem bera gia. Ba ǹ dere baa Mɔabu ben turo u daa te tɔbura. 29Yen dɔma te, Mɔabuban tabu durɔ damgibu nɔrɔbun suba wɔkura (10.000) ba go. Baa ben tɔn turo kun bu kisirari. 30Tɔ̃ɔ te, Isireliba ba Mɔabuba sekuru doke. Saa dɔma ten diya Isireliban tem mu bɔri yɛndu wa sere wɔ̃ɔ wɛnɛ. 31Ehudun biru Yinni Gusunɔ u maa Sangaa, Anatin bii gɔsa u kua Isireliban kparo. Sangaa wi, Filisitiban tabu durɔbu natawa u go ka kɛtɛ kpara dɛka yèn nɔɔ ga sɛ̃u mɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\