Kparobu 6

1Yen biru Isireliba ba kpam kua ye ya ǹ Yinni Gusunɔ dore. Ma u bu Madianiba nɔmu sɔndia sere wɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 2Madiani be, ba bu dam dɔremɔ gem gem. Yen sɔ̃na Isireliba ba da ba kuku yenu kua kpee baaba sɔɔ ka kpee wɔrusɔ guunun bera gia. 3Isireliba bà n ben dĩanu duura, Madiani be, ka Amalɛkiba ka bwesenu ganu saa sɔ̃ɔ yari yerun di, ba ra nɛwa bu bu wɔri. 4Kpa bu ben sansani gira Isireliban gbeaɔ, bu ben dĩa ni kpuro sanku sanku, bu ka da sere Gasan bɔkuɔ, kpa bu maa ben yaa sabenu gura. Ba ku ra bu gãanu derie ni ba koo di. 5Ba ra nɛwa ka ben yaa sabenu ka ben kuu bekuruginu ba n dabi nge twee. Be ka ben yooyoosu ba ǹ geeru mɔ. Ba ra nɛwa tem mɛ sɔɔ bu ka mu sanku, 6kpa bu Isireliba deri nɔni swãaru sɔɔ. Yera n dera Isireli be, ba Yinni Gusunɔ nɔɔgiru sue ba nùn soka. 7Sanam mɛ ba nùn soka Madiani ben sɔ̃, 8u bu win sɔmɔ goo gɔria wi u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, amɛniwa Yinni Gusunɔ u gerua. U nɛɛ, u bɛɛ yarama yorun di te i raa Egibitigibu diiyammɛ. 9U bɛɛ wɔra ben nɔman di ka sere maa be ba bɛɛ dam dɔremɔ kpuron nɔman di. Ma u be kpuro gira bɛɛn wuswaan di. U ben tem mwa u bɛɛ wɛ̃. 10U bɛɛ sɔ̃ɔwa ma wiya Gusunɔ bɛɛn Yinni. Yen sɔ̃, i ku Amɔreban bũnu sã bèn temɔ i wãa. Adama i ǹ win gere mɛm nɔɔwɛ. 11Yen biruwa Yinni Gusunɔn gɔrado u na Ofaraɔ u sina dãru garun nuurɔ. Dãa te, ta sãawa Yoasigiru wi u sãa Abiesɛɛn bweseru. Win bii Gedeoni u alikama soomɔ dãa bii gama yerɔ Madianiba bu ku raa ka nùn wa. 12Ma Yinni Gusunɔn gɔrado wi, u tii Gedeoni sɔ̃ɔsi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tabu durɔ damgii wunɛ, Yinni Gusunɔ u ka nun wãa. 13Gedeoni u nùn wisa u nɛɛ, nɛn yinni, Yinni Gusunɔ ù n wãa ka bɛsɛ, mba n kua yeniba kpuro ya ka sun deema. Mban sɔ̃na u ku ra maa sɔm maamaakigia ko ye bɛsɛn baababa ba sun sɔ̃ɔwa u ra raa ko ye u ka bu yarama Egibitin di. Tɛ̃ wee, u sun Madianiba nɔmu sɔndia u deri. 14Ma Yinni Gusunɔ u nùn mɛɛra u nɛɛ, a doo ka wunɛn dam kpuro a Isireliba wɔra Madianiban nɔman di. Nɛna na nun gɔra. 15Gedeoni u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nɛn yinni, swaa yerà kon kpe n ka Isireliba faaba ko, domi Manasen bweseru sɔɔ, nɛn tɔmba ba bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛru bo. Nɛna na maa sãa yãkabu nɛn baan yɛnuɔ. 16Yinni Gusunɔ u nùn wisa u nɛɛ, ka mɛ, ko na n ka nun wãa. Madianiban dam mu koo ko nge tɔn turogim kpa a bu sɛ̃suku. 17Gedeoni u nɛɛ, à n ka man nɔnu geu mɛɛran na, a man yĩreru garu sɔ̃ɔsio te ta gerumɔ ma wunɛ Gusunɔwa a ka man gari mɔ̀. 18Na nun kanamɔ a ku doona minin di sere n ka wurama wunɛn mi ka nɛn kɛ̃ru kpa n nun tu wɛ̃. Ma Yinni Gusunɔ u nɛɛ, to, kon nun ma sere a ka wurama. 19Ye Gedeoni u da yɛnuɔ u boo buu go u gu sawa ma u som sua kilo tɛnagim u ka pɛ̃ɛ kua ye ya ǹ seeyatia mɔ. U yaa ye doke bireru sɔɔ, ma u kpee tɔm doke wekeru sɔɔ u ka na u nùn ye kpuro yiiya dãa ten nuurɔ. 20Gɔrado wi, u nɛɛ, a yaa ye ka pɛ̃ɛ ye suo a sɔndi kpee tenin wɔllɔ kpa a kpee tɔm mɛ wisi yen wɔllɔ. Ma u kua mɛ. 21Gɔrado wi, u yaa ye ka pɛ̃ɛ ye baba ka win dɛka ye u nɛnin sɛ̃ru. Ma dɔ̃ɔ u yarima kpee ten min di u yaa ye ka pɛ̃ɛ ye mwa. Yera Gedeoni u gɔrado wi bia. 22Saa yera u tuba ma Yinni Gusunɔn gɔradowa ma u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, na kam kua, domi na wunɛn gɔrado wa nɔni ka nɔni. 23Adama Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn laakari kpĩiyɔ, a ku bɛrum ko, a ǹ gbimɔ. 24Ma Gedeoni u nùn yãku yeru bania mi, ma u tu yĩsiru kã, Yinni Gusunɔ u ra bɔri yɛndu wɛ̃. Yãku yee te, ta wãa mi sere ka gisɔ Ofaraɔ Abiesɛɛban temɔ. 25Wɔ̃ku tee te sɔɔra Yinni Gusunɔ u maa Gedeoni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a wunɛn baan naa kinɛru suo ka naa kinɛru garu te ta wɔ̃ɔ nɔɔba yiru mɔ, kpa a bũu wi ba mɔ̀ Baalin sãa yee te sura te wunɛn baa u mɔ mi, kpa a ten bũu dãa te ta gire mi wuka. 26Kpee tenin wɔllɔwa kaa man yãku yeru bania nge mɛ ba ra ko, kpa a naa kinɛru yiruse te sua a ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko ka bũu dãa te a wuka mi. 27Ma Gedeoni u tɔmbu wɔkuru gɔsa win sɔm kowobu sɔɔ u da u kua ye Yinni Gusunɔ u nùn yiire. Adama yèn sɔ̃ u win baan yɛnugibu ka wuugibun bɛrum mɔ, u ǹ ye kue sɔ̃ɔ sɔɔ. Wɔ̃kura u ye kua. 28Ye wuugiba seewa buru buru yellu, ba wa wee, ba bũu wi ba mɔ̀ Baalin yãku yeru sura, ma ba ten bũu dãru wuka, ma ba naa kinɛru yiruse te go ba ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua sãa yee kpaa te ba gira mi sɔɔ. 29Yera ba bikianamɔ ba mɔ̀, wara u yabu ye kua. Ba kaso kua baama bu ka nɔ. Ma ba nua ma Gedeoni, Yoasin biiwa u ye kua. 30Ma ba Yoasi sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, a wunɛn bii yarama su nùn go, domi u bũu wi ba mɔ̀ Baalin yãku yeru sura, u maa ten bũu dãru wuka. 31Yoasi u be ba yɔ̃ mi kpuro sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛya i ko Baali sanna? Bɛɛya i ko nùn faaba ko? Baawure wi u nùn mɔru bara, u koo gbi yam mu sere sãra. Ù n sãan na Gusunɔ, i de u ka tii yina. Domi win sãa yera ba sura. 32Saa dɔma ten diya ba Gedeoni soka Yerubaali yèn sɔ̃ Yoasi u nɛɛ, bu de Baali u ka tii yina, domi win yãku yera ba sura. 33Yen biru Madianiba kpuro ka Amalɛkiba ka bwese ni nu wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia ba mɛnna ba Yuudɛni tɔbura ba ben sansani gira wɔwaɔ ye ba ra soku Yisirɛɛli. 34Ma Yinni Gusunɔn Hunde u Gedeoni yɔɔwa. Ma u kɔba wura u ka Abiesɛɛba soka bu nùn swĩi. 35Ma u Manaseba kpuro sokusia ka Asɛɛba ka Sabuloniba ka Nɛfitaliba. Ma be kpuro ba na ba mɛnna sannu, ba nùn swĩi. 36Yera Gedeoni u Gusunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, à n kaa Isireliba faaba kon na saa nɛn min di nge mɛ a gerua, a man yĩreru sɔ̃ɔsio. 37Wee, kon yãa san sini yi temɔ alikama soo yerɔ. Ǹ n kua bururu, dirum mù n wãa yãa san si tɔna sɔɔ, kpa alikama soo yee te kpuro ta n gbere, sanam mɛ sɔɔra kon gia ma geema, kaa Isireliba faaba kowa saa nɛn min di nge mɛ a gerua. 38Ma n koora mɛ. Sisiru u seewa buru buru yellu u yãa san si gama ma sin nim mu gbɛ̃ɛ yoruku yiba. 39Ma Gedeoni u Gusunɔ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku ka man mɔru ko, a de n ka nun gari ko nɔn tee teni. Na kĩ a maa man yĩreru sɔ̃ɔsi ka yãa san si. A de si tɔna su n gbere kpa alikama soo yee te, ta n kakoru sãa baama. 40Ma Gusunɔ u kua mɛ wɔ̃ku te. Yãa san si tɔna su gbere, ma alikama soo yee te, ta kakoru sãa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\