Kparobu 7

1Ma Gedeoni wi ba maa mɔ̀ Yerubaali, wi ka win tɔmbu kpuro ba seewa buru buru ba da ba ben sansani gira yɛru ge ba mɔ̀ Harodun bɔkuɔ. Madianiban sansani ya maa wãa ben sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia wɔwa gaa sɔɔ guu te ba mɔ̀ Mɔren bɔkuɔ. 2Yera Yinni Gusunɔ u Gedeoni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛn tɔn be, ba dabi too. Nà n bu Madianiba nɔmu bɛria ba ko n tamaa ben tiin dama ba ka bu kamia. Ba ǹ koo maa man siara. 3Yen sɔ̃, a doo a kpara tɔn be sɔɔ, a nɛɛ, baawure wi u nande ma bɛrum nùn mɔ̀, u gɔsiro saa Galadi minin di u wura yɛnuɔ. Ma tɔmbu nɔrɔbun suba yɛnda yiru (22.000) ba gɔsira ba wura. Ma n tie tɔmbu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000). 4Ma Yinni Gusunɔ u maa Gedeoni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ka mɛ, tɔn be, ba dabi too. A ka bu doo daarɔ. Miya kon nun bu wunana. Ben wi na nɛɛ, u koo ka nun da, wiya u koo da. Ben wi na nɛɛ, u ǹ ka nun dɔɔ, wiya kun dɔɔ. 5Yera Gedeoni u dera tɔn be, ba da daarɔ. Miya Yinni Gusunɔ u maa nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, be ba nim sɔka ka nɔma ba nɔra, a bu wunanɔ ka be ba yiira ba nɔɔ girari daarɔ. 6Be ba ka nɔma nim sɔka ba nɔra, ben geera kuawa tɔnu gooba wunɔbu (300). Be ba tie ba yiirawa ba ka nɔra. 7Ma Yinni Gusunɔ u Gedeoni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wunɛ ka tɔmbu gooba wunɔbu be ba nim sɔka ba ka nɔra mi, bɛɛn nɔmuɔra kon Madianiba bɛri, n ka bɛɛ faaba ko. A de be ba tie kpuro bu wura yɛnuɔ. 8Ma Gedeoni u dera tɔn be kpuro ba gɔsira ma n kun mɔ tɔmbu gooba wunɔbu ye. Adama u dera ba dĩanu ka kɔbi kpuro deri mi. N deema Madianiban sansani ya wãa wɔwaɔ ma Isireliba ba maa wãa yen gungurɔ. 9Ye n kua wɔ̃kuru, Yinni Gusunɔ u Gedeoni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a seewo a da a Madianiban sansani wɔri domi na nun ye nɔmu bɛria. 10À n maa bɛrum mɔ̀n na, a ka da mi, a gina doo mi, wunɛ ka wunɛn bɔ̃ɔ Pura, 11kpa i nɔ ye ba gerumɔ, kpa i dam wa i ka da i bu wɔri. Yera ba sara ba da sere be ba sansani kɔ̃sun bɔkuɔ. 12Madianiba ka Amalɛkiba ka bwese ni nu na saa sɔ̃ɔ yari yerun di ba tɛriewa wɔwa ye sɔɔ nge twee. Ben yooyoosu kun geeru mɔ, su dabiwa nge yani sɛɛri yi yi wãa nim wɔ̃kun goorɔ. 13Saa ye Gedeoni u tura mi, saa yera durɔ goo u win beruse sɔ̃ɔmɔ dosu ge u kua. U nɛɛ, wee na dosa na wa ma kira tumaani gaa ya binda ya na ya wɔri bɛsɛ Madianiban sansanin kuu teerɔ ya tu fuka ta wɔruma. 14Win beruse wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, n ǹ mɔ gãa tukunu ganu. Gedeoni, Yoasin bii, Isireli win takobiwa ya koo sun tabu di. Gusunɔwa u nùn bɛsɛ Madianiba ka bɛsɛn sansani kpuro nɔmu bɛria. 15Gedeoni u dosu ge ka gen tubusianu nua. Yera u yiira u Gusunɔ siara. Ma u gɔsira u wura win sansaniɔ u nɛɛ, i seewo domi Yinni Gusunɔ u bɛɛ Madianiba nɔmu bɛria. 16Gedeoni u win tɔmbu gooba wunɔbu (300) ye bɔnu kua wuunu ita. Ma u ben baawure kɔba wɛ̃ ka wekeru tè sɔɔ wii bɔnda wãa. 17U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ì n deema na ben sansani turuku kua i man mɛɛrio sãa sãa kpa i ko nge mɛ na mɔ̀. 18Saa ye nɛ ka be sa wãa sannu sa bɛsɛn kɔbi wura, saa yera i ko i maa bɛɛgii wura kpa sa n ka sansani ye sikerenɛ kpa i n gbãsukumɔ i n mɔ̀, Yinni Gusunɔ u nasara wa! Gedeoni u maa nasara wa! 19Wɔ̃ku suunu sɔɔ, saa ye wuu kɔ̃sobu ba ra kɔsinɛ, yera Gedeoni ka win tɔn be ba wãa win mi, ba tura sansani yen kɔnnɔwɔ. Ma ba ben kɔbi wura ba weke ni kɔsuka ni ba nɛni mi. 20Saa yera wuunu yiru ye ya tie ya yen kɔbi wura, ma ba ben wekenu kɔsuka. Ba wii bɔn ni sua ka nɔm dwaa ma ba kɔbi nɛni ka nɔm geu. Ba yi wuramɔ, ma ba gbãsukumɔ ba mɔ̀, Yinni Gusunɔ u nasara wa! Gedeoni u maa nasara wa! 21Ben baawure u ka yɔ̃ win yɔ̃ra yerɔ ba sansani ye sikerenɛ. Ma wɛrɔ be kpuro ba duku dukubu mɔ̀ ka nɔɔgiru. Ma ben gaba kpooru so ba doona. 22Sanam mɛ tɔmbu gooba wunɔbu ye, ya yen kɔbi wuramɔ yera Yinni Gusunɔ u dera wɛrɔ be kpuro ba goonamɔ ka takobi. Ma ben gabu ba duki sua sere Bɛti Sitaɔ ye ya wãa Sereran bera gia Abɛli Mɛholan deedeeru Tabatin bɔkuɔ. 23Ma Gedeoni u Isireliba sokusia saa Nɛfitaliba ka Asɛɛba ka Manaseban tem kpuron di. Ma ba Madianiba kpuro naa swĩi. 24U maa gɔra Efaraimuban guunun beri berika kpuro sɔɔ u nɛɛ, bu sarama bu Madianiba swaa bura Yuudɛnin tɔbusɔ sere n ka girari Bɛti Baraɔ. Yera Efaraimuba kpuro ba mɛnna ba da ba swaa bura Yuudɛnin tɔbusun di sere n ka girari Bɛti Baraɔ. 25Ba Madianiban sinambu yiru mwa be ba mɔ̀ Orɛbu ka Seebu. Ba Orɛbu gowa kpee saara gaan wɔllɔ, ma ba ye soka Orɛbun kpee saara. Ba maa Seebu go dãa bii gama yerɔ, ma ba te soka Seebun dãa bii gama yeru. Yen biru ba maa Madianiba naa swĩi. Ma ba ka Orɛbu ka Seebun winu na Gedeonin mi Yuudɛnin guruɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\