Kparobu 8

1Yen biru Efaraimuba ba Gedeoni sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, mban sɔ̃na a sun kua mɛ, a ǹ sun soka su nun somi sanam mɛ a dɔɔ a ka Madianiba tabu ko. Ma ba nùn gerusi gem gem. 2Gedeoni u bu wisa u nɛɛ, tɔn be i naa gira i go mi, i kua n kere ye Abiesɛɛba be ba sãa nɛn tiin tɔmbu ba kua. 3Bɛɛya Gusunɔ u Madianiban sinam beni Orɛbu ka Seebu nɔmu bɛria. Ǹ n mɛn na, taa bi na kua bu ǹ gãanu tura bi bɛɛ i kua sɔɔ. Ye u bu sɔ̃ɔwa mɛ, yera ben mɔru ya sure. 4Yen biruwa Gedeoni u na Yuudɛniɔ u ye tɔbura wi ka win tɔmbu gooba wunɔbu (300) ye. N deema ba wasire. Adama ka mɛ, ba wɛrɔ be naa swĩi. 5Ye ba tura Sukɔtuɔ yera u Sukɔtugii be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na bɛɛ kanamɔwa i man dĩanu kɛ̃ɛyɔ baa fiiko nɛn tɔn be, bu wa bu di domi ba wasira. Sa maa Sebaki ka Salumuna, Madianiban sinambu naa swĩiwa. 6Ma Sukɔtugibun wirugiba nùn wisa ba nɛɛ, mban sɔ̃na sa ko wunɛn tabu kowobu dĩanu kɛ̃. I ǹ Sebaki ka Salumuna nɔma tura gina. 7Ma Gedeoni u nɛɛ, too, ya ǹ taarɛ. Sanam mɛ Yinni Gusunɔ u man Sebaki ka Salumuna nɔmu bɛria, sãki ka awĩin sɛniya kon ka bɛɛ so. 8Min diya u da Penuɛliɔ. Ye u tura mi, gãa tee niya u maa ben tii kana. Ma ba nùn wisa nge mɛ Sukɔtugiba wisa. 9Ma Gedeoni u Penuɛligibu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nà n nasara wa ma na gɔsirama na wee, kon bɛɛn gidambisa ye sura. 10N deema Sebaki ka Salumuna ba wãa Kaakoriɔ ka ben tabu kowobu bèn geera sãa nɔrɔbun suba wɔkura nɔɔbu (15.000). Beya ba tie ben tabu kowo be sɔɔ, be ba na saa sɔ̃ɔ yari yerun di. Domi ba ben nɔrɔbun suba wunaa teeru (120.000) go. 11Gedeoni u swaa mwa ye ya gbaburu bɛwe, Nɔbaki ka Yogbean sɔ̃ɔ yari yeru gia. Ma u da u tɔn be wɔri Kaakoriɔ subaru sɔɔ ba ǹ ka baaru. 12Yera Madianiban sinambu yiru be, Sebaki ka Salumuna ba duki yakikira. Ma Gedeoni u bu naa swĩi u mwɛɛrima. U ben tabu sĩa ye kpuro burisina. 13Ye u gɔsirama u wee, u kpawa ka Herɛsiɔ ye ya wãa gungunun baa sɔɔ. 14Ma u Sukɔtun bii aluwaasi goo mwa, u nùn gari bikikia. Ma aluwaasi wi, u nùn Sukɔtun guro gurobu ka yen wirugibun yĩsa yorua tɔnu wata ka wɔkura nɔɔbu ka yiru. 15Ma u da u Sukɔtugii be deema u nɛɛ, Sebaki ka Salumuna be wee, bèn sɔ̃ i man kem sɔ̃ɔwa i nɛɛ, mban sɔ̃na i ko i nɛn tabu kowobu be ba wasira dĩanu kɛ̃. Domi sa ǹ Sebaki ka Salumuna nɔma tura gina. 16Ma u wuu gen guro gurobu mwɛɛra u bu sɛɛyasia ka sãki ka awĩin sɛni. 17Yen biru u Penuɛligibu go go, ma u ben gidambisa sura. 18Ma u Sebaki ka Salumuna bikia u nɛɛ, durɔ be i go Tabori mi, amɔna ba sãa. Ba nùn wisa ba nɛɛ, ba ka nun weenɛwa, ba sãa nge sina bibu. 19Yera u nɛɛ, nɛn maaba mi, nɛn mɛro turosibun tii tii. Na bɔ̃rua ka Yinni Gusunɔn yĩsiru, ì kun daa bu go, na ǹ bɛɛ goomɔ. 20Ma u win bii yeruma Yetɛɛ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a seewo a bu go. Adama bii durɔbu ge, ga ǹ gen takobi womɛ bɛrum sɔ̃. Domi u ǹ gina kpã. 21Yera Sebaki ka Salumuna ba nɛɛ, wunɛn tii a seewo a sun go. Domi tɔn durɔn tiiwa u koo kpĩ u yen bweseru ko. Ma Gedeoni u seewa u Sebaki ka Salumuna go. Yen biru u bura yãa ni nu wãa ben yooyoosun wĩinɔ kusia u ka doona. 22Yen biru Isireliba ba Gedeoni sɔ̃ɔwa ba nɛɛ, wuna kaa ko bɛsɛn wirugii, wunɛ ka wunɛn bii ka win bibun bweseru. Domi wuna a sun wɔra Madianiban nɔman di. 23Gedeoni u bu wisa u nɛɛ, na ǹ mɔ̀ bɛɛn wirugii, nɛn bibu ba ǹ maa mɔ̀ bɛɛn wirugibu. Yinni Gusunɔwa u koo ko bɛɛn wirugii. 24Adama kon bɛɛ gãa teenu kana. I de bɛɛn baawure u man swaa tonkunu wɛ̃ ni i wɛrɔbu mwaari. N deema Madianiba ba swaa tonku wuraginu mɔ, domi ba sãawa Isimɛɛlin bweseru. 25Ba nɛɛ, sa ko nun wɛ̃ ka nuku tia. Yera ba bekuru garu tɛria tè sɔɔ be kpuro ba swaa tonku ni kpɛ̃ɛ ni ba wɛrɔbu mwaari mi. 26Swaa tonku wuragii ni ba Gedeoni wɛ̃ mi, nin bunum mu tura kilo yɛndun saka. Ni baasi u maa Madianiban sinambun wuraba ka swaa tonkunu ka yabe gobiginu wa, ka maa bura yãa ni nu raa wãa ben yooyoosun wĩinɔ. 27Ma u bwãaroku kua ka wura ye, u gu yii yeru kua win wuu Ofaraɔ. Ma Isireliba kpuro ba Yinni Gusunɔn sãaru deri, ba da ba gu sãamɔ. Ma ga ra kua Gedeoni ka win tɔmbun yina. 28Taa bi sɔɔ, Isireliba ba Madianiba kamia ba bu taare mam mam. Ma tem mɛ, mu wãa bɔri yɛndu sɔɔ wɔ̃ɔ weeru sere Gedeoni u da u ka gu. 29Saa ye sɔɔra Gedeoni, Yoasin bii wi, u da u sina win yɛnuɔ. 30U bii tɔn durɔbu marawa wata ka wɔkuru, domi win kurɔba dabi. 31Win kurɔ tanɔ wi u wãa Sikɛmuɔ u maa nùn bii tɔn durɔ marua, wi ba yĩsiru kã Abimɛlɛki. 32Gedeoni u tɔkɔ kuawa kɔ̃ɔ kɔ̃ɔ ma u gu. Ba nùn sika win tundo Yoasin sikirɔ Ofaraɔ, Abiesɛɛban temɔ. 33Win gɔɔn biru Isireliba ba kpam Yinni Gusunɔn sãaru deri, ba bũu ni ba mɔ̀ Baaliba sãamɔ. Ma ba Baali Beriti kua ben bũu. 34Ba ǹ maa Gusunɔ ben Yinni yaaye wi u raa bu wɔra ben yibɛrɛban nɔman di be ba bu sikerenɛ kpuro. 35Mɛya ba ǹ maa Gedeonin tɔmbu takaru garu kue, gea ye u raa bu kua kpuron sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\