Kparobu 9

1Yen biruwa Abimɛlɛki, Gedeonin bii, u da Sikɛmuɔ win dwaanibun mi, u ka bu gari kua. 2U nɛɛ, i doo i Sikɛmun wirugibu bikia, mba ba kĩru bo, Gedeonin bibu wata ka wɔku te kpuro ta n sãa ben kparobu? Nge tɔn turowa ba kĩ. I de bu yaaya ma nɛna na sãa ben mɛro bisi wi ba bu marua. 3Ma win dwaani be, ba win gari yi kpuro Sikɛmun wirugii be sɔ̃ɔwa. Ma ben laakari ya wura win mi mam mam yèn sɔ̃ u sãa ben mɛro bisi. 4Ba nùn sii geesun gobi wata ka wɔkuru wɛ̃ yi ba sua Baali Beritin sãa yerun di. Ka gobi yiya u tɔn garu koo sariba ka naanaanugibu kasu ba nùn swĩi. 5U da win tundon yɛnuɔ Ofaraɔ, ma u win tundo turosibu wata ka wɔku te go kperu garun wɔllɔ ma n kun mɔ ben dãako Yotamu wi u da u kukua. 6Ma Sikɛmugibu kpuro ka Milon yɛnugibu ba da ba mɛnna Sikɛmu mi, dãa bakaru garun nuurɔ kpee te ba giran bɔkuɔ, ma ba Abimɛlɛki wi kua ben kparo. 7Ye Yotamu u gari yi nua, u da u yɔ̃ra guuru wɔllɔ te ba mɔ̀ Garisimu u nɔɔgiru sua u gbãra u nɛɛ, i nɛn gari swaa dakio bɛɛ Sikɛmugibu, kpa Gusunɔ u maa bɛɛgii swaa daki. 8Sɔ̃ɔ teeru dãnu mɛnna nu sunɔ kaso da wi u koo bandu di nin suunu sɔɔ. Nu dãa te ba mɔ̀ olifi deema nu nɛɛ, a de a ko bɛsɛn sunɔ. 9Adama olifi ye, ya nɛɛ, na ǹ nɛn gum kobu derimɔ n ko bɛɛn sunɔ, domi mɛna ba ra ka tɔnu wɔlle sue kpa bu maa ka mu Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃. 10Ma nu dãa ye ba mɔ̀ figie deema nu nɛɛ, a na a ko bɛsɛn sunɔ. 11Adama figie ye, ya nu wisa ya nɛɛ, na ǹ nɛn bii geenu ka nɛn bam derimɔ n ko bɛɛn sunɔ. 12Ma dãa ni, nu maa da resɛm mi, nu ye sɔ̃ɔwa nu nɛɛ, a na a ko bɛsɛn sunɔ. 13Adama resɛm ye, ya nu wisa ya nɛɛ, na ǹ nɛn tam derimɔ n ko bɛɛn sunɔ, domi tam mɛna mu Gusunɔ ka tɔmbu nuku dobu wɛ̃ɛmɔ. 14Saa yera dãa ni kpuro nu maa da nu awĩi deema nu nɛɛ, a na a ko bɛsɛn sunɔ. 15Ma awĩi yi, yi dãa ni wisa yi nɛɛ, ì n kĩ n ko bɛɛn sunɔ ka gem, i na i kuke nɛn kɔkɔrɔ. Ma n kun mɛ, dɔ̃ɔ u koo yari saa nɛn min di, kpa u Libanin dãa baka ni ba mɔ̀ sɛduruba mwa. 16Ma Yotamu u kpam nɛɛ, tɛ̃ na bɛɛ bikiamɔ, ye i Abimɛlɛki kua bɛɛn kparo mi, i ye kuawa ka nuku tia murafitiru sari? I bɛsɛn tundo Gedeoni ka win yɛnugibu tɔn geeru sɔ̃ɔsi? I nùn kua nge mɛ u bɛɛ kua? 17Domi nɛn tundo u bɛɛ sanna, u win wãaru kari bɔrie ye u ka bɛɛ wɔra Madianiban nɔman di. 18Bɛɛ wee, i nɛn tundon yɛnugibu seesi gisɔ ma i nɛn maabu wata ka nɔɔba nnɛ mwɛɛra i go kperu garun wɔllɔ. Ma i win yoo tɔn kurɔn bii Abimɛlɛki kua bɛɛ Sikɛmugibun kparo yèn sɔ̃ u sãa bɛɛn mɛro bisi. 19Tɛ̃ ye i Gedeoni ka win yɛnugibu kua mi, ì n ye kuan na ka nuku tia murafitiru sari, Gusunɔ u de bɛɛ ka Abimɛlɛki i n wãasinɛ ka nuku dobu. 20Adama yà kun sãa mɛ, u de dɔ̃ɔ u yari Abimɛlɛkin min di u bɛɛ Sikɛmugibu ka Milon yɛnugibu mwa, kpa dɔ̃ɔ u maa yari bɛɛ Sikɛmugibu ka Milon yɛnugibun min di u Abimɛlɛki mwa. 21Yen biru Yotamu u duka sua u doona min di, u da u sina Beriɔ yèn sɔ̃ u win mɔɔ Abimɛlɛkin bɛrum mɔ. 22Abimɛlɛki u Isireliba kpara wɔ̃ɔ ita. 23Yen biru Gusunɔ u dera Abimɛlɛki ka Sikɛmugibu ba ku ra nɔɔsinɛ. Yen sɔ̃na tɔn be, ba Abimɛlɛki seesi. 24Yeni ya koorawa kpa Abimɛlɛki ka Sikɛmugii be ba raa Gedeonin bibu wata ka wɔkuru go mi, bu ka yen nɔni swãaru wa. Domi be kpurowa ba nɔɔ tia kua ba ka bu go. 25Sikɛmugibu bu ka Abimɛlɛkin waaru go, yera ba tɔmbu gabu berua guunu wɔllɔ. Tɔn be, bà n goo wa u sarɔ mi, kpa bu yɛ̃ro sɛ̃re bu win yãnu mwa. Yera ba da ba ye Abimɛlɛki sɔ̃ɔwa. 26Sɔ̃ɔ teeru Gaali, Ebɛdin bii, u da Sikɛmuɔ, wi ka wigibu. Ma Sikɛmugibu ba nùn tii wɛ̃. 27Yera ba da ben gbeaɔ ba resɛmba sɔra ba gama ma ba tɔ̃ɔ bakaru kua. Ba da ben bũu dirɔ ba di ba nɔra ma ba Abimɛlɛki bɔ̃rusi. 28Gaali u Sikɛmugibu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, mban sɔ̃na bɛsɛ Sikɛmugibu sa ko ka wura Abimɛlɛki u sun taare. Wara ra n Abimɛlɛki. N ǹ Gedeonin bii ro? N ǹ Sebuluwa u sãa win tabu sunɔ ro? Ǹ n mɛn na, i de su bɛsɛn sikado Hamɔri wiru kpĩiya wi u wuu ge swĩi. Domi na ǹ wa mban sɔ̃na sa ko Abimɛlɛki sã. 29Bà n daa man kua wuu gen kparo, kon daa Abimɛlɛki fukawa, kpa n nùn sɔ̃ n nɛɛ, u wureo u win tabu yãnu sosi kpa u na u ka man wɔri. 30Sanam mɛ Sebulu wi u wuu ge kpare, u nua ye Gaali u gerua kpuro, yera u mɔru bɛsira. 31Ma u tɔmbu gɔra asiri sɔɔ u nɛɛ, bu Abimɛlɛki sɔ̃ ma Gaali, Ebɛdin bii u tunuma u tɔmbu gari kɛ̃mɔ bu ka wi Abimɛlɛki fuka. 32Yen sɔ̃, u de wi ka win tɔmbu bu da bu kuke wɔ̃kuru yakasɔ, 33kpa u wuu ge wɔrima buru buru yellu, saa ye Gaali ka wigibu ba yarima kpa u bu kua nge mɛ u kĩ. 34Ye n kua sisirun wɔ̃kuru, yera Abimɛlɛki u win tabu kowobu bɔnu kua wuunu nnɛ, ma ba da ba kukua Sikɛmun biruɔ. 35Saa ye Gaali ka win tɔmbu ba yarima wuu gen min di, yera Abimɛlɛki ka wigibu ba yarima ben kuku yenun di bu ka nùn wɔri. 36Ye Gaali u bu wa, yera u Sebulu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a mɛɛrio nge mɛ tɔmba saram wee guunun di. Ma Sebulu u nùn wisa u nɛɛ, guunun tirosa a waamɔ mi, n ǹ tɔmbu. 37Gaali u nɛɛ, ka gem, tɔmba ba saram wee guu te ta wãa suunu sɔɔn di. Ma gaba maa wee dãa bakarun beran di mi sɔroba ra sinɛ. 38Saa ye sɔɔra Sebulu u nɛɛ, gari dori yi a raa maa saarimɔ mi ni? Yi a sun sɔ̃ɔwa a nɛɛ, wara ra n Abimɛlɛki su ka de u sun taare. Tɛ̃ wiya wee mi, ka win tɔmbu be a gɛma mi. Ǹ n mɛn na, i wɔrinɔ wunɛ ka wi. 39Ma Gaali u gɔsira u Sikɛmugibu mɛnna u bu kpara ba ka Abimɛlɛki tabu kua. 40Adama u nùn kpana u duka sua. Ma Abimɛlɛki u nùn naa gira u win tɔn dabiru mɛɛra kua googookum, bu sere wuun gbãrarun kɔnnɔ turi. 41Ma Abimɛlɛki u da u wãa Arumaɔ. Saa ye sɔɔra Sebulu u Gaali gira ka sere maa Sikɛmugii be ba ka nùn yɔ̃ra. Ma u nɛɛ, bu ku raa maa wurama wuu mi. 42Sisiru, Sikɛmugii be ba tie, ba sɔɔru kua ba gbea dɔɔ. Yera ba da ba ye Abimɛlɛki sɔ̃ɔwa. 43Ma u win tɔmbu bɔnu kua wuunu ita, u dera ba kukua yakasɔ. Ye ba Sikɛmugii be wa ba yarima wuun di, yera ba bu tabu wɔri. 44Ma Abimɛlɛkin tii ka wuu teeru ba da ba yɔ̃ wuun gbãrarun kɔnnɔwɔ. Yera wuunu yiru ye ya tie, ya da ya be ba wãa gbeaɔ mi deema ya bu go go. 45Ma ba ka wuu gen tɔmbu tabu kua, sere sɔ̃ɔ u ka kpa. Ma u gen tii kɔsuka mam mam u bɔru wisi gen kpɛɛkpɛɛku wɔllɔ u ka sɔ̃ɔsi ma u gu bɔ̃rusi. 46Sanam mɛ be ba wãa Sikɛmun tabu kowobun kariɔ, ba nua mɛ, yera be kpuro ba dua wɔruɔ bũu wi ba mɔ̀ Beritin dirun temɔ. 47Ma goo u na u Abimɛlɛki sɔ̃ɔwa u nɛɛ, tɔmba wãa ba mɛnnɛ wɔru ge sɔɔ. 48Yera Abimɛlɛki ka wigibu ba na guu te ba mɔ̀ Saamɔɔwɔ, ma u gbãa sua u ka dãa kãasa gaa bura u seru sɔndi. Yen biru u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ bu maa koowo nge mɛ. 49Ma ben baawure u dãa kãasa bura u seru sɔndi ba ka nùn swĩi. Ma be kpuro ba ben dãa ye sure wɔru gen kɔnnɔwɔ. Yen biru ba ye dɔ̃ɔ doke. Ma Sikɛmugii be ba wãa wɔru ge sɔɔ kpuro ba dɔ̃ɔ mwaara. Ba sãawa tɔmbu nɔrɔbu (1.000), kurɔbu ka durɔbu. 50Yen biru Abimɛlɛki u maa da u wuu ge ba mɔ̀ Tebɛsi wɔri, u gu kamia. 51N deema wuu ge sɔɔ, ba kuku yeru garu mɔ te ba bana. Ta sãawa dii tɛɛra. Ten wɔllɔwa wuu gen tɔmbu, kurɔbu ka durɔbu kpuro ka gen wirugibu ba yɔɔwa ba kukua. 52Ma Abimɛlɛki u kpĩa u da dii tɛɛra yen bɔkuɔ u ka bu wɔri. Sanam mɛ u wãa ten kɔnnɔwɔ, u ka tu dɔ̃ɔ sɔ̃re, 53yera kurɔ goo u nùn nɛɛ bia kara u wiru kɔra. 54Saa yera Abimɛlɛki u aluwaasi wi u win tabu yãnu sɔɔwa sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a man wunɛn takobi sɔkuo n gbi kpa bu ku nɛɛ tɔn kurɔwa u man go. Ma aluwaasi wi, u nùn ye sɔka u go. 55Ye Isireliba ba wa Abimɛlɛki u gu, yera ba yarina be kpuro. Ben baawure u da win yɛnuɔ. 56Mɛsuma Yinni Gusunɔ u ka Abimɛlɛki kɔsie kɔ̃sa ye u win tundo turosibu wata ka nɔɔba nnɛ ye kua be u go. 57Mɛya Yinni Gusunɔ u maa Sikɛmugibu ben kɔ̃sa ye ba kua kɔsie. Ma Yotamu, Gedeonin biin bɔ̃ri yi bu di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\