Sãarun Wooda 1

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi soka saa win kuu bekurugii tèn mi ba ra nùn sãn di. 2U nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, ben goo ù n kĩ u nɛ, Yinni Gusunɔ yãkuru kua, u koo kpĩ u kɛtɛ go, ǹ kun mɛ yãaru. 3Ǹ n yãku dɔ̃ɔ mwaararugira yɛ̃ro u mɔ̀ ka kɛtɛ, kɛtɛ ye, ya ko n sãawa kɛtɛ kinɛru te ta ǹ alebu gaa mɔ. U koo yãku te kowa nɛn sãa yerun kɔnnɔwɔ, kpa u ka nɛ, Yinni Gusunɔn durom wa. 4U koo win nɔma sɔndiwa kɛtɛ yen wiru wɔllɔ ye nɛ Gusunɔ na wura yu ka win durum wukiri. 5U koo kɛtɛ ye gowa nɛ, Yinni Gusunɔn wuswaaɔ nɛn kuu ten kɔnnɔwɔ. Aronin bibu be ba sãa yãku kowobu, beya ba koo yen yɛm sua kpa bu mu yɛ̃ka bu ka yãku yee ten nɔɔ bɔka sikerena. 6Yen biru ba koo sabe te kokuwa kpa bu ten yaa bɔtiri. 7Yãku kowo bera ba koo yãku dãa yi yi kpa bu dɔ̃ɔ doke. 8Dɔ̃ɔ wi sɔɔra ba koo ye kpuro doke ka yen wiru ka yen gum. 9Ba koo yen bɔsɔ yãnu ka yen wɔbunu kpuro teawa kpa yãku kowobu bu ye kpuro dɔ̃ɔ doke. Ya ko n sãawa yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu nìn nubura koo nɛ, Yinni Gusunɔ dore. 10Goo ù n maa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru mɔ̀ ka yãaru, ǹ kun mɛ ka boo, yãa kinɛra u koo go, ǹ kun mɛ boo kinɛru te ta ǹ alebu gaa mɔ. 11U koo tu sakawa yãku yerun sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia Yinni Gusunɔn wuswaaɔ kpa yãku kowobu bu ten yɛm sua bu yɛ̃ka yɛ̃ka bu ka yãku yerun nɔɔ bɔka sikerena. 12U koo yaa ye bɔtiriwa kpa u kpɛ̃ɛ yãku dɔ̃ɔ sɔɔ ka yen wiru ka yen gum sannu. 13U koo yen bɔsɔ yãnu ka yen wɔbunu sua u teawa, kpa yãku kowo u ye kpuro sua u dɔ̃ɔ doke, yu dɔ̃ɔ mwaara mam mam. Ya ko n sãawa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru tèn nubura koo nɛ, Yinni Gusunɔ dore. 14Goo ù n yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru mɔ̀ ka gunɔsu, kparukona u koo ka tu ko, ǹ kun mɛ totobɛrɛnu. 15Yãku kowo u koo ka gunɔ ge na yãku yerɔ. Kpa u gen wiru bura kpa u gen yɛm yɛ̃ka yɛ̃ka yãku yee ten yɛ̃saɔ. 16U koo gen sansu wukiriwa kpa u gen yɔ̃ɔru wĩa u kɔ̃ yãku yerun sɔ̃ɔ yari yeru gia mì ba ra torom wisi. 17Kpa u gu bɛra bɛsi yiru u kun sɔsianɛ. Yen biruwa u koo gu dɔ̃ɔ kpɛ̃ɛ, kpa gu dɔ̃ɔ mwaara. Ya ko n sãawa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru tèn nuburu ta koo nɛ Yinni Gusunɔ dore.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\