Sãarun Wooda 10

1Aronin bibu Nadabu ka Abihu ben baawure u win dɔ̃ɔ guratia sua ba dɔ̃ɔ gure, ma ba turare doke mi. Yen biru ba ka Yinni Gusunɔ daawa kuu bekurugirɔ. Nge mɛya ba ka dɔ̃ɔ tuko da kuu ten mi. N deema Yinni Gusunɔ u bu ye yinari. 2Yera u dera dɔ̃ɔ u yara u bu di ma ba gu mi. 3Ma Mɔwisi u Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u ǹ daa bɛɛ sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u kĩwa be ba nùn susimɔ bu win dɛɛraru nasia, kpa bu nùn bɛɛrɛ wɛ̃ tɔmbu kpuron wuswaaɔ? Ma Aroni u win nɔɔ mari. 4Ma Mɔwisi u Misaɛli ka Elisafani Usiɛlin bibu soka. Usiɛli wi, u sãawa Aronin tundon wɔnɔn bii. Mɔwisi u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i na i bɛɛn wɔnɔbun gonu sua kuu ten min di i ka nu da sansanin biruɔ. 5Ma ba na ba goo ni sua ka nin takoba sannu ba ka da sansanin biruɔ nge mɛ Mɔwisi u gerua. 6Ma Mɔwisi u Aroni ka win bibu yiru be ba tie Eleasaa ka Itamaa sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i ku bɛɛn winu deri diinu, i ku maa bɛɛn yãnu gɛ̃ɛku nuku sankiranun sɔ̃ kpa Gusunɔ u ku raa bɛɛ go kpa u ka Isireliba mɔru ko. Adama i de bɛɛn mɛro bisibu Isireliba bu swĩ be dɔ̃ɔ u din sɔ̃. 7Bɛɛn tii i ku doona kuu ten kɔnnɔn di kpa i ku ra ka gbin sɔ̃. Domi gum mɛ ba bɛɛ tãre mi, mu bɛɛ kuawa mi Yinni Gusunɔn yãku kowobu. Ma Aroni ka win bii be, ba kua ye Mɔwisi u gerua. 8Yinni Gusunɔ u Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 9- 11a ǹ kaa tam bɔɔbɔm gam nɔ wunɛ ka wunɛn bibu ì n dɔɔ nɛn kuu bekurugirɔ, kpa i ku ra ka gbin sɔ̃. Kpa i ka kpĩ i wunana ye ya sãa sãarugia ka ye ya ǹ sãa sãarugia. Mɛya i ko i maa kpĩ i wunana ye ya dɛɛre ka ye ya ǹ dɛɛre. Mɛya i ko i maa kpĩ i Isireliba Gusunɔn woodaba kpuro sɔ̃ɔsi ye u Mɔwisi wɛ̃. Yeni ya ko n sãawa wooda sere ka bɛɛn bibun bweserɔ. 12Mɔwisi u Aroni ka win bibu yiru be ba nùn tie, Eleasaa ka Itamaa sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i som mɛ suo mɛ ba ka yãkunu kua mu tiara. Kpa i ka mu pɛ̃ɛ ko ye i kun seeyatia doke. Kpa i ye di yãku yerun bɔkuɔ. Domi nu kuawa mi dĩa dɛɛranu. 13I ko ye diwa yam dɛɛram sɔɔ. Yera ya ko n sãa wunɛ ka wunɛn bibugia nge mɛ Yinni Gusunɔ u man sɔ̃ɔwa. 14Mɛya wunɛ ka wunɛn bii tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu i ko i yaa nɔmu ge ba kpara mi di ka guro guro te ba sɔ̃ɔsi beri berika Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Yera ya ko n sãa wunɛ ka wunɛn bibugia Isireliba bà n siarabun yãkuru kua. 15Isireliba ba ko n da ka yen nɔmu ge ka guro guro te nɛwa ka sere maa yaa gum mɛ ba ra dɔ̃ɔ doke yãku yerun wɔllu mi. Bà n ye kpuro sɔ̃ɔsi beri berika ba kpa, ya koo kowa wunɛ ka wunɛn bibugia. Ya ko n sãawa wooda sere ka baadommaɔ nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. 16Yera Mɔwisi u torarun yãku boo ge bikia. Adama u deema ba gu dɔ̃ɔ mɛni. Yera u ka Aronin bibu yiru Eleasaa ka Itamaa mɔru bara u nɛɛ, 17mban sɔ̃na i ǹ boo gen yaa temɛ Yinni Gusunɔn kuru mini. Domi ga sãawa dĩa dɛɛranu. Yinni Gusunɔ u bɛɛ gu wɛ̃wa i ka Isireliba kpuron toranun yãkuru ko. 18Adama i ǹ ka gen yɛm duumɛ Yinni Gusunɔn kuu ten sɔɔwɔ. N deema i ko i raa gen yaa temwa kuu ten mi nge mɛ Yinni Gusunɔ u man sɔ̃ɔwa. 19Aroni u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a yɛ̃ ye n man deema sanam mɛ Isireliba ba Yinni Gusunɔ yãkuru kua ben toranun sɔ̃ ka maa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru. Yen dɔma te, nà n torarun suurun yãku ten yaa di, ya koo Gusunɔ dore? Aawo! Ya ǹ Gusunɔ doremɔ. 20Ma Aronin wisi bi, bu Mɔwisi dore.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\