Sãarun Wooda 15

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2i Isireliba sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, ben goo ù n kentu kpika mɔ, u kuawa mi disigii. 3Ya ra wĩ? Ya ku ra wĩ? Ka mɛ, u kuawa mi disigii. 4Kpin yee tè sɔɔ u kpuna kpuro, ta disi duurawa mi, ka sere maa gãa ni u sinari kpuro. 5Wi u maa kpin yee te baba kpuro u koo win yãnu teawa kpa u wobure ka nim. Adama ka mɛ, yɛ̃ro u ko n disi mɔwa sere ka yokaɔ. 6Wi u maa sina mi barɔ wi, u sina, u koo win yãnu teawa kpa u wobure ka nim. Adama ka mɛ, u ko n sãawa disigii sere ka yokaɔ. 7Wi u barɔ wi baba, u koo win yãnu teawa kpa u wobure ka nim. Adama ka mɛ, u ko n sãawa disigii sere ka yokaɔ. 8Barɔ wi, ù n goo yãatam sie, yɛ̃ro u koo win yãnu teawa kpa u wobure. Adama ka mɛ, u ko n sãawa disigii sere ka yokaɔ. 9Gãa ni barɔ wi, u sɔni kpuro, nu kuawa mi disiginu. 10Gãa ni u sakusi kpuro, wi u nu baba yɛ̃ro u kuawa mi disigii sere ka yokaɔ. Wi u maa nu sɔɔwa yɛ̃ro u koo win yãnu teawa kpa u wobure. Adama ka mɛ, u ko n disi mɔwa sere ka yokaɔ. 11Wi u dera barɔ wi, u nùn baba, ma u ǹ niɛ, u koo win yãnu teawa kpa u wobure. Adama ka mɛ, yɛ̃ro u ko n disi mɔwa sere ka yokaɔ. 12Barɔ wi, ù n dendi yãnu baba ni ba kua ka sɔndu ba koo nu kɔsukuwa. Nù n maa sãan na ni ba kua ka dãa, ba koo nu teawa. 13Sanam mɛ kentu ye, ya wĩibu yɔ̃ra, u koo kowa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru u sere dɛɛra. U koo win yãnu tea kpa u wobure ka nim. Saa ye sɔɔ, u dɛɛrawa mi. 14Sɔ̃ɔ nɔɔba itase u koo kparukonu yiru ǹ kun mɛ totobɛrɛnu yiru sua u ka da Gusunɔn kurun kɔnnɔwɔ kpa u nu yãku kowo wɛ̃. 15Yãku kowo u koo nin teu gowa torarun sɔ̃. Kpa u ka teu geni yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko kpa u nùn dɛɛrasiabun wororu koosi Yinni Gusunɔn wuswaaɔ kpa u dɛɛra. 16Goon sen nim mù n yari, u koo woburewa. Adama ka mɛ, u ko n disi mɔwa sere ka yokaɔ. 17Mù n yãnu ganu tãre, ǹ kun mɛ gɔna ye ba ra wukiri, ba koo ye teawa ka nim. Adama ka mɛ, ya ko n disi mɔwa sere ka yokaɔ. 18Kurɔ ka durɔ bà n mɛnna, be kpuro ba koo woburewa ka nim. Adama ka mɛ, ba koo bu garisiwa disigibu sere ka yokaɔ. 19Tɔn kurɔ ù n yasa mɔ̀, ba koo nùn garisiwa disigii sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. Wi u nùn baba kpuro u kuawa mi disigii sere ka yokaɔ. 20Kpin yee tè sɔɔ u kpuna kpuro, ta kuawa mi disigiru. Ye u maa sinari kpuro ya kuawa mi disigia. 21Wi u maa kurɔ win kpin yeru baba, u koo win yãnu teawa kpa u wobure. Adama ka mɛ, u ko n sãawa disigii sere ka yokaɔ. 22Goo ù n baba ye kurɔ wi, u sinari, yɛ̃ro u koo win yãnu teawa kpa u wobure. Adama ka mɛ, u ko n disi mɔwa sere ka yokaɔ. 23Gãa ni nu wãa win kpin yee ten wɔllɔ ǹ kun mɛ ye u sinarin wɔllɔ, wi u yen gaa baba, u kuawa mi disigii sere ka yokaɔ. 24Tɔn durɔ goo ù n ka nùn mɛnna, ma win yɛm mu nùn tãre, durɔ wi, u kuawa mi disigii sere sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. Kpin yee tè sɔɔ u gesi kpuna ta maa disi duurawa mi. 25Tɔn kurɔ wi u yɛm wĩimɔ, win yasan saa baasi, ǹ kun mɛ, mu wĩimɔ mu win yasan saa kera, ba koo nùn garisiwa disigii yɛm wĩi bin saa kpuro sɔɔ nge win yasan saa. 26Kpin yee tè sɔɔ u kpuna kpuro ka ye u sinari kpuro, ya kuawa mi disigia nge sanam mɛ u win yasa mɔ̀. 27Wi u kpin yee te baba, ǹ kun mɛ sin yee te, u koo win yãnu teawa kpa u wobure. Adama ka mɛ, u kuawa mi disigii sere ka yokaɔ. 28Sanam mɛ yɛm mɛ, mu yɔ̃ra u koo kowa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru bu sere nùn garisi wi u dɛɛre. 29Yen sɔ̃ɔ nɔɔba itase sɔɔra u koo kparukonu yiru ǹ kun mɛ totobɛrɛnu yiru kasu kpa u ka yãku kowo daawa Gusunɔn kuu ten kɔnnɔwɔ. 30Kpa yãku kowo u nin teu sua u ka torarun suurun yãkuru ko kpa u maa teu geni sua u ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. Yen biruwa u koo kurɔ wi dɛɛrasiabun wororu koosi Yinni Gusunɔn wuswaaɔ kpa u dɛɛra. 31Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi ka Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i Isireliba sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, bu de bu ka nɛn kuu te ta wãa ben suunu sɔɔ tonda sanam mɛ ba disi mɔ kpa bu ku raa gbi. 32Wooda yeni ya wãawa kentugibun sɔ̃ ka wìn sen nim mu yari 33ka tɔn kurɔ wi u yasa mɔ̀ ka tɔn durɔ wi u yɛm wĩimɔ win tɔn durɔrun di ka tɔn kurɔ wi yɛm wĩimɔ win tɔn kurɔrun di ka maa tɔn durɔ wi u ka tɔn kurɔ disigii kpuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\