Sãarun Wooda 16

1Aronin bii be ba gu Yinni Gusunɔn kurɔ yèn sɔ̃ ba ka turare tuka da mi, ben gɔɔn biruwa Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a wunɛn mɔɔ Aroni sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, u kun da du kiri kiri kuu ten dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ mi woodan kpakorora wãa ka ten wukiritia kpa u ku raa gbin sɔ̃. Domi kpakoro ten wukiritian wɔllɔwa kon tii sɔ̃ɔsi guru wii wuroru sɔɔ. 3Dɔma te u duɔ mi, u koo kɛtɛ kinɛ kpɛndu kasuwa u ka win torarun yãkuru ko. Kpa u maa yãa kinɛru kasu u ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. 4Yen biru u koo win tako doke kpa u sokoto kpiribu doke ka sɛ̃katia. Ye kpuro ya ko n sãawa ye ba kua ka wɛ̃ɛ damgii kpa u dawani bɔke. U koo woburewa u sere yãa ni kpuro doke. 5Isireliba ba koo maa boo kinɛnu yiru wɛ̃ u ka ben toranun yãkunu ko kpa bu nùn yãa kinɛru wɛ̃ u ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. 6Ù n koo yãkuru tore, u koo gina win tii ka win yɛnugibun toranun yãkuru kowa ka kɛtɛ kinɛ te. 7Yen biru kpa u boo kinɛnu yiru ye sua u ka da Yinni Gusunɔn wuswaaɔ kuu ten kɔnnɔwɔ. 8Kpa u nu tubu tubu koosi u ka wa ge ga sãa Yinni Gusunɔguu ka ge ba koo yɔ̃su gbaburɔ. 9Boo ge ga sãa Yinni Gusunɔguu, gera u koo ka torarun yãkuru ko. 10Ge ba koo maa yɔ̃su gbaburɔ, gera ba koo ka torarun suurun wororu ko. Wasira ba koo ka gu na Yinni Gusunɔn wuswaaɔ bu sere gu yɔ̃su gu doona gbaburɔ. 11Aroni u koo gina gbiwa u win tiin kɛtɛ kinɛ te go win toranun sɔ̃ ka sere maa win yɛnugibuginun sɔ̃. 12Kpa u dɔ̃ɔ gɛ̃ɛ gura saa yãku yerun di yi ba yibie dɔ̃ɔ guratii sɔɔ kpa u turare buuru sɔka nɔm kurenu yiru kpa u ka ye kpuro du dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ. 13U koo turare ye doke dɔ̃ɔ gɛ̃ɛ yi sɔɔ Yinni Gusunɔn wuswaaɔ kpa yen wiisu su woodan kpakoro ten wukiritia wukiri kpa u ku raa ka gbin sɔ̃. 14Yen biru kpa u kɛtɛ yen yɛm sua u dɛka ka win niki bia kpa u mu yɛ̃ka kpakoro ten wukiritia sɔɔ sɔ̃ɔ yari yeru gia. Kpa u maa ko mɛ kpakoro ten wuswaaɔ nɔn nɔɔba yiru. 15Yen biruwa u koo maa boo ge ga sãa Yinni Gusunɔguu mi go Isireliba kpuron toranun sɔ̃ kpa u gen yɛm sua u ka da dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ kpa u mu yɛ̃ka woodan kpakoro ten wukiritia wɔllɔ ka maa ten wuswaaɔ nge mɛ u kua ka kɛtɛ yen yɛm. 16Kpa u dii te ta dɛɛre gem gem dɛɛrasiabun wororu koosi u ka ten disi wɔka yi ta duura Isireliban toranu ka ben mɛm nɔɔbu sarirun sɔ̃. Nge mɛya u koo ko u ka dii dɛɛra ten disi wɔka, domi ta wãa disigibun suunu sɔɔ. 17Goo kun ko n wãa dii ten sɔɔwɔ sanam mɛ Aroni u koo du mi, u ka toranun yãkuru ko sere u da u ka yarima. U koo win tii ka win yɛnugibun toranun yãkuru ko. Yen biru kpa u maa Isireliba kpurogiru ko. 18Ù n yariɔ, u koo dawa yãku yerɔ kpa u tu dɛɛrasiabun wororu koosi. Yen biru kpa u kɛtɛ ye, ka boo gen yɛm sua u tɛɛni yãku yerun kãanu nnɛ yen baayere sɔɔ. 19U koo yɛm mɛ dɛkawa ka win niki bia u yɛ̃ka nɔn nɔɔba yiru yãku yee ten wɔllɔ. Nge mɛya u koo ka tu dɛɛrasia Isireliban toranun di kpa u tu yi nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃. 20Sanam mɛ u dii te ta dɛɛre gem gem dɛɛrasia u kpa, ka dii dɛɛra te, ka yãku yeru, u koo de bu ka boo ge ga wasi mi nawa. 21Aroni u koo win nɔma kpuro sɔndiwa boo gen wiru wɔllɔ kpa u Isireliban toranu kpuro tuuba ko ka mɛm nɔɔbu sari te ba kua kpuro. Kpa u boo ge tora ni kpuro sɔbi kpa u de goo u gu gira u ka da gbaburɔ. 22Nge mɛya boo ge, ga koo ka Isireliba kpuron toranu sɔbe gu ka doona gbaburɔ mi goo kun wãa. 23Yen biru u koo wura kuu ten mi, kpa u win sãa yãa ni u doke potiri u nu yi mi. 24Kpa u wobure yam dɛɛramɔ kpa u win tiin yãnu doke. Yen biru kpa u yari u na u yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko win tiin sɔ̃ ka sere maa Isireliban sɔ̃. Yen biru kpa u torarun yãkuru ko win tiin sɔ̃ ka sere Isireliban sɔ̃. Kpa u suuru kanabun woronu ko win tii ka Isireliban sɔ̃. 25Yen biru kpa u yaa yen gum dɔ̃ɔ doke yãku yerɔ ye ba ka torarun yãkuru kua mi. 26Wi u boo ge gira u ka da gbaburɔ u koo win yãnu teawa kpa u wobure u sere du sansaniɔ. 27Kɛtɛ ye, ka boo gen yɛm mɛ ba ka da dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ toranun sɔ̃, ba koo yen yaa ka yen gɔni ka yen bisu yarawa ben sansanin di bu dɔ̃ɔ doke. 28Wi u ye kpuro dɔ̃ɔ mɛni u koo win yãnu teawa kpa u wobure u sere wurama sansaniɔ. 29Yeni ya ko n sãawa wooda sere ka baadommaɔ. Suru nɔɔba yirusen sɔ̃ɔ wɔkuruse, i nɔɔ bɔkuo kpa i bɛɛn sɔma deri sere ka sɔbɔ be ba wãa bɛɛn suunu sɔɔ. 30Domi tɔ̃ɔ te sɔɔra ba koo bɛɛ torarun yãkuru kua bu ka bɛɛ dɛɛrasia. Nge mɛya i ko i ka dɛɛra bɛɛn durum kpuron di Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 31Tɔ̃ɔ te, ta koo kowa tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru kpa i n da nɔɔ bɔke. Kpa ya n sãa wooda sere ka baadommaɔ. 32Amɛn biru yãku kowo wi ba gum tãre ba gɔsa u ka ko yãku kowo tɔnwero win baaban kɔsire, wiya u koo sãa yãa ni doke ni ba kua ka wɛ̃ɛ damgii. 33Wiya u ko n da yãkuru ko u ka dii te ta dɛɛre gem gem dɛɛrasia ka sere dii dɛɛra te, ka yãku yee te, ka yãku kowobu ka sere maa Isireliba kpuro. 34Yeni ya ko n sãawa wooda sere ka baadommaɔ. Wɔ̃ɔ tia sɔɔ, ba ko n da yãkuru kowa Isireliba kpuron toranun sɔ̃ nɔn teeru. Ma Aroni u kua kpuro ye Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\