Sãarun Wooda 2

1Goo ù n kĩ u Yinni Gusunɔ yãkuru kua ka win dĩa binnu, soma u koo sua, u mu burina ka gum ka sere turare ye ba ra dɔ̃ɔ doke yãku yerɔ. 2U koo ka ye dawa Aronin bibun mi be ba sãa yãku kowobu. Ben turowa u koo som mɛn nɔm wɔɔ teeru sɔka u doke yãku yerun wɔllɔ ka turare ye kpuro kpa u dɔ̃ɔ doke. Yera ya koo de Gusunɔ u n yɛ̃ro yaaye. Ya ko n sãawa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru tèn nubura koo Yinni Gusunɔ dore. 3Som mɛ mu tie mu ko n sãawa Aroni ka win bibugim. Mu kuawa mi dĩa dɛɛranu, domi ba ka nu Yinni Gusunɔ yãkuru kua. 4À n Yinni Gusunɔ yãkuru kuammɛ ka kira ni ba wɔ̃ɔwa, kaa nu kowa ka som mɛ ba gum yɛ̃ka ǹ kun mɛ mɛ ba ka gum burina ba ǹ seeyatia doke. 5Bà n koo yãku te kon na ka kira ni ba sɔnwa, ba koo nu kowa ka som buu te ba burina ka gum, seeyatia sari. 6Yen biru ba koo nu muririwa kpa bu gum yɛ̃ka nin wɔllɔ. Ya ko n sãawa yãkuru. 7Bà n koo yãku te kon na, ka kira te ba koo wɔ̃, ba koo tu kowa ka som buuru te ba burina ka gum. 8Ba koo ka yãku kira te dawa Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Kpa u tu yãku kowo wɛ̃ u ka tu da yãku yerɔ. 9U koo ten garu mura te ta koo de Yinni Gusunɔ u n yɛ̃ro yaaye kpa u tu dɔ̃ɔ doke yãku yee ten mi, kpa tu dɔ̃ɔ mwaara. Ta ko n sãawa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru tèn nubura koo Yinni Gusunɔ dore. 10Kira ni nu tie, Aroni ka win biba ba ni mɔ. Nu kuawa mi dĩa dɛɛranu domi ba ka nu Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua. 11Kira ni ba koo ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko kpuro, bu ku raa nu seeyatia doke, bu ku raa maa nu tim doke. 12Kaa kpĩ a ka wunɛn dĩa gbiikinu Yinni Gusunɔ naawa. Adama a ǹ ka nu yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu mɔ̀ yãku yerɔ. 13Dĩa ni a ka yãkuru mɔ̀ kpuro, kaa nu bɔru dokewa. A ku duari a kun tu doke. Domi bɔru ta sãawa wunɛ ka Gusunɔn arukawanin yĩreru. Yen sɔ̃na ba ko n da tu doke yãkuru baatere sɔɔ. 14Ì n kĩ i ka bɛɛn gberun dĩa gbiikinu na Yinni Gusunɔn mi, i ko i nu sɔmɛwa kpa i nu nam i sere ka na. 15Kpa i ka nu gum burina, i turare sɔndi nin wɔllɔ. Ya ko n sãawa yãkuru. 16Yãku kowowa u koo som mɛ mu sãa Gusunɔgim dɔ̃ɔ doke ka sere maa turare ye. Yera ya koo de Gusunɔ u n yɛ̃ro yaaye. Ya ko n sãawa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru Yinni Gusunɔn sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\