Sãarun Wooda 20

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, ben goo ǹ kun mɛ sɔɔ wi u wãa be sɔɔ ù n win bii sua u ka bũu wi ba mɔ̀ Mɔlɔku yãkuru kua, ba koo nùn kasukuwa bu go. 3Nɛ, Yinni Gusunɔwa kon nùn wɔri kpa n nùn wuna nɛn tɔmbun suunu sɔɔn di yèn sɔ̃ u ka win bii Mɔlɔku yãkuru kua ma u nɛn kuru disi doke u nɛn yĩsi dɛɛraru sanka. 4Isireliba bà n yina bu durɔ win bweseru go, ma ba nùn mɛɛra u daa yen bweseru mɔ̀, 5nɛn tiiwa kon nùn wɔri wi ka win yɛnugibu kpuro kpa n nùn yara win tɔmbun suunu sɔɔn di ka sere be ba maa Mɔlɔku ye sãamɔ. 6Goo ù n bikiaru da gɔri sokobun mi ǹ kun mɛ sɔrobun mi, kon nùn wɔriwa kpa n nùn wuna win tɔmbun suunu sɔɔn di. 7I de i n dɛɛre, domi nɛn tii na dɛɛre. Nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinniwa na ye gerua. 8Nɛna Yinni Gusunɔ wi u bɛɛ gɔsa i n ka dɛɛre. I ko i nɛn woodaba mɛm nɔɔwawa kpa i sĩ ye sɔɔ. 9Goo ù n win tundo ǹ kun mɛ win mɛro bɔ̃rusi, ba koo yɛ̃ro gowa kpa win yɛm mu wɔri win tii sɔɔ. 10Goo ù n ka goon kurɔ kpuna, ba koo kurɔ wi ka durɔ wi gowa. 11Goo ù n ka win tundon kurɔ kpuna, u win tundo sekuru dokewa. Ba koo yɛ̃ro gowa ka kurɔ wi sannu kpa ben yɛm mu wɔri ben tii sɔɔ. 12Goo ù n ka win biin kurɔ kpuna, ba koo yɛ̃ro gowa ka kurɔ wi sannu. Domi seku bakara ba kua mi. Ben yɛm mu koo wɔriwa ben tii sɔɔ. 13Tɔn durɔ ù n ka win tɔn durɔsi kpuna nge mɛ ba ra ka tɔn kurɔ mɛnnɛ, ba koo be yiru ye kpuro gowa. Domi gãa kɔ̃suna ba kua mi. Ben yɛm mu koo wɔriwa ben tii sɔɔ. 14Goo ù n bii ka mɛro sua kurɔ, tora bakara mi. Ba koo be kpuro dɔ̃ɔ mɛniwa. Kpa yen bweseru ya kun wãa bɛɛn suunu sɔɔ. 15Goo ù n maa ka yaa saberu mɛnna nge mɛ ba ra ka tɔn kurɔ mɛnnɛ, ba koo yɛ̃ro gowa ka yaa sabe ten tii. 16Tɔn kurɔ ù n maa ka yaa saberu mɛnna nge mɛ ba ra ka tɔn durɔ mɛnnɛ, ba koo nùn gowa ka yaa sabe ten tii. Kpa ben yɛm mu wɔri ben tii sɔɔ. 17Goo ù n win sesu tundo turosi ǹ kun mɛ mɛro turosi sua kurɔ u ka kpuna, ba tii sekuru dokewa mi. Ba koo bu wunawa ben tɔmbun suunu sɔɔn di. Durɔ wi, u koo win torarun are sɔbewa. Domi u ka win sesu kpuna. 18Goo ù n ka tɔn kurɔ mɛnna wi u yasa mɔ̀, ma yen yɛm mɛ mu yara u mu wa, ba koo be yiru ye yarawa Isireliban suunu sɔɔn di. 19I ku ka bɛɛn mɛron wɔnɔ ǹ kun mɛ win mɔɔ ǹ kun mɛ bɛɛn tiɔ kɔ̃ɔ mɛnna. Domi i sãawa dusinu. Wi u kua mɛ, u koo yen are wa. 20Goo ù n ka win tundon wɔnɔ ǹ kun mɛ tundon mɔɔn kurɔ kpuna, u bu sekuru dokewa. Kurɔ wi, ka durɔ wi, ba koo ben toranun are wa. Ba ǹ bii marumɔ sere bu ka gbi. 21Goo ù n win wɔnɔ ǹ kun mɛ win mɔɔn kurɔ sua, u torawa mi. U win wɔnɔ ǹ kun mɛ win mɔɔ wi sekuru dokewa mi. Kurɔ wi, ka durɔ wi, ba ǹ bibu marumɔ. 22I de i nɛn woodaba ka nɛn yiirebu mɛm nɔɔwa kpa i ka ye sɔmburu ko, kpa tem mi na ka bɛɛ dɔɔ mu ku raa bɛɛ yarinasia. 23I ku bwese nin komanu swĩi ni na kon bɛɛ gira. Domi koma niya ba kua na ka bu yina. 24Na bɛɛ sɔ̃ɔwa na nɛɛ, bɛɛya i ko i n ben tem mɛ mɔ. Nɛna kon bɛɛ mu wɛ̃. Tem mɛ, mu tim ka bom yiba. Nɛna Gusunɔ bɛɛn Yinni nɛ wi na bɛɛ wuna saa bwese ni nu tien di. 25Yen sɔ̃na i ko i wunana yaa ye i ko i di ka ye i kun dimɔ ka sere maa gunɔ si i ko i di ka si i ǹ dimɔ kpa i ku ra bɛɛn tɔmbu disi doke yɛɛ yi, ka gunɔ sin sɔ̃ ye na gesi nɛɛ, i ku di mi. 26I de i n dɛɛre i n wãa nɛn sɔ̃, domi na dɛɛre. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na bɛɛ wuna nɛnɛm bwese ni nu tien suunu sɔɔn di i n ka sãa nɛgibu. 27Goo ù n wãa bɛɛn suunu sɔɔ, tɔn kurɔ ǹ kun mɛ tɔn durɔ ma u ra gɔribu soku ǹ kun mɛ u ra sɔroru ko, ba koo yɛ̃ro kpenu kasukuwa kpa win yɛm mu wɔri win tii sɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\