Sãarun Wooda 22

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Aroni ka win bibu sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, ba n tii sɛ dĩa ni Isireliba ba ka man naawammɛ sɔɔ, kpa bu ku raa nɛn yĩsi dɛɛra te sanku. Nɛna na sãa Yinni Gusunɔ. 3Ben bweseru sɔɔ, goo ù n nu susi, ma u disi gɛɛ mɔ, ba koo yɛ̃ro yarawa nɛn sɔmburun di. 4Aronin bweseru sɔɔ, goo ù n bara disigiru mɔ, ǹ kun mɛ ù n kentu kpika mɔ, u ǹ yãku dĩa ni dimɔ sere ù n dɛɛra, 5ka sere wi u goru baba ǹ kun mɛ wìn sen nim mu wĩa ǹ kun mɛ wi u yaa gaa baba ye ya disi mɔ ǹ kun mɛ wi u goo baba wi u disi mɔ. 6Wi u yen gaa baba gesi, u disi duurawa mi sere ka yokaɔ. U ǹ kpɛ̃ u yãku dĩa ni di ma n kun mɔ u wobura mam mam. 7Ù n wobura, yokan di u dɛɛra, u koo kpĩ u nɛn dĩa ni di. Domi niya nu sãa win dĩanu. 8Mɛya yãku kowo goo kun yaa goru temmɔ ǹ kun mɛ yaa ye gbeeku yaa gaa ya go u ku raa ka tii disi doken sɔ̃. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na yeni gerua. 9Ba koo nɛn woodaba mɛm nɔɔwawa domi bà n nɛn dĩanu disi doke, ba koo ben torarun are sɔbe kpa bu gbi. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na bu gɔsa ba n ka dɛɛre. 10Tɔn diro kun yãku dĩa ni dimɔ baa yãku kowon sɔm kowo ǹ kun mɛ win sɔɔ. Yɛ̃ro kun yãku dĩa ni dimɔ. 11Adama yoo wi yãku kowo u dwa ka wi ba mara win yɛnuɔ, ba koo kpĩ bu dĩa ni di. 12Yãku kowon bii tɔn kurɔ ù n tɔn diro sua durɔ, ù ku raa yãku dĩa ni di. 13Adama bii wi, ù n sãa gɔmini ǹ kun mɛ win durɔ u nùn yina, ma u ǹ ka durɔ wi mara, ma u gɔsira win tundon yɛnuɔ u sɔ̃ nge sanam mɛ u ǹ durɔ sue, u koo kpĩ u dĩa ni di. Ma n kun mɛ, tɔn diro u ku dĩa ni di. 14Tɔn tuko goo ù n nu di u ǹ ka baaru, u koo nin kɔsire yãku kowo wɛ̃wa. Yen biru kpa u nùn nin bɔnu nɔɔbun tia sosia. 15Yãku kowobu bu ku raa dĩa ni disi doke nì Isireliba ba ka yãkuru kua Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 16Bà n nu di sanam mɛ n ǹ weenɛ bu nu di, ba Isireliba toranu sɔbimɔwa. Nɛna Yinni Gusunɔ, nɛ wi na ra yãkunu dɛɛrasie. 17Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 18a Aroni ka win bibu ka Isireliba kpuro sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, goo be sɔɔ ǹ kun mɛ sɔɔ goo wi u wãa ben suunu sɔɔ, ù n kĩ u yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko ka kĩru, ǹ kun mɛ u ka nɔɔ mwɛɛru garu yibia, 19nɛ, Yinni Gusunɔ n sere tu mwa, yaa sabe dɔɔ ge ga ǹ alebu mɔ gera u koo ka na, naa, ǹ kun mɛ yãaru, ǹ kun mɛ boo, ya n gesi sãa dwa. 20U ǹ koo ka yaa saberu na te ta alebu gaa mɔ. Domi ù n ka tu yãkuru kua, na ǹ mwaamɔ. 21Goo ù n siarabun yãkuru mɔ̀ ka kĩru ǹ kun mɛ u ka nɔɔ mwɛɛru garu yibia, u koo tu kowa ka sabe te ta ǹ alebu gaa mɔ n sere win yãku te mwa. 22Ǹ n mɛn na, bu ku ka sabe wɔ̃ko na, ǹ kun mɛ te ta kɔ̃ri bɔɔre, ǹ kun mɛ te ba so ba kɔsiki, ǹ kun mɛ te ta boo boosu ǹ kun mɛ taataaru mɔ gɔnaɔ. Bu ku ka yen gaa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. 23Ba koo kpĩ bu ka yaa sabe tèn wasin bee tia kpãaru bo kɛ̃run yãkuru ko. Adama bu ku ka tu nɔɔ mwɛɛrugiru ko. 24Bu ku raa ka yaa sabe tèn tĩara kɔra ǹ kun mɛ ba wĩa nɛ, Yinni Gusunɔ yãkuru kua. Bu ku maa yen bweseru yaa saberu garu kua bà n dua ben temɔ. 25Bu ku ka nɛ, Yinni Gusunɔ sabe ten bweseru yãkuru kua te ba wa sɔbun mi. Domi sabe tèn wasi ba mɛɛra kua, ta sãawa nge sabe te ta alebu mɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔ, na ǹ yãku ten bweseru mwaamɔ. 26Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 27bà n kɛtɛ buu mara ǹ kun mɛ yãaru ǹ kun mɛ boo, ga koo kowa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru ka gen mɛro. Adama saa sɔ̃ɔ nɔɔba itasen di, ba koo kpĩ bu ka gu yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. 28Bu ku raa yaa saberu garu go ka ten buu sɔ̃ɔ teeru. 29Bà n nɛ, Yinni Gusunɔ siarabun yãkuru kuammɛ, bu tu koowo nge mɛ kon ka tu mwa. 30Yen dɔma tera ba koo ten yaa di. Ba ǹ yen gaa tiamɔ sere sisiru. 31Ba koo nɛn wooda ye mɛm nɔɔwawa kpa bu ye swĩi. 32Bu ku raa nɛn yĩsiru sanku kpa bu wa bu man bɛɛrɛ wɛ̃ ben suunu sɔɔ. Nɛna na Yinni Gusunɔ wi u bɛɛ gɔsa i n ka dɛɛre. 33Nɛna na bɛɛ yara saa Egibitin di na n ka sãa Gusunɔ bɛɛn Yinni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\