Sãarun Wooda 23

1- 2Yinni Gusunɔ u Isireliba sɔ̃ɔwa saa Mɔwisin nɔɔn di u nɛɛ, tɔ̃ɔ baka nì sɔɔ i ko i n da mɛnnɛ i man sã, ni wee. 3Alusuma tia sɔɔ, sɔ̃ɔ nɔɔba tia i ko i n da sɔmburu ko, sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse, i ko i wɛ̃ra kpa i mɛnna i ka man sã. Yen tɔ̃ɔ te, i ku ra sɔmburu garu ko. I ko i tu diwa nɛn sɔ̃ baa mi i wãa kpuro gesi. 4Tɔ̃ɔ baka ni nu maa tie, nì sɔɔ i ko i mɛnna i ka man sã, nin tɔ̃nu wee. 5Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wɔ̃ɔn suru gbiikoon sɔ̃ɔ wɔkura nnɛsen yokan di, i Gɔɔ sararibun tɔ̃ɔ bakaru dio nɛ, Yinni Gusunɔn sɔ̃. 6Yen sɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbuse sɔɔra i ko i pɛ̃ɛ ye ba kun seeyatia doken tɔ̃ɔ bakaru tore. I ko i kowa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru i n pɛ̃ɛ dimɔ ye ba kun seeyatia doke. 7Alusuma yen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔra i ko i mɛnna i man sã. Yen tɔ̃ɔ te, i ku ra sɔmburu garu ko. 8Alusuma yen tɔ̃ɔ baatere i ko i n da man yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kuewa. Sɔ̃ɔ nɔɔba yiruse, i ko i kpam mɛnna i man sã. Yen tɔ̃ɔ te, i ku sɔmburu garu ko. 9- 10Yinni Gusunɔ u maa Isireliba sɔ̃ɔwa saa Mɔwisin nɔɔn di u nɛɛ, ì n dua tem mɛ kon bɛɛ wɛ̃ sɔɔ, ma i dĩanu gã, i ko i ka dĩa gbiikii ni i gã mi yãku kowo daawawa. 11Kpa yãku kowon tii u man nu tusia tɔ̃ɔ wɛ̃rarugirun sisiru kpa n wa n ka bɛɛ nɔnu geu mɛɛri. 12Yen tɔ̃ɔ te, i ko i man yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua ka yãaru wɔ̃ɔ tiagiru te ta ǹ alebu gaa mɔ. 13I ko i maa som kilo nɔɔba tia mɛ i ka gum burina sɔndi kpa ye kpuron nuburu tu nɛ, Yinni Gusunɔ dore. Yen biru kpa i tam litiri tia ka bɔnu tãre som mɛn wɔllɔ. 14I ǹ ko i dĩa gbiikii nin pɛ̃ɛ di ǹ kun mɛ nin bima ye ba sɔnwa ǹ kun mɛ ye ba kɔsuka sere dɔma te i ka nɛ, Yinni Gusunɔgia na. I ko wooda yeni mɛm nɔɔwawa mi i wãa kpuro sere ka baadommaɔ. 15Yinni Gusunɔ u maa Isireliba sɔ̃ɔwa saa Mɔwisin nɔɔn di u nɛɛ, i ko i maa alusuma gariwa nɔɔba yiru saa tɔ̃ɔ wɛ̃rarugirun sisirun di dɔma tèn di i ka bɛɛn dĩa gbiikii ni, nɛ, Yinni Gusunɔ naawa. 16I ko i gariwa sɔ̃ɔ weeraakuru sere n ka ko tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru nɔɔba yirusen sisiru. Kpa i maa nɛ, Yinni Gusunɔ yãkuru kua. 17I ko i ka pɛ̃ɛ yiru na saa bɛɛn yɛnun di yèn baayere ba kua ka som kilo ita ka pɛ̃ɛ seeyatia. Bɛɛn gberun dĩa gbiikii niya i ko i ka yen som mɛ ko, kpa yãku kowo u ye sɔ̃ɔsi beri berika. 18Yen biru, i ko i nɛ, Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua ka yãanu nɔɔba yiru ni nu wɔ̃ɔ tia tia mɔ kpa nu kun alebu gaa mɔ ka maa kɛtɛ kinɛ kpɛm teeru ka yãa kinɛnu yiru ka sere tam. Kpa ye kpuron nuburu tu nɛ, Yinni Gusunɔ dore. 19I ko i maa boo go bɛɛn toranun yãkurun sɔ̃ ka maa yãanu yiru ni nu wɔ̃ɔ tia tia mɔ siarabun yãkurun sɔ̃ 20ka pɛ̃ɛ ye sannu. Yãku kowo u koo ka ye kpuro Yinni Gusunɔ daawawa u nu tusiarun wororu koosi. Kpa ye kpuro ya n sãa nɛ, Yinni Gusunɔgia. Ye kpuron biru, yaa ye kpuro ya koo kowa yãku kowogia. 21Yen tɔ̃ɔ te, i ko mɛnnawa bɛɛ kpuro i man sã. I ǹ maa sɔmburu mɔ̀ dɔma te. Mi i wãa kpuro, i ko i wooda yeni mɛm nɔɔwawa sere ka baadommaɔ. 22Ì n bɛɛn gberun dĩanu gɛ̃ɛmɔ, i ku ni nu wãa bɛɛn gbee goorɔ gɛ̃. Yen biru i ku maa nu kunɔnu ko. I ko i nu sãarobu ka sɔbu deriawa. Nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinniwa na ye gerua. 23- 24Yinni Gusunɔ u Isireliba sɔ̃ɔwa saa Mɔwisin nɔɔn di u nɛɛ, wɔ̃ɔn suru nɔɔba yirusen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ, i ko i wɛ̃rawa kpa i kɔbi so Gusunɔ u ka bɛɛ yaaya. Tɔ̃ɔ te, i ko i mɛnnawa kpa i man sã. 25I ku ra sɔmburu garu ko. Kpa i man yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua. 26Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 27wɔ̃ɔn suru nɔɔba yirusen sɔ̃ɔ wɔkurusewa i ko i yãkuru ko bɛɛn toranun suurun sɔ̃. I ko i mɛnnawa kpa i nɔɔ bɔke kpa i man sã. Kpa i man yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua. 28I ku ra sɔmburu garu ko tɔ̃ɔ te sɔɔ. Domi tɔ̃ɔ te sɔɔra ba koo bɛɛ toranun suuru kobun woronu koosi Gusunɔ bɛɛn Yinnin wuswaaɔ. 29Wi u kun nɔɔ bɔkue yen tɔ̃ɔ te, ba koo nùn wunawa win tɔmbun suunu sɔɔn di. 30Wi u maa sɔmburu kua tɔ̃ɔ te sɔɔ, kon de bu yɛ̃ro gowa. 31I ku ra sɔmburu garu ko tɔ̃ɔ te. Ya ko n sãawa wooda ka baadommaɔ ka bɛɛn bibun bweserɔ. Mi i wãa kpuro, i ko ye mɛm nɔɔwawa. 32Ya ko n sãawa nge tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru kpa i nɔɔ bɔke. I ko i wɛ̃rawa saa surun sɔ̃ɔ nɔɔba nnɛn yokan di sere ka yen sisirun yokaɔ. 33- 34Yinni Gusunɔ u Isireliba sɔ̃ɔwa saa Mɔwisin nɔɔn di u nɛɛ, saa wɔ̃ɔn suru nɔɔba yirusen sɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbun di, i ko i Kunun tɔ̃ɔ bakaru diwa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru i ka nɛ, Yinni Gusunɔ sã. 35Yen tɔ̃ɔ gbiikiru, i ko i mɛnna i man sã. I ku ra sɔmburu garu ko tɔ̃ɔ te. 36Tɔ̃ɔ baatere i ko i n da man yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kuewa sere n ka ko sɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye. Yen sɔ̃ɔ nɔɔba itase, i ko i kpam mɛnnawa i man sã kpa i man yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua. Tɔ̃ɔ te, i ku ra sɔmburu garu ko. Ta sãawa gãa girinu. 37Yeniba kpuro ya sãawa tɔ̃ɔ baka ni i ko i di nɛ Yinni Gusunɔn sɔ̃. Kpa i man yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu kua ka bɛɛn gberun dĩanu ka siarabun yãkunu ka tam. Yãkuru baatere ka ten tɔ̃ru. 38Mɛya i ku maa tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru duari ka yãku ni i ra man kue ka sere maa kɛ̃ɛ ni i ra ka nɛ ka maa nɔɔ mwɛɛrun yãkuru. 39Suru nɔɔba yirusen sɔ̃ɔ wɔkura nɔɔbuse sɔɔ, ì n bɛɛn gberun dĩanu gã, i ko i tɔ̃ɔ bakaru diwa sɔ̃ɔ nɔɔba yiru i ka man bɛɛrɛ wɛ̃. Yen tɔ̃ɔ gbiikiru ka yen tɔ̃ru nɔɔba itase, i ko i wɛ̃rawa i ku sɔmburu garu ko. 40Yen tɔ̃ɔ gbiikii te, i ko i dãa marum buram sua ka kpakpa wurusu ka dãa wuru bakasu si su ra n wãa daarɔ kpa i n nuku dobu mɔ̀ nɛn wuswaaɔ sɔ̃ɔ nɔɔba yiru ye. 41Wɔ̃ɔ baagere i ko i n da tɔ̃ɔ baka te diwa i ka man bɛɛrɛ wɛ̃ suru nɔɔba yiruse ye sɔɔ. Ya ko n sãawa wooda sere ka baadommaɔ. 42Bɛɛ Isireliba kpurowa i ko i n wãa kunu sɔɔ sere sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. 43Kpa bɛɛn bibun bweseru tu ka gia ma na ben sikadoba sinasia kunu sɔɔ sanam mɛ na bu yarama Egibitin di. Nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinniwa na ye gerua. 44Nge mɛya Mɔwisi u Isireliba tɔ̃ɔ baka ni sɔ̃ɔwa ni ba ko n da di bu ka Yinni Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\