Sãarun Wooda 24

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, bu nùn olifin gum kasuo mɛ mu gea bo kpa fitilanu nu n ka sɔ̃re yoka baayere. 3Aroni u koo ka gum mɛ dawa nɛ, Yinni Gusunɔn kuu bekurugii ten mi, beku kare ten wuswaaɔ te ta woodan kpakoro te ganua. Kpa u de fitila ni, nu n sɔ̃re yokan di sere yam mu ka sãra. Yeni ya ko n sãawa wooda sere ka ben bibun bweserɔ. 4Aroni u koo fitila ni sɔndiwa dabu wuraguun wɔllɔ kpa nu n sɔ̃re wɔ̃kuru baatere sere yam mu ka sãra. 5Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a pɛ̃ɛ wɔkura yiru wɔ̃ɔwɔ yen baayere ya n sãa kilo nɔɔba tia. 6Kaa ye yorewa nɛn wuswaaɔ tabulu wuragia yen wɔllɔ sĩa yiru, yen baayere sɔɔ pɛ̃ɛ nɔɔba tia. 7Sĩa baayeren wɔllɔ kaa turare gea sɔndi kpa bu ye dɔ̃ɔ mɛni nɛn sɔ̃ pɛ̃ɛ yen ayerɔ kpa n bɛɛ yaaya. 8Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru baatere, ba ko n da man pɛ̃ɛ yen bweseru yiiyewa kpa ya n yii mi baadomma. Ya ko n sãawa wooda bɛɛn bibun bweseru sɔɔ sere ka baadommaɔ. 9Pɛ̃ɛ ye ba kɔsire kua mi, ya ko n sãawa Aroni ka win bibugia. Ba koo ye diwa yam dɛɛramɔ. Pɛ̃ɛ ye, ya sãawa nɛnɛm domi nɛna ba ye wɛ̃ sanam mɛ ba yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru mɔ̀. Aronin bwesera ta ko n da ye di sere ka baadommaɔ. 10- 11Sɔ̃ɔ teeru Isireliban goo ka Egibitigii goon bii wì u ka Isireli tɔn kurɔ mara ba sanna. Kurɔ Isireli win yĩsira Selomiti, Debirin bii, Danun bweseru sɔɔ. Selomitin bii wi, u Gusunɔn yĩsiru gari kam gerusimɔ u bɔ̃rusimɔ. Yera yande ba ka nùn da Mɔwisin mi. 12Ma ba nùn yii ba ka mara bu wa ye Yinni Gusunɔ u koo gere. 13Yera Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 14i ka durɔ wi yario sansanin di. Be ba maa nua u nɛ Yinni Gusunɔ gari kam gerusi mi, kpa bu ben nɔma sɔndi win wirɔ bu ka seeda di kpa Isireliba kpuro bu nùn kpenu kasuku bu go. 15Yen biru wooda yeniwa kaa Isireliba wɛ̃ a nɛɛ, wi u nɛ, Yinni Gusunɔ gari kam gerusi, yɛ̃ro u koo yen are wa. 16Wi u gesi nɛ, Yinni Gusunɔ gari kam gerusi, ba koo yɛ̃ro gowa. Isireliba kpurowa ba koo nùn kpenu kasuku bu go. Baa ù n sãan na sɔɔ, ba koo nùn gowa yèn sɔ̃ u nɛ, Yinni Gusunɔ gari kam gerusi. 17Goo ù n win winsim go, ba koo maa yɛ̃ro gowa. 18Goo ù n win winsim yaa saberu go, u koo ten kɔsire wɛ̃wa wasiru. Hundewa ya hunden kɔsire. 19Goo ù n maa win winsim mɛɛra kua, mɛɛra yen bwesera ba koo yɛ̃ro ko. 20Wi u goo bua, ba koo maa yɛ̃ro buawa. Wi u goon nɔni wĩa, ba koo maa yɛ̃ron nɔni wĩawa. Wi u goon dondu bua, ba koo maa yɛ̃rogiru buawa. Kɔ̃sa ye tɔnu u win tɔnusi kua kpuro, yera ba koo maa nùn kɔsie. 21Wi u yaa saberu go, u koo ten kɔsire wɛ̃wa. Wi u maa tɔnu go, ba koo maa yɛ̃ro gowa. 22Wooda tia yera ba koo ka bɛɛ ka bɛɛn sɔbu siri. Nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinniwa na ye gerua. 23Ma Mɔwisi u Isireliba kpuro ye sɔ̃ɔwa. Ma ba durɔ wi u Yinni Gusunɔ gari kam gerusi mi yara sansanin di ba nùn kpenu kasuka ba go. Nge mɛya ba ka kua ye Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\