Sãarun Wooda 25

1- 2Yinni Gusunɔ u ka Mɔwisi gari kua guu te ba mɔ̀ Sinain wɔllɔ u nɛɛ, bɛɛ Isireliba ì n dua tem mɛ sɔɔ, mɛ kon bɛɛ wɛ̃ mi, i ko i dewa bɛɛn gbean tem mu wɛ̃ra nɛn sɔ̃. 3Wɔ̃ɔ nɔɔba tia sɔɔra i ko i bɛɛn gbea duure kpa i bɛɛn resɛm gbaanu sɔmɛ i nin dãnu kɔni. Kpa i yen marum sɔri. 4Adama wɔ̃ɔ nɔɔba yiruse, ya ko n sãawa wɔ̃ɔ wɛ̃raruguu Yinni Gusunɔn sɔ̃. Bɛɛn gbenu nu koo wɛ̃rawa mam mam. I ku ra nu dĩanu duure, i ǹ ko i maa bɛɛn resɛm kɔni. 5Baa dĩa ni nu wɔruma sanam mɛ i gɛ̃ɛmɔ ma nu kpia ka tii, i ǹ nu gɛ̃ɛmɔ. I ǹ maa resɛm sɔrimɔ ye ya ka tii mara. Domi bɛɛn gbea ya koo wɛ̃rawa mam mam wɔ̃ɔ ge sɔɔ. 6Adama wɔ̃ɔ wɛ̃raruguu ge sɔɔ, ye ya kpia ka tii, yera i ko i di bɛɛ ka bɛɛn sɔm kowobu ka bɛɛn yobu ka sere maa sɔɔ be ba wãa bɛɛn suunu sɔɔ 7ka bɛɛn yaa sabenu ka gbeeku yɛɛ. Ye tem mɛ, mu koo kpi yera i ko i di. 8I ko i wɔ̃ɔ nɔɔba yirun suba nɔɔba yiru deriwa yu doona. Ye kpuro ya sãawa mi, wɔ̃ɔ weeraakuru tia sari. 9Yen wɔ̃ɔ dãakun suru nɔɔba yirusen sɔ̃ɔ wɔkuru, tɔ̃ɔ te ba torarun yãkuru kua mi, i ko i kɔbi wurawa ka kuuki tem mɛ kpuro sɔɔ. 10Wɔ̃ɔ weeraakurusen wɔ̃ɔ ge, ga ko n sãawa nɛnɛm nɛ, Yinni Gusunɔn sɔ̃. Kpa i kpara ma baawure u tii mɔ. Wɔ̃ɔ ge sɔɔ, ba koo gbee te goo u raa dɔra ǹ kun mɛ te ba nùn mwaari wesiawa tu ko wigiru. Wi u raa maa yoru dimɔ, u koo yakiara u wura win yɛnuɔ. 11Nge mɛya i ko n da wɔ̃ɔ weeraakuru baateren yakiabun tɔ̃ɔ bakaru di. I ko i wɛ̃rawa wɔ̃ɔ ge sɔɔ. I ǹ dĩanu ganu duurumɔ. I ǹ maa dĩanu ganu gɛ̃ɛmɔ ni nu ka tii kpia. Mɛya i ǹ maa resɛm sɔrimɔ ye ya mara resɛm gbaarɔ te ba ǹ sɔnwa. 12Domi nuku dobun wɔ̃ɔwa ge i ko i wuna nɛnɛm nɛ Yinni Gusunɔn sɔ̃. Adama bɛɛn gbean dĩana i ko i di. 13Wɔ̃ɔ ge sɔɔ, baawure u koo win tem mwawa mɛ ba raa nùn mwaari. 14Ì n tem dɔramɔ, ǹ kun mɛ ì n dwemɔ, bɛɛn goo u ku raa win winsim nɔni wɔ̃ke. 15Wi u kĩ u win gberu dɔra, u koo gina lasabu kowa u wa mɛ̀n nɔɔ ta koo dĩanu ma sere wɔ̃ɔ weeraaku te, tu ka yibu tè sɔɔ ba ra yakiabun tɔ̃ɔ bakaru ko tè sɔɔ yɛ̃ro u koo tu wesia. 16Nge mɛ wɔ̃su su dabiru nɛ, nge mɛya gbee ten gobi yi ko n kpãaru nɛ. Wɔ̃sun sukum mɛ mu tie mù kun dabi sere wɔ̃ɔ weeraaku te, tu ka yibu, ten gobi yi ǹ ko yi n kpã. Domi ye ba koo gɛ̃ gbee te sɔɔ, yera u dɔramɔ. 17Bɛɛn goo u ku raa win winsim nɔni wɔ̃ke. I ko i man nasiawa domi nɛna na sãa Gusunɔ bɛɛn Yinni. 18I nɛn woodaba mɛm nɔɔwɔ kpa i sĩ ye sɔɔ. Saa ye sɔɔra i ko i sina tem mɛ sɔɔ ka bɔri yɛndu. 19Tem mɛ, mu koo dĩanu ko ni nu koo bɛɛ turi kpa i n ka wãa bɔri yɛndu sɔɔ. 20Sɔrɔkudo i ko i tii bikia i nɛɛ, mba i ko i di wɔ̃ɔ nɔɔba yiruse te. Domi i ǹ wɔ̃ɔ ge sɔɔ dĩanu duurumɔ, i ǹ maa gɛ̃ɛmɔ. 21Kon bɛɛ domaru kua wɔ̃ɔ nɔɔba tiase kpa bɛɛn gbea yu wɔ̃ɔ itan dĩanu ma. 22Wɔ̃ɔ nɔɔba itase sɔɔ, i ko i dĩanu duure kpa bɛɛn dĩa gurunu nu n tie sere i ka wɔ̃ɔ nɔɔba nnɛsen dĩanu gɛ̃. 23Goo kun tɔnu tem dɔremɔ kpa yɛ̃ro u n mu mɔ sere ka baadommaɔ, domi nɛ, Yinni Gusunɔwa na tem mɔ, i maa wãawa nɛn mi nge sɔbu. 24Yen sɔ̃na mi i sina kpuro, i ko i tem yakiabun wooda ye mɛm nɔɔwawa. 25Bɛɛ sɔɔ, goo ù n kua sãaro, ma u win tem sukum dɔra, win dusi goo ù n gobi mɔ, u koo kpĩ u mu yakia. 26Yɛ̃ro ù kun maa dusi goo mɔ wi u koo mu yakia, win tii u koo kookari kowa u ka mu yakia. 27U koo wɔ̃su gariwa si su tie wɔ̃ɔ weeraaku te, tu ka sere yibu kpa u si kpuron gobi kɔsia kpa tem mɛ, mu ko wigim. 28Ù kun gobi wa u ka mu yakia, u koo mu wi u tem mɛ dwa deria sere yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tu ka turi. Yen biru u koo kpĩ u wura tem mɛ sɔɔ. 29Yinni Gusunɔ u nɛɛ, goo ù n win diru dɔra te ta wãa wuu gbãraruguu sɔɔ, wɔ̃ɔ tia u mɔ u ka tu yakia. 30Yɛ̃ro ù n kpana u dii te yakia wɔ̃ɔ tia yen baa sɔɔ, ta koo kowa wi u tu dwagiru sere ka baadommaɔ. U ǹ maa tu wesiamɔ baa yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tà n tunuma. 31Adama dii te ta wãa wuu ge ga ǹ gbãraru mɔ sɔɔ, ba koo tu yakiawa nge mɛ ba ra tem yakie. Baa ǹ n mɛren na, wi u raa dii te mɔ, ba koo nùn tu wesiawa yakiabun tɔ̃ɔ bakaru sɔɔ. 32Adama Lefiban wusu ka ben dia, ba ko n da kpĩ bu ye yakie saa kpuro. 33Wi u Lefiban goon diru dwa, yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tà n tunuma, u koo yariwa dii ten min di ka wuu gen min di. Lefiban dia ya sãawa ben tiiginu Isirelibaginun suunu sɔɔ. 34Gbee ni nu maa ka ben wusu sikerenɛ, ben goo kun kpɛ̃ u nu dɔra. Domi bera ba nu mɔ sere ka baadommaɔ. 35Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wunɛn Isirelisi ù n sãaru duura, ma u ǹ kpɛ̃ u tii nɔɔri, a de a nùn somi u ka win wãaru di. Nge mɛya kaa maa sɔɔ kua kpa u wa u sina tem mɛ sɔɔ wunɛn bɔkuɔ. 36À n nùn gãanu bɔkura, a ku nùn are kasusi. A de a nɛ Gusunɔ wunɛn Yinni nasia, kpa wunɛn winsim u wa u n wãa wunɛn bɔkuɔ. 37À n nùn gobi bɔkura ǹ kun mɛ dĩanu, a ku nim doke. 38Nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinniwa na ye gerua. Nɛna na bɛɛ yara saa Egibitin di n ka bɛɛ Kananin tem wɛ̃ kpa na n sãa bɛɛn Yinni. 39Yinni Gusunɔ u maa nɛɛ, wunɛn Isirelisi ù n sãaru duura ma u nun tii dɔre, a ku nùn yoo sɔma koosia. 40U ko n sãawa wunɛn sɔm kowo, u n wãa wunɛn yɛnuɔ sere yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tu ka na. 41Yakiabun tɔ̃ɔ baka te, tà n tunuma, kaa nùn yakiawa wi ka win bibu kpa u wura u win yɛnugibu deema, u win sikadoban gbea tubi di. 42Domi ba sãawa nɛn yobu be na yarama Egibitin di. Ba ǹ koo bu dɔra nge mɛ ba ra yobu dɔre. 43A ku nùn dam dɔre. A sɔ̃ɔsio ma a nɛ Gusunɔ wunɛn Yinni nasie. 44À n yobu kĩ, bwese tuku ni nu ka nun sikerenɛwa kaa yoru mwɛɛri ba n sãa wunɛgibu. 45Kaa kpĩ a sɔbun bibu dwe be ba wãa wunɛn yɛnuɔ ka sere be ba mara bɛɛn tem sɔɔ. À n bu dwa, ba ko n sãawa wunɛgibu. 46Wunɛn bibun bweseru ta koo kpĩ tu bu tubi di sere ka baadommaɔ. Adama goo u ku raa win Isirelisi dam dɔre. 47Sɔɔ goo ù n wãa wunɛn yɛnuɔ, ma u kua gobigii, ma Isireli goo u sãaru duura, ma u tii sɔɔ wi dɔre, ǹ kun mɛ sɔɔ win dusi goo, 48Isireli wi, u koo kpĩ u tii yakia ǹ kun mɛ win dusi goo u nùn yakia 49ǹ kun mɛ win baan mɔɔ ǹ kun mɛ win baan wɔnɔ ǹ kun mɛ ben bii goo ǹ kun mɛ win dusi goo gesi. Wi u maa tii dɔra mi, ù n dam wa u ka tii yakia, u koo kpĩ u tii yakia. 50Ba koo wɔ̃sun geeru gariwa wi ka wi u nùn dwa saa mìn di u tii dɔra sere yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tu ka turi. Win yakiabun gobin geeru ta ko n sãawa nge gobi yi ba koo sɔm kowo kɔsia wɔ̃ɔ si sɔɔ. 51Wɔ̃su sù n maa tie su kpã yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tu sere turi, u koo win yakiabun gobi kɔsiawa nge mɛ wɔ̃ɔ sin geera nɛ. 52Wɔ̃su sù kun maa dabi sere yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tu ka turi, u koo win yakiabun gobi kɔsiawa nge mɛ wɔ̃ɔ sin geera nɛ. 53Ù n wãa win yinnin mi, yinni wi, u koo nùn kowa nge mɛ ba ra sɔm kowo kue. U ǹ koo nùn dam dɔre. 54Ù kun kpĩa u tii yakie ka swaa yen gaa, u koo yakiara wi ka win bibu yakiabun tɔ̃ɔ bakaru sɔɔ. 55Isireliba ba sãawa nɛ, Yinni Gusunɔn yobu be na yara Egibitin di. Nɛ Gusunɔ na sãawa ben Yinni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\