Sãarun Wooda 26

1Na nɛɛ, i ku bwãaroku gagu sã. I ku ra maa gãanu ganun weenasinu ko. I ku maa kperu garu gira te ba gãanu ganun weenasinu koosi kpa i yiira i sã. Domi nɛna na Gusunɔ bɛɛn Yinni. 2I tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru yaayo kpa i nɛn kuu bekurugiru bɛɛrɛ wɛ̃. Nɛ, Yinni Gusunɔwa na ye gerua. 3Ì n nɛn woodaba mɛm nɔɔwa ma i ye swĩi, 4kon de gura yu nɛ yen saa sɔɔ kpa tem mu dĩanu wɛ̃ kpa dãnu nu binu ma. 5I ko n dĩanu gɛ̃ɛmɔwa sere bɛɛn resɛm yu ka sɔribu turi. Kpa resɛm ye, ya n maa wãa duurubun saa. I ko i di i debu kpa i n wãa ka bɔri yɛndu bɛɛn tem sɔɔ. 6Kon de alafia ya n wãa tem mɛ sɔɔ. Goo kun bɛɛ baasimɔ ì n dò. Kon de yɛɛ gɔbi yi doona. Mɛya tabu kun maa duɔ tem mɛ sɔɔ. 7I ko i bɛɛn yibɛrɛba naa girawa kpa i bu takobi sɔkiri i kamia. 8Bɛɛn nɔɔbu ba koo kpĩ bu tɔmbu wunɔbu (100) naa swĩi bu go. Kpa bɛɛn wunɔbu bu tɔmbu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000) naa swĩi bu go ka takobi. 9Kon ka bɛɛ nɔnu geu mɛɛri kpa n de i marura i kɔwara kpa n de nɛn arukawani ya n wãa sere ka bɛɛn bibun bibɔ. 10I ko i bɛɛn dĩa gurunu di sere nu tiara kpa i kpaanu kɔsire ko bɛɛn biranɔ. 11Kon de bu nɛn wãa yeru gira bɛɛn suunu sɔɔ. Na ǹ maa bɛɛ biru kisimɔ. 12Na kon sĩimɔwa bɛɛn suunu sɔɔ kpa na n sãa bɛɛn Yinni kpa i n maa sãa nɛn tɔmbu. 13Nɛna Gusunɔ bɛɛn Yinni, nɛ wi na bɛɛ yara saa yorun di Egibitiɔ. Nɛna na Egibitigibun dam dɔrebu kpeerasia. Tɛ̃ i ko i kpĩ i sĩ n kun ka sekuru. 14Yinni Gusunɔ u nɛɛ, ì kun nɛn woodaba mɛm nɔɔwɛ, ma i ǹ sĩimɔ ye sɔɔ, 15ma i nɛn arukawani yina, i nɛn woodaba biru kisi, i ǹ ka bu sɔmburu kue, 16wee ye kon bɛɛ kua. Kon bɛɛ bɛrum tia kpa n de wasi sun bakaru tu bɛɛ wɔri i woora sere bɛɛn nɔni yi tonda kpa i n wahala mɔ̀. Kam sɔɔra i ko i bɛɛn dĩanu duure. Domi bɛɛn yibɛrɛbara ba koo nu di. 17Kon bɛɛ biru kisi kpa bɛɛn yibɛrɛba bu bɛɛ kamia. Kpa be ba bɛɛ tusa bu bɛɛ dam dɔre. I ko i duki yakikirawa baa bà kun bɛɛ naa gire. 18Yeniba kpuron biru, ì kun man mɛm nɔɔwɛ, kon bɛɛ sɛɛyasia too too bɛɛn torarun sɔ̃. 19Kon bɛɛn dam bua mɛ̀n sɔ̃ i tii sue. Kon de wɔllu tu bɔbia nge sisu kpa gura yu ku nɛ. Kpa tem mu bɔbia nge sii gandu. 20I ko i bɛɛn dam dɔrawa kam sɔɔ. Domi tem mu ǹ dĩanu mɔ̀. Mɛya dãnu nu ǹ maa marumɔ. 21Ì n man seesimɔ, kon bɛɛ sɛɛyasia too too bɛɛn toranun sɔ̃. 22Kon bɛɛ gbeeku yɛɛ surema yi bɛɛn bibu go sere ka bɛɛn yaa sabenɔ kpa i kun maa dabi kpa bɛɛn swɛɛ yi gbi. 23Sɛɛyasia bini bù kun maa dere i gɔ̃ru gɔsie, ma i man seesimɔ, 24nɛn tii kon bɛɛ seesi kpa n maa bɛɛ sɛɛyasia too too n kere yellu bɛɛn toranun sɔ̃. 25Kon de tabu bu bɛɛ wɔri yèn sɔ̃ i nɛn arukawani kusia. Ì n mɛnna i kukua bɛɛn wusɔ, kon de bararu tu bɛɛ wɔri kpa yibɛrɛba bu bɛɛ nɔma turi. 26Kon de gɔ̃ɔru tu na. Saa ye sɔɔ, tɔn kurɔbu wɔkuru ba koo pɛ̃ɛ wɔ̃wa doo teu sɔɔ kpa bu ka bɛɛ naawa ye ya ǹ bɛɛ debumɔ. 27Yeniban biru ì kun man mɛm nɔɔwɛ, ma i man seesimɔ, 28nɛn tii kon bɛɛ seesi ka mɔru kpa n bɛɛ sɛɛyasia nɔn nɔɔba yiru n kere yellu bɛɛn toranun sɔ̃. 29I ko i gɔ̃ɔru wa sere i bɛɛn bibu tem. 30Kon bɛɛ tusi sere n bɛɛ gunguu nìn mi i ra yãkuru ko kɔsuku ka bwãarokunu ni i ra ka sɔ̃ɔ sã. Kon bɛɛn gonu sɔndi bwãaroku nin kɛ̃kin wɔllɔ. 31Kon bɛɛn wusu gɔsia bansu kpa n bɛɛn sãa yenu kɔsuku. Na ǹ maa bɛɛn yãkunu mwaamɔ. 32Kon bɛɛn tem kam koosia. Bɛɛn yibɛrɛ be, ba koo na bu sina mi, kpa biti yu bu mwa. 33Kon de bu bɛɛ tabu wɔri kpa i yarina i da tem tukumɔ. Kpa bɛɛn wusu su ko bansu. 34- 35Saa yè sɔɔ i ko i n wãa tem tukum mi, bɛɛn tem mɛ, mu koo wɛ̃ra, wɛ̃ra bi i ǹ daa mu wɛ̃ɛre. 36Be ba koo tiara ba n wãa yibɛrɛban temɔ, kon de bu nuki sankira. Baa wuru kokosun damu, ga koo de bu duka yakurawa. Ba koo yakurawa nge be ba yibɛrɛba wa ba tabu yãnu nɛni ba ka bu naa gire. Ba koo wɔrukuwa baa goo ù kun bu naa swĩi. 37Ba koo wɔrikinawa nge be ba goonamɔ tabu sɔɔ ka takobi. Ba ǹ kpɛ̃ bu yɔ̃ra bu ben yibɛrɛba ma. 38Ba koo gbiwa bwese tukunun suunu sɔɔ. Kpa yibɛrɛba bu bu kam koosia. 39Be ba koo tiara yibɛrɛban tem mi, ba koo woorawa ka nuku sankiranu ben toranun sɔ̃ ka ben baababaginun sɔ̃. 40Isireli be ba tiara, ba koo ben toranu tuuba ko ka ben baababaginu ni ba kua nɛ, Yinni Gusunɔn wuswaaɔ ka sere seesi bi ba man seesi. 41Ba koo gia ma nɛna na bu seesi ma na ka bu da tem tukumɔ ben yibɛrɛban mi. Saa ye sɔɔra ba koo tii kawa ben naanɛ sarirun sɔ̃ kpa bu gia ma nɛna na bu sɛɛyasiamɔ ben toranun sɔ̃. 42Saa ye sɔɔ, kon nɛn arukawaniba yaaya ye na bɔkua ka ben baababa. Bera Aburahamu ka Isaki ka Yakɔbu. Kon maa nɛn nɔɔ mwɛɛru yaaya te na kua ben tem sɔ̃. 43Ben biru, tem mɛ, mu koo wɛ̃ra. Saa ye sɔɔra ba koo sɛɛyasiabu wa yèn sɔ̃ ba nɛn woodaba deri. 44Adama baa bà n wãa tem tukumɔ ben yibɛrɛban mi, na ǹ bu derimɔ mam mam. Na ǹ bu biru kisimɔ, na ǹ maa bu kpeerasiamɔ. Na ǹ nɛn arukawani ye kusiamɔ. Domi na sãawa Gusunɔ ben Yinni. 45Ben arufaanin sɔ̃ kon arukawani ye yaaya ye na ka ben baababa bɔkua mi, ye ya dera na bu yara Egibitin di bwesenu kpuron nɔni biru, ma na kua ben Yinni. Nɛna Yinni Gusunɔ. 46Wooda ka sɔ̃ɔsi niniwa Yinni Gusunɔ u Mɔwisi wɛ̃ Sinain guurɔ u ka Isireliba sɔ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\