Sãarun Wooda 27

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Isireliba wooda yeni sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, goo ù n nɔɔ mwɛɛru kua u nɛɛ, u koo nɛ, Yinni Gusunɔ tɔnu kɛ̃, u koo kpĩ u gobi kɔsia tɔnu win ayerɔ nge mɛni u ka win nɔɔ mwɛɛru yibia. 3Saa tɔn durɔ wi u wɔ̃ɔ yɛndu mɔn di n ka da wɔ̃ɔ watagii, sii geesun gobi weeraakura u koo kɔsia nge mɛ ba ra sãa yerun gobi kɔsi. 4Ǹ n tɔn kurɔn na, sii geesun gobi tɛna. 5Tɔn durɔ wi u mɔ wɔ̃ɔ nɔɔbu n ka da wɔ̃ɔ yɛndugii, sii geesun gobi yɛnda u koo kɔsia. Ǹ n maa tɔn kurɔn na, sii geesun gobi wɔkuru. 6Saa tɔn durɔ suru tiagii sere n ka da wɔ̃ɔ nɔɔbugii, sii geesun gobi nɔɔbuwa u koo kɔsia. Ǹ n maa tɔn kurɔn na, sii geesun gobi itawa u koo kɔsia. 7Goo ù n maa wɔ̃ɔ wata mɔ ǹ kun mɛ ù n kere mɛ, sii geesun gobi wɔkura nɔɔbuwa u koo kɔsia. Ǹ n maa tɔn kurɔn na, sii geesun gobi wɔkura u koo kɔsia. 8Goo ù n sãa sãaro too, ma u ǹ kpɛ̃ u kɔsia mɛ ba gerua, ba koo ka yɛ̃ro dawa yãku kowon mi, kpa yãku kowo wi, u nùn sɔ̃ mɛ̀n nɔɔ u koo kɔsia nge mɛ win waara nɛ. 9Goo ù n nɛ, Yinni Gusunɔ nɔɔ mwɛɛru kua ma u koo man yaa saberu kɛ̃ te ba ra ka yãkuru ko, yaa sabe te, ta ko n sãawa nɛgiru. 10Ba ǹ ka tu garu kɔsinamɔ te ta kun wã. Baa tà kun maa wã, ba ǹ ka tu garu kɔsinamɔ te ta wã. Ka mɛ, bà n maa ka tu kɔsina, ni yiru kpuro nu ko n sãawa nɛginu. 11Goo ù n ka yaa saberu na te ba ku ra ka yãkuru ko, ba koo ka tu dawa yãku kowon mi. 12Kpa yãku kowo u tu mɛɛri u ten geeru bura. 13Wi u ka yaa sabe te na, ma u kĩ u tu yakia, gee te yãku kowo u nùn bure, tera u koo kɔsia. Kpa u maa gee ten bɔnu nɔɔbun tia sosi. 14Goo ù n win diru Yinni Gusunɔ kã, yãku kowowa u koo da u tu mɛɛri kpa u ten geerun saka gere. Gee te u gerua mi, tera ba koo ka sɔmburu ko. 15Adama ù n kĩ u win dii te yakia, u koo gina gee te yãku kowo u bura mi kɔsiawa kpa u ten wɔllɔ bɔnu nɔɔbusen tia sosi dii te, tu sere maa ko wigiru. 16Goo ù n maa win gberu Yinni Gusunɔ wɛ̃, ba koo ten geeru burawa. Dĩa ni ba koo duuren kpãara ba koo mɛɛri. Nge tɛ̃ bà n dĩa ni ba mɔ̀ ɔɔsu duura, ma nu kilo gooba wunɔbu (300) kua, sii geesun gobi weeraakura ba koo kɔsia. 17Ǹ n sãan na yakiabun tɔ̃ɔ bakarun diya u gbee te wɛ̃, ten gobi kpurowa u koo kɔsia. 18Ù n gbee te Yinni Gusunɔ wɛ̃ yakiabun tɔ̃ɔ bakarun biru, yãku kowo u koo ten gobi kawawa. U koo wɔ̃ɔ si su tie sere yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tu ka turin gobi kɔsiawa. 19Yɛ̃ro ù n kĩ u win gbee te yakia, u koo kɔsiawa ye ba bura mi, kpa u yen bɔnu nɔɔbun tia sosi gbee te, tu sere maa ko wigiru. 20Ù kun tu yakie, ma ba tu goo dɔre, u ǹ maa kpɛ̃ u tu yakia win tii. 21Yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tà n tunuma, ta koo kowa Yinni Gusunɔgiru. Yãku kowoba ba ko n tu mɔ sere ka baadommaɔ. 22Goo ù n Yinni Gusunɔ gberu wɛ̃ te u dwa, n ǹ mɔ te u tubi di, 23yãku kowowa u koo tu mɛɛri kpa u ten geeru bura. U koo wɔ̃su gariwa si su tie yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tu ka turi. Wɔ̃ɔ si kpuron gobiya u koo gere kpa gobi yi, yi ko Yinni Gusunɔgii. 24Adama yakiabun tɔ̃ɔ bakaru tà n tunuma, gbee te, ta ko n sãawa wi u raa nùn tu dɔregiru. 25Ba koo gãanu kpuron geeru burawa nge mɛ ba ra sãa yerun gobi kɔsi. N deema gobi yin tian bunum mu ra n sãawa garamu wɔkuru. 26Goo u ku raa win yaa saberun buu gbiikuu Yinni Gusunɔ kɛ̃. Domi ga sãawa Yinni Gusunɔguu kɔ yèn sɔ̃ ga sãa buu gbiikuu. Baa ǹ n yãarun na ǹ kun mɛ kɛtɛ, ga sãawa Yinni Gusunɔguu. 27Gà n maa sãan na sabe te ba ku ra ka yãkuru kon buu gbiikuu, wi u ka tu na u koo kpĩ u tu yakia ù n gee te yãku kowo u nùn bure kɔsia kpa u maa ten bɔnu nɔɔbun tia sosi. Ù n kpana u tu yakia, yãku kowo u koo kpĩ u tu goo dɔre nge mɛ u ten geeru bure. 28Gãa ni ba Yinni Gusunɔ kã sere ka baadommaɔ, aa tɔnuwa? Ǹ kun mɛ yaa sabera? Ǹ kun mɛ gbee te u tubi diwa? Gãa ni ba gɔsa ba yi Yinni Gusunɔn sɔ̃ gesi, n ǹ maa koorɔ u nu yakia ǹ kun mɛ u nu dɔra. Nu ko n sãawa Yinni Gusunɔginu sere ka baadommaɔ. 29Baa ǹ n tɔnun na n ǹ koorɔ u nùn yakia. Ba koo yɛ̃ro gowa. 30I ko i n da Yinni Gusunɔ bɛɛn gberun dĩanun suba wɔkuru sɔɔ tia yiiyewa sere ka dãa marumɔ. 31Goo ù n kĩ u ye yakia, u koo yen gee te kɔsiawa kpa u maa yen bɔnu nɔɔbun tia sosi. 32Mɛya maa yaa sabenu sɔɔ. Yãara? Kɛtɛwa? Boowa? Sabe ni ba kpare gesi, wɔkuru baateren wɔllɔ Yinni Gusunɔ u teeru mɔ. 33Wi u sabe ni mɔ, u ǹ koo gɔsi te ta wã ǹ kun mɛ te ta kun wã. U ǹ maa ka tu garu kɔsinamɔ. Baa ù n ka tu garu kɔsina, ni yiru kpuro nu ko n sãawa Yinni Gusunɔginu. N ǹ koorɔ bu nu yakia. 34Wooda yenibara Yinni Gusunɔ u Mɔwisi wɛ̃ Isireliban sɔ̃ Sinain guurɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\