Sãarun Wooda 3

1Goo ù n siarabun yãkuru mɔ̀ Yinni Gusunɔn mi ka kɛtɛ kinɛru, ǹ kun mɛ ka kɛtɛ nia, yen ye u wa kpurowa u koo ka na, ya kun gesi alebu mɔ. 2U koo win nɔmu sɔndiwa kɛtɛ yen wiru wɔllɔ kpa u ye saka kuu ten kɔnnɔwɔ mi ba ra Yinni Gusunɔ sã. Kpa yãku kowo Aronin bibu bu yen yɛm yɛ̃ka bu ka sãa yerun nɔɔ bɔka sikerena. 3Wee ye ba koo Yinni Gusunɔ dɔ̃ɔ dokea, yera gum mɛ mu bɔsɔ yãnu tɛ̃ke, 4ka gabu swii yiru ka yin gum mɛ mu yi tɛ̃ke yɛ̃si yɛ̃sikaɔ, ka yen buro ge ga yen woru wukiri. Ba koo gu wĩawa ka gabu swii sannu. 5Yãku kowoba ba koo ye kpuro dɔ̃ɔ doke yu dɔ̃ɔ mwaara ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru sannu. Ya ko n sãawa yãku tèn nubura koo Yinni Gusunɔ dore. 6Goo ù n siarabun yãkuru mɔ̀ ka yãaru, yãa te u wa kpurowa u koo ka na, baa ǹ n nirun na, ta kun gesi alebu mɔ. 7Ǹ n yãa kpɛndun na, u koo ka tu dawa Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 8Kpa u win nɔma sɔndi ten wiru wɔllɔ u sere tu saka Yinni Gusunɔn kurun kɔnnɔwɔ. Saa yera yãku kowobu ba koo ten yɛm sua bu yɛ̃ka bu ka yãku yee ten nɔɔ bɔka sikerena. 9Wee ye ba koo Yinni Gusunɔ dɔ̃ɔ dokea, yera ten gum, ka ten siru kpuro te ba koo bura saa ten gabu wãan di, ka gum mɛ mu bɔsɔnu wukiri, 10ka ten gabu swii, ka ten gum mɛ mu wãa yɛ̃saɔ ka ten buro ge ga woru wukiri, ge ba koo wĩa ka gabu swii sannu. 11Yãku kowo u koo ye kpuro dɔ̃ɔ dokewa yãku yerɔ, kpa ya n sãa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru Yinni Gusunɔn sɔ̃. 12Goo ù n maa ka boo yãkuru mɔ̀, u koo ka gu dawa Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 13U koo win nɔma sɔndiwa boo gen wiru wɔllɔ kuu ten kɔnnɔwɔ, kpa u sere gu saka. Kpa yãku kowobu bu gen yɛm sua bu yɛ̃ka yãku yerun nɔɔ bɔkaɔ bu ka sikerena. 14Wee ye ba koo Yinni Gusunɔ dɔ̃ɔ dokea, yera gum mɛ mu gen bɔsɔ yãnu tɛ̃ke, 15ka gabu swii yiru ka gum mɛ mu yi tɛ̃ke ka gen buro ge ga woru wukiri, ge ba koo wĩa ka gabu swii sannu. 16Yãku kowowa u koo ye kpuro dɔ̃ɔ doke mu dɔ̃ɔ mwaara. Kpa ya n sãa yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru tèn nubura koo Yinni Gusunɔ dore. Yen gum kpuro mu ko n sãawa Yinni Gusunɔgim. 17Yen sɔ̃na baa ǹ n saa yeren na, mi i wãa kpuro, i wooda yeni mɛm nɔɔwɔ sere ka baadommaɔ, yera i ku yaa gum di, i ku maa yen yɛm di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\