Sãarun Wooda 4

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Isireliba wooda yeniba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, goo ù n Yinni Gusunɔn wooda gaa tora u kun yɛ̃, wee ye u koo ko. 3Ǹ n yãku kowon na u tora, ma win tora te, ta Isireliba kpuro torasia, u koo ka kɛtɛ kinɛ kpɛmbu nawa ge ga ǹ alebu gaa mɔ, u go u ka win tora ten suuru wa. 4U koo ka kɛtɛ ye dawa Yinni Gusunɔn kurun kɔnnɔwɔ, kpa u win nɔma sɔndi yen wiru wɔllɔ u sere ye saka Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 5Yen biru kpa u yen yɛm sua u ka da kuu ten sɔɔwɔ. 6U koo ka mu win niki bia dɛkawa, kpa u mu yɛ̃ka nɔn nɔɔba yiru kuu ten beku kare ten bera gia Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 7Yen biru u koo yɛm mɛ yɛ̃ka kpakoro tèn mi ba ra turare dɔ̃ɔ doken kãanɔ te ta wãa kuu ten sɔɔwɔ, kpa u mɛn sukum wisi yãku yerun temɔ te ta wãa kuu ten kɔnnɔwɔ. 8U koo yaa yen gum kpuro wuna mɛ mu wãa bɔsɔ yãnu sɔɔ, 9ka yen gabu swii, ka gum mɛ mu gabu swii yi wukiri yɛ̃si yɛ̃sikaɔ, ka buro ge ga woru wukiri, ge ba koo wĩa ka gabu swii sannu. 10Ye ba ra wĩɛ bà n siarabun yãkuru mɔ̀ gesi, yera ba koo maa wĩa yeni sɔɔ. Yen biru yãku kowo tɔnwerowa u koo ye dɔ̃ɔ doke yãku yerun wɔllɔ. 11- 12U koo ye ya tie kpuro gurawa u ka da sansanin biruɔ mi ba gɔsa ba n da yãku dɔ̃ɔ mwaararugirun torom kube. Miya u koo yen gɔna ka yaa ye ya tie kpuro dɔ̃ɔ doke torom mɛn wɔllɔ, ka yen wiru ka yen wɔbunu ka yen bɔsɔ yãnu. 13Isireliba kpuro bà n Gusunɔn wooda gaa sara ba ǹ ka baaru, ba torawa mi. 14Adama bà n tuba ma ba torawa mi, ba koo naa kinɛ kpɛmbu gowa bu ka ben tora ten suuru kana. Ba koo ka naa kinɛ te dawa Yinni Gusunɔn kurun kɔnnɔwɔ. 15Kpa Isireliban wirugibu bu ben nɔma sɔndi naa yen wiru wɔllɔ kpa ben turo u ye saka Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 16Yãku kowo tɔnwerowa u koo yen yɛm fiiko sua u ka da kuu ten mi. 17Saa ye sɔɔra u koo yɛm mɛ dɛka ka win niki bia kpa u mu yɛ̃ka nɔn nɔɔba yiru kuu ten beku kare ten deedeeru. 18Yen biru, kpa u maa kpakoro tèn mi u ra turare dɔ̃ɔ doken kãanu yɛm yɛ̃ka. Yɛm mɛ mu tie, kpa u mu wisi yãku yerun temɔ te ta wãa kuu ten kɔnnɔwɔ. 19Yen biru u koo yaa yen gum kpuro sua u dɔ̃ɔ doke yãku yerun wɔllɔ. 20Nge mɛ u raa kua win tiin torarun sɔ̃, nge mɛya u koo ko Isireliba kpuron tora ten sɔ̃ kpa Gusunɔ u sere bu suuru kua. 21Yen biru kpa u ka yaa ye ya tie da sansanin biruɔ kpa bu ye doke dɔ̃ɔ sɔɔ nge mɛ ba raa kua wi, yãku kowon torarun sɔ̃. Yãku te, ta sãawa Isireliba kpuro bu ka ben torarun suuru wa. 22Isireliban wirugii goo ù n Gusunɔn wooda gaa sara u ǹ ka baaru, u torawa mi. 23Adama ù n tuba ma u tora, boo kinɛra u koo go te ta ǹ alebu gaa mɔ u ka yãkuru ko. Kpa Gusunɔ u nùn win tora te suuru kua. 24Ù n ka boo ge na, u koo win nɔma sɔndiwa boo gen wɔllɔ kpa u gu saka mi ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararuginun yaa sake. Yãku te, ta sãawa torarun suurugiru. 25Yãku kowo wi, u koo ka win niki bia yɛm mɛ dɛkawa kpa u mu yɛ̃ka yãku yerun kãanu sɔɔ. Yɛm mɛ mu tie, kpa u mu wisi yãku yee ten temɔ. 26U koo yaa yen gum kpuro suawa u dɔ̃ɔ doke nge mɛ ba ra siarabun yãkuru ko. Nge mɛya yãku kowo tɔnwero wi, u koo ko u ka wirugii win torarun suuru kana. Saa ye sɔɔ, Gusunɔ u koo nùn tu suuru kua. 27Tɔn diro goo ù n Gusunɔn wooda gaa sara u ǹ ka baaru, u torawa mi. 28Adama ù n tuba ma u torawa, boo niu ge ga ǹ alebu gaa mɔwa u koo ka yãkuru ko Gusunɔ u ka nùn win toraru suuru kua. 29U koo win nɔma sɔndiwa boo gen wiru wɔllɔ kpa u gu saka mi ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararugirun yaa sake. 30Yen biru, yãku kowo u koo na u yɛm mɛ dɛka ka win niki bia, kpa u mu yɛ̃ka yãku yerun kãanɔ, kpa u yɛm mɛ mu tie wisi yãku yee ten temɔ. 31Yen biru, ba koo yaa yen gum kpuro wĩawa nge mɛ ba ra siarabun yãkurugim wĩɛ. Kpa yãku kowo u mu dɔ̃ɔ mɛni, kpa mɛn nuburu tu Yinni Gusunɔ dore. Nge mɛya yãku kowo wi, u koo ka toro wi suuru kana. Saa ye sɔɔ, Gusunɔ u koo nùn suuru kua. 32Toro wi, ù n maa kĩn na, u ka yãa kpɛndu yãkuru ko, yãa nira u koo ka na u go, te ta ǹ alebu mɔ, u ka win torarun suuru wa. 33Ù n kĩ u tu go, u koo win nɔma sɔndiwa ten wiru wɔllɔ kpa u tu saka mi ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararugirun yaa go. 34Yen biru yãku kowo u koo yɛm mɛ dɛka ka win niki bia u mu yɛ̃ka yãku yerun kãanɔ. Yɛm mɛ mu tie kpa u mu wisi sãa yee ten temɔ. 35Yen biru u koo yen gum wĩawa nge mɛ ba ra siarabun yãkurugim wĩɛ. Yãku kowowa u koo mɛ kpuro dɔ̃ɔ doke ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru sannu. Nge mɛya yãku kowo wi, u koo ko u ka toro wi suuru kana. Saa ye sɔɔra Yinni Gusunɔ u koo nùn win tora te suuru kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\