Sãarun Wooda 5

1Su tɛ̃ nɛɛ, goo u bɔ̃rua ma u koo seeda di gãa ni u wan sɔ̃, adama u ǹ gerua ye u wa, ǹ kun mɛ ye u yɛ̃. Saa ye sɔɔ, yɛ̃ro u torawa mi. 2Su tɛ̃ kpam nɛɛ, goo u gãanu baba ye ya disi mɔ u kun ka baaru, aa, yaa sabe te ba ku ra din gora? Ǹ kun mɛ gbeeku yaa ye ba ku ra din gora? Ǹ kun mɛ yaa ye ya ra kabirin gora? Saa ye sɔɔ, yɛ̃ro u disi duurawa mi. 3Su maa tɛ̃ nɛɛ, goo ù n win winsim baba wi u disi gɛɛ mɔ yi yi koo nùn tia, n deema u ǹ yɛ̃, ma u ra ye tuba, yɛ̃ro u torawa mi. 4Toraru garu wee maa. Su tɛ̃ nɛɛ, goo u bɔ̃rua u win winsim kɔ̃sa kua ǹ kun mɛ u nùn gea kua, u ǹ bwisika, ù n deema gari yi, gari giriya u gerua, yɛ̃ro u torawa mi. 5Goo ù n tora nin garu kua, u koo yen tuuba kowa. 6Adama u sere tora ten suuru wa, u koo yãa niru ǹ kun mɛ boo niu gowa u ka Yinni Gusunɔ yãkuru kua. Yen biru yãku kowo u koo nùn suuru kanabun wororu koosi, kpa u sere win torarun suuru wa. 7Goo ù kun kpɛ̃ u yãa niru ǹ kun mɛ boo niu wa u ka torarun yãkuru ko, u koo kpĩ u kparukonu yiru ǹ kun mɛ totobɛrɛnu yiru kasu. Gunɔ gen teuwa ba koo ka torarun yãkuru ko. Kpa bu maa ka teu geni yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. 8Ba koo gina yãku kowo wi gunɔ ge wɛ̃wa ge ba ka torarun suuru kanabu na mi, kpa u gen wĩiru bua u kun sɔsie. 9Kpa u gen yɛm dɛka u yɛ̃ke yãku yerun nɔɔ bɔkaɔ, mɛ mu tie kpa u wisi ten temɔ. Ya ko n sãawa torarun yãkuru. 10Yen biru yãku kowo u koo gunɔ yiruse sua nge mɛ wooda ya gerua u ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru garu ko. Kpa u nùn suuru kanabun wororu koosi. Nge mɛya Gusunɔ u koo ka yɛ̃ro suuru kua. 11Goo ù kun kpɛ̃ u kparukonu yiru ye wa, ǹ kun mɛ totobɛrɛnu yiru ye, u ka som buuru kilo nnɛ na u ka yãkuru ko kpa u ka win torarun suuru wa. Adama u ku mu gum doke, u ku maa mu turare doke, domi u ka mu nawa u ka win torarun suuru wa. 12U koo ka som mɛ dawa yãku kowon mi kpa yãku kowo wi, u mɛn nɔm kure teeru sɔka u dɔ̃ɔ doke mi ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. Som nɔm kure tee te, ta koo de Yinni Gusunɔ u n yɛ̃ro yaaye. Yãku tera ta koo de u win torarun suuru wa. 13Saa ye sɔɔ, yãku kowo wi, u koo wi u tora suuru kanabun wororu koosi. Kpa Gusunɔ u nùn win torarun suuru kua. Kpa yãku kowo u mɛ mu tie sua win tiin sɔ̃, nge gberun dĩanun yãkunu. 14Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 15goo ù n gãanu nɛni ni n weenɛ u Yinni Gusunɔn wɛ̃, ma u ǹ yɛ̃ ma Yinni Gusunɔgina, wee ye u koo ko win tora ten sɔ̃. Kaa nùn yãa kinɛru te ta ǹ alebu gaa mɔn geeru burawa te u koo kasu u ka na u ka torarun sɔmbun yãkuru ko. Kaa ten gee te burawa ka sii geesun gobi yi ba ra di Yinni Gusunɔn kuu bekurugirɔ. 16Kpa u ka gãa ni u nɛni mi na. Yen biruwa u koo maa ka nin bɔnu nɔɔbusen tia na. Yãku kowowa u koo ye wɛ̃. Yãku kowo wiya u koo nùn torarun yãkuru kua, kpa u sere suuru wa. 17Goo ù n Yinni Gusunɔn wooda gaa sara, baa u kun yɛ̃, u torawa mi. Yen torara ko n nùn wãasiwa. 18Yen sɔ̃, u koo ka yãa kinɛru te ta ǹ alebu gaa mɔ dawa yãku kowon mi, win tora ten sɔ̃ nge mɛ n weenɛ u kɔsia. Kpa yãku kowo u nùn suuru kanabun wororu koosi. Saa ye sɔɔra Gusunɔ u koo nùn suuru kua. 19Ya ko n sãawa torarun sɔmbun yãkuru. Domi yɛ̃ro u Yinni Gusunɔ torariwa. 20Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 21goo ù n win winsim weesu kua gãa ni u nùn berusie sɔɔ, ǹ kun mɛ u bɔkura, ǹ kun mɛ u gbɛna, ǹ kun mɛ u kawa, 22ǹ kun mɛ u gãanu dɔba ma u siki, ǹ kun mɛ u bɔ̃ri weesugii kua, 23tɔnu win bweseru u Yinni Gusunɔ torariwa mi. U koo gãa ni u gbɛna mi wesia, ǹ kun mɛ ni u kawa mi, ǹ kun mɛ ye ba nùn berusia mi, ǹ kun mɛ ye u dɔba ma u siki, 24ǹ kun mɛ yèn bɔ̃ri u kua mi. Adama n ǹ mɔ ye tɔna u koo wesia. U koo maa yen bɔnu nɔɔbusen tia kɔsiawa dɔma te u koo win torarun sɔmbun yãkuru ko. 25U koo ka yãa kinɛru dawa yãku kowon mi, te ta gãa nin gobin saka tura bu ka ye Yinni Gusunɔ yãkuru kua. 26Yinni Gusunɔn wuswaaɔra yãku kowo u koo nùn suuru kanabun wororu koosi. Yen biru Gusunɔ u koo yɛ̃ro suuru kua, baa ǹ n mɛren na win torara nɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\