Sãarun Wooda 6

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2a Aroni ka win bibu wooda yeni wɛ̃ɛyɔ a nɛɛ, wee ye ya sãa yãku dɔ̃ɔ mwaararugirun wooda. Ten yãku yaa ya ko n wãawa dɔ̃ɔ sɔɔ wɔ̃ku giriru, kpa bu ku de dɔ̃ɔ wi, u gbi sere yam mu ka sãra. 3Yen biru yãku kowo u koo win tako sebewa ka win sokoto kpiriru kpa u yãku dɔ̃ɔ mwaararugii ten torom gura u yi yãku yee ten bɔkuɔ. 4Yen biruwa u koo win yãa ni pota kpa u kpaanu doke u sere torom mɛ sua u ka yari sansanin di. Kpa u ka mu da yam mi ba gɔsa mɛn sɔ̃ u yi mi. 5Dɔ̃ɔ wi u mwaaramɔ yãku yee ten mi, ba ǹ koo de u gbi pai! Bururu baatere yãku kowo u ko n da tu dãa dokewa. Yen wɔllɔwa u koo yãku yaa sɔndi ka sere siarabun yãku gum. 6Dɔ̃ɔ u ko n wãawa yãku yee te sɔɔ sere ka baadommaɔ, ba ǹ koo de u gbi. 7Yãku te ba ra ko ka gberun dĩanun wooda wee. Aronin biba ba ko n da ka tu de yãku yerɔ Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 8Kpa ben wi u yãkuru mɔ̀ dɔma te, u som nɔm kure teeru sɔka mɛ ba ka yãkuru na mɛ ba gum wisi, ka turare kpuro, kpa bu ye kpuro mɛnna bu dɔ̃ɔ doke kpa ten nuburu tu Gusunɔ dore kpa u n yɛ̃ro yaaye. 9- 10Som mɛ mu tiara Aroni ka win biba ba koo mɛ di. Yera ya ko n sãa begia yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru sɔɔ. Adama ba koo mu diwa Yinni Gusunɔn kuu bekurugirun yaaraɔ. Ba ǹ mɛ pɛ̃ɛ seeyatia dokemɔ. Ya sãawa nɛnɛm nge yãku te ba kua bu ka torarun suuru wan dĩanu, ǹ kun mɛ te ba ra ka toraru sɔmɛn dĩanu. 11Aronin bii tɔn durɔ baawurewa u koo dĩa ni di. Yeni ya ko n sãawa wooda win bibun bweseru sɔɔ sere ka baadommaɔ. Tɔn tuko wi u koo nu baba kpuro u koo gbiwa. 12Yinni Gusunɔ u kpam Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yãku te Aroni ka win bibu ba koo Yinni Gusunɔ kua wee. 13Bà n Aroni ka win bibu tusia ma ba kua nɛn yãku kowobu, saa dɔma ten diya ba ko n da som kilo ita ka yãkuru ko tɔ̃ɔ baatere, tia ka bɔnu bururu, yoka maa tia ka bɔnu. 14Ba koo som mɛ mɔmwa buturu buturu, kpa bu mɛ sɔmɛ siru sɔɔ ka gum, kpa mɛn nuburu tu nɛ, Yinni Gusunɔ dore. 15Yãku kowo wi ba gum tãre ba gɔsa Aronin bibu sɔɔ u ka nùn kɔsire ko, win tii u koo tu kowa. Ya ko n sãawa wooda sere ka baadommaɔ nɛ, Yinni Gusunɔn sɔ̃. Ba koo som mɛ dɔ̃ɔ dokewa kpuro. 16Yãku te yãku kowon tii u kua, ba koo de tu dɔ̃ɔ mwaarawa mam mam, ba ǹ koo tu di. 17Yinni Gusunɔ u maa Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 18a Aroni ka win bibu sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, yãku te ba koo ko bu ka suuru kanan wooda wee. Yam mi ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararugirun yãku yaa sake, miya ba koo yãku tenin yaa saka. Ya ko n sãawa gãa dɛɛranu. 19Yãku kowo wi u koo yãku te ko wiya u koo ye di. U koo ye diwa yam dɛɛramɔ, kuu ten yaaraɔ. 20Tɔn tuko wi u koo yãku yaa ye baba kpuro u koo gbiwa. Yãku yaa yen yɛm mù n wisi win yaberɔ u koo tu teawa yam dɛɛram mi. 21Bà n tu sawa wekeru sɔɔ te ba kua ka sɔndu, ba koo weke te kɔrawa. Ǹ n maa weke te ba kua ka sii gandun na, ba koo tu teawa sãa sãa ka nim. 22Yãku kowo tɔn durɔ baawurewa u koo kpĩ u tu di domi ta sãawa dĩa dɛɛranu. 23Adama ba ǹ koo torarun yãku yaa tem tèn yɛm ba ka dua sãa yerɔ. Ba koo ye dɔ̃ɔ dokewa yu dɔ̃ɔ mwaara mam mam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\