Sãarun Wooda 7

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yãku te ba ra ko bu ka toraru sɔmɛn wooda wee. Yãku te, ta ko n sãawa yãku dɛɛraru. 2Mi ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararugirun yaa sake, miya ba koo maa ten yaa saka, kpa bu yaa yen yɛm yɛ̃ka yãku yerun nɔɔ bɔkaɔ bu ka sikerena. 3Yaan mi ba koo ka Yinni Gusunɔ yãkuru kua wee, yera yen gum kpuro, ka yen siru ka bɔsɔ yãnun gum, 4ka yen gabu swii yiru, ka gum mɛ mu yi tɛ̃ke yɛ̃si yɛ̃sika, ka yen buro ge ga woru wukiri. 5Yãku kowo u koo ye kpuro dɔ̃ɔ dokewa yãku yerɔ Yinni Gusunɔn sɔ̃. Yãku te, ta sãawa te ta koo toraru sɔmɛ. 6Yãku kowo tɔn durɔ baawurewa u koo tu di. Ba koo tu diwa yam dɛɛramɔ domi ta sãawa dĩa dɛɛranu. 7Yen wooda ye, ya sãawa tia ka torarun yãkurugia. Yãku kowo wi u yãku te kua, wiya u yen yaa mɔ. 8Goo ù n yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua, yãku kowo wi u nùn tu kua wiya u ten gɔna mɔ. 9Yãku te ba kua ka gberun dĩanu ba wɔ̃ɔwawa? Aawo, ba sɔnwawa? Yãku kowo wi u tu kua wiya u tu mɔ. 10Adama ni ba ka gum burina ka ni ba ǹ yeesie, ba koo nu Aronin bibu bɔnu kuawa. 11Siarabun yãkurun wooda wee. 12Goo ù n siarabun yãkuru mɔ̀, u koo kira bwesenu ita kowa. U koo gbiikinu ko ka gum nu kun seeyatia mɔ, kpa u yirusenun som gum yɛ̃ka nu kun seeyatia mɔ, kpa u itasenun som burina ka gum u sɔmɛ. 13Kira nin biru, u koo pɛ̃ɛ ye ba seeyatia doke sosi mi, ka sere win siarabun yãkunun yaa. 14Ba koo yãku dĩa nin baaniren sukum suawa wɔllɔ bu Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔsi. Yera ya ko n sãa wi u yɛm yɛ̃kaginu. 15Dɔma te ba siara bin yãkuru kua, yen dɔma tera ba koo ten yaa di, ba ǹ koo de ten yaa yu yam sãra. 16Adama goo ù n yãkuru kua u ka win nɔɔ mwɛɛru yibia ǹ kun mɛ win tii ù n gɔ̃ru doke u ka nɛ, Yinni Gusunɔ kɛ̃ru wɛ̃, u koo kpĩ u ten yaan sukum di yen tɔ̃ɔ te, kpa u sukum yi sere sisiru. 17Adama yà n maa wure ya tiara sɔ̃ɔ itaseru ba koo ye dɔ̃ɔ mɛniwa. 18Goo ù n siarabun yãku yaa ye ya tiara sere sɔ̃ɔ ita tema, Gusunɔ kun maa yɛ̃ron yãku te mwaamɔ. U win yãkuru garisiwa mi kam domi yaa ye, ya disi duura. Wì u maa ye tema, yɛ̃ro u torawa mi. 19Mɛya bà n maa ka yãku yaa gãanu baba ni nu disi mɔ, ba koo ye dɔ̃ɔ mɛniwa, ba ǹ ye dimɔ. Wi u kun disi mɔ, wiya koo yãku yaa tem, 20adama goo ù n wãa disi gɛɛ sɔɔ u ka siarabun yãkuru dimɔ te ba Yinni Gusunɔ kua, ba koo yɛ̃ro girawa win tɔmbun suunu sɔɔn di. 21Goo ù n maa tɔnu baba wi u disi mɔ, ǹ kun mɛ yaa gaa ye ya sãa seseru, ǹ kun mɛ gãanu ganu ni nu disi mɔ, ma u ka siarabun yãkuru di te ba Yinni Gusunɔ kua ba koo yɛ̃ro girawa win tɔmbun suunu sɔɔn di. 22Yinni Gusunɔ u maa Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 23a Isireliba sɔ̃ɔwɔ a nɛɛ, bu ku yaa gaan gum di nge yãaru ǹ kun mɛ kɛtɛ, ǹ kun mɛ boo. Bu ku yen gaan gum di. 24Sabe te gbeeku yaa ya go, ǹ kun mɛ te ta gu, i ko i kpĩ i ka ten gum gãanu ko. Adama i ǹ mu dimɔ. 25Goo ù n yãkurun yaan gum di mɛ ba ka Yinni Gusunɔ yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua, ba koo yɛ̃ro girawa wigibun suunu sɔɔn di. 26I ku gunɔ gagun yɛm di ǹ kun mɛ yaa gaa, baa mi i da kpuro. 27Wi u mu di, ba koo yɛ̃ro girawa win tɔmbun suunu sɔɔn di. 28Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 29a Isireliba wooda yeni wɛ̃ɛyɔ a nɛɛ, goo ù n nɛ Yinni Gusunɔ siarabun yãkuru kuammɛ, u koo wunawa ye ya sãa nɛgia. 30Win tiiwa u koo ka nɛ, Yinni Gusunɔ yen gum ka yen guro guroru naawa u kpara nɛn wuswaaɔ. 31Yãku kowowa u koo yen gum mɛ dɔ̃ɔ doke yãku yerɔ. Adama yaa guro guro te, ta ko n sãawa Aroni ka win bibugiru. 32Yãku yaa yen nɔmu nɔm geuguu ga ko n maa sãawa Aroni ka win bibuguu. 33Yaa nɔmu ge, ga ko n sãawa Aronin biiguu wi u yɛm yɛ̃ka ma u yaa gum mɛ doke yãku yerɔ. 34Yaa nɔmu ge, ge ba man sɔ̃ɔsi, ka yen guro guro te ba kpara nɛn wuswaaɔ sanam mɛ ba siarabun yãkuru mɔ̀ mi, yera ya ko n da n sãa Aroni ka win bibugia sere ka baadommaɔ. 35Yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu sɔɔ, yeniwa ya ko n sãa Aroni ka win bibugia dɔma tèn di ba koo bu gum tãre bu ka ko yãku kowobu. 36Wooda yera Yinni Gusunɔ u Isireliba wɛ̃ɛmɔ bu ka Aroni ka win bibu yaa ye wɛ̃ saa dɔma tèn di ba bu gum tãre bu ka ko yãku kowobu. Ba ko n da bu ye kuewa sere ka ben bibun bweserɔ. 37Nge mɛya ba ko n da ko bà n yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru mɔ̀, ǹ kun mɛ bà n yãkuru mɔ̀ ka gberun dĩanu, ǹ kun mɛ bà n torarun yãkuru mɔ̀, ǹ kun mɛ bà n yãkuru mɔ̀ te ba ra ka toraru sɔmɛ, ǹ kun mɛ te ba ra ko bu ka tɔnu gum tãre u sere sɔmburu tore, ǹ kun mɛ bà n siarabun yãkuru mɔ̀. 38Yinni Gusunɔwa u Mɔwisi wooda yeni wɛ̃ gbaburɔ, Sinain guurɔ, tɔ̃ɔ te u bu wooda wɛ̃ bu ka nùn yãkunu kua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\