Sãarun Wooda 8

1Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 2- 3a Aroni ka win bibu sokuo Yinni Gusunɔn kurun kɔnnɔwɔ. Kpa a de bu ka ben yãku yãnu na ka gum mɛ ba ra gãanu tãre bu ka nu gɔsi Yinni Gusunɔn sɔ̃ ka naa kinɛ te ba koo ka torarun yãkuru ko ka yãa kinɛnu yiru ka bire te ta pɛ̃ɛ mɔ ye ba ǹ seeyatia doke. A maa Isireliba kpuro mɛnnɔ mi. 4Ma Mɔwisi u Yinni Gusunɔn gari yi wura u Isireliba kpuro mɛnna sãa yee ten kɔnnɔ mi. 5Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wee ye Yinni Gusunɔ u gerua su ko. 6Ma u dera Aroni ka win bibu ba na u bu wobura. 7Ma u Aroni win tako sebusia ka sɛ̃katia ye, ka yabe boogugii te, ka yabe tarakpe ge, ge u gbinisi yabe boogugii te sɔɔ ka gen sɛ̃katia. 8Ma u bɔɔ bara ye sɔndi win tororu wɔllɔ. Ma u urimu ka tumimu doke bɔɔ bara yen sɔɔwɔ. 9Ma u dawani ye bɔkua win wirɔ. Ma u wuran batani ye mani nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 10Mɔwisi u gum mɛ sua u sãa yee te yɛ̃ka ka ten dendi yãnu kpuro, ma ta kua nɛnɛm Yinni Gusunɔn sɔ̃. 11Ma u mu yɛ̃ka nɔn nɔɔba yiru yãku yerun wɔllɔ, ka ten dendi yãnɔ ka boo sii ganduguu ge, ka gen yɔ̃ratiiyɔ, ye kpuro ya n ka sãa Gusunɔn kuu bekurugirugia. 12Ma u Aroni gum mɛ tãre wirɔ u ka nùn wuna nɛnɛm u ko yãku kowo. 13Yen biru Mɔwisi u maa Aronin bibu soka u bu takoba dokea ka sɛ̃katii ka furɔsu nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 14Mɔwisi u maa ka naa kinɛru na te ba koo ka torarun yãkuru ko. Ma Aroni ka win bibu ba ben nɔma sɔndi naa kinɛ ten wiru wɔllɔ. 15Ma Mɔwisi u ye saka u yen yɛm dɛka ka win niki bia u tɛɛni yãku yerun kãanu wɔllɔ ka sere maa ten nɔɔ bɔkaɔ u ka sikerena. Nge mɛya u ka kuu te dɛɛrasia. Ma u maa yɛm yɛ̃ka kuu ten temɔ. Nge mɛya u ka kuu te kua nɛnɛm tèn mi ba ko n da toranun yãkuru ko. 16Ma u yen gum mɛ sua mɛ mu bɔsɔ yãnu tɛ̃ke ka yen buro ge ga woru wukiri ka yen gabu swii yiru ye, ka yin gum sannu. Ye kpurowa u dɔ̃ɔ doke yãku yerun wɔllɔ. 17Adama u naa kinɛ ten tii ka ten bisu ka ten gɔna yarawa tɔɔwɔ u dɔ̃ɔ doke nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 18U maa ka yãa kinɛru na yãku dɔ̃ɔ mwaararugirun sɔ̃. Ma Aroni ka win bibu ba ben nɔma sɔndi yãa ten wiru wɔllɔ. 19Ma Mɔwisi u tu saka u ten yɛm yɛ̃ka u ka yãku yee ten nɔɔ bɔka sikerena. 20Ma u yãa ten yaa bɔɔra, yen biru u ten wiru dɔ̃ɔ doke ka ten gum ka yaa ye u murura mi. 21Ma u ten nuki ka ten kɔ̃ri tea ka nim. Ma u yãa kinɛ ten yaa doke dɔ̃ɔ sɔɔ yãku yeru wɔllɔ u ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. Ma yãku ten nubura Yinni Gusunɔ dore. 22Yen biru u maa ka yãa kinɛru yiruse na te ba koo ka Aroni ka win bibu tusia ma ba sãa yãku kowobu. Aroni ka win bibu ba ben nɔma sɔndi yãa ten wiru wɔllɔ. 23Ma Mɔwisi u tu saka, u ten yɛm sua u tɛɛni Aronin soo nɔm geuguuɔ ka nɔm geun niki bii bakaɔ ka maa win nɔɔ nɔm geuguun niki bii bakaɔ. 24Ma u maa Aronin bibu soka u bu yaa yɛm mɛ tɛɛni ben soo nɔm geugisɔ, ka maa nɔm geun niki bii bakanɔ ka ben naa nɔm geugisun niki bii bakanɔ. Ma u yɛm mɛ mu tie yɛ̃ka yãku yee ten nɔɔ bɔkaɔ. 25Ma u yen gum sua ka yen siru ka yen nukin gum ka yen buro ka yen gabu swii ka sere yen nɔm geu. 26Ma u pɛ̃ɛ sua bireru sɔɔ ye ba ǹ seeyatia doke ka kira te ba kua ka gum ka sere maa kira sɔndanu. Ma u ye kpuro sɔndi yaa gum mɛn wɔllɔ ka yãa nɔmu gen wɔllɔ. 27Yen biru u ye Aroni ka win bibu wɛ̃. Ma u nɛɛ, bu ye Yinni Gusunɔ wɛ̃ɛyɔ. Kpa bu ye sɔ̃ɔsi beri berika. 28Yen biru u ye kpuro mwa ben nɔman di u dɔ̃ɔ mɛni yãku dɔ̃ɔ mwaararugii ten wɔllɔ. Ma yen nubura Yinni Gusunɔ dore. Nge mɛya ba ka Aroni ka win bibu wuna nɛnɛm. 29Ma Mɔwisi u yãa ten guro guroru sua u tu sɔ̃ɔsi beri berika Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Ma ta kua Mɔwisigiru nge mɛ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa. 30Mɔwisi u gum mɛ sua ka yɛm fiiko mɛ mu wãa yãku yeru wɔllɔ, ma u mu Aroni yɛ̃ka ka win sãa yãnɔ ka sere maa win bibun wɔllɔ ka ben sãa yãnu sɔɔ. Nge mɛya u ka ye kpuro dɛɛrasia u yi nɛnɛm. 31Ma Mɔwisi u Aroni ka win bibu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i yãku yaa ye saawo Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. Miya i ko i ye di ka pɛ̃ɛ ye ya wãa bire te sɔɔ. Bɛɛya i ko ye di nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. 32Yaa ka pɛ̃ɛ ye ya tiara, i ko ye kpuro dokewa dɔ̃ɔ sɔɔ yu dɔ̃ɔ mwaara. 33I ko i n wãawa kuu ten kɔnnɔ mi sere sɔ̃ɔ nɔɔba yiru. I ǹ yariɔ min di. Domi sɔ̃ɔ nɔɔba yiruwa i ko i ko ba n bɛɛ tusiamɔ. 34Yinni Gusunɔwa u yenin wooda wɛ̃ i n da ko nge mɛ i wa sa kua gisɔ i ka bɛɛn toranun suuru wa. 35Ǹ n mɛn na, i ko i sinawa kuu ten kɔnnɔ mi sere sɔ̃ɔ nɔɔba yiru, wɔ̃kuru ka sɔ̃ɔ sɔɔ. Kpa i win woodaba mɛm nɔɔwa i ku ra ka gbin sɔ̃. Wooda be Yinni Gusunɔ u man wɛ̃ bera mi. 36Ma Aroni ka win bibu kpuro ba kua ye Yinni Gusunɔ u bu yiire saa Mɔwisin min di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\