Sãarun Wooda 9

1Sɔ̃ɔ nɔɔba itase, Mɔwisi u Aroni ka win bibu soka ka sere Isireliban guro gurobu. 2U Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a naa kinɛ kpɛndu suo a ka yãkuru ko wunɛn torarun sɔ̃, kpa a yãa kinɛru kasu a ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. A ǹ kaa de yen gaa ya n alebu mɔ. Kpa a ka ye kpuro Yinni Gusunɔ yãkuru kua sãa yerɔ. 3Yen biru kaa Isireliba sɔ̃ a nɛɛ, bu boo kinɛru suo ben torarun yãkurun sɔ̃ ka naa buu ka yãaru ye kpuro ya n wɔ̃ɔ tia tia mɔ, kpa ya kun alebu gaa mɔ. Ba koo ka ye yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kowa. 4Kpa a maa ka naa kinɛru ka yãa kinɛru na bu ka siarabun yãkuru ko Yinni Gusunɔn mi, ka som mɛ ba bura ka gum. Domi Yinni Gusunɔ u koo bɛɛ kure mi gisɔ. 5Ba ka ye kpuro na kuu ten mi ye Mɔwisi u bikia. Ma be kpuro ba na Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. 6Mɔwisi u nɛɛ, i koowo ye Yinni Gusunɔ u gerua. Kpa u de win yiiko yu bɛɛ kure. 7Mɔwisi u Aroni sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a susima yãku yeru mini, kpa a wunɛn tiin torarun yãkuru ko ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru. Yen biru kpa a maa wunɛn tɔmbu Isireliban toranun yãkuru ko nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. 8Ma Aroni u susi yãku yee ten bɔkuɔ. Ma u naa kinɛ kpɛm te go win torarun sɔ̃. 9Ma win biba nùn yen yɛm wɛ̃. Ma u mu dɛka ka niki bia u tɛɛni sãa yerun kãanu sɔɔ, ma u mɛ mu tie wisi yãku yee ten temɔ. 10Yen biru u yaa yen gum sua u dɔ̃ɔ doke ka yen gabu swii yiru ka yen buro ge ga woru wukiri nge mɛ Yinni Gusunɔ u gerua. 11Adama yen yaa ka yen gɔna, tɔɔwɔwa u da u ye dɔ̃ɔ doke. 12Yen biru Aroni u yãa te saka bu ka yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru ko. Ma win biba ten yɛm sua ba nùn wɛ̃. Ma u mu yɛ̃ka u ka yãku yee ten nɔɔ bɔka sikerena. 13Yen biru ba yãa ten yaa bɔɔra ba Aroni wɛ̃ ka ten wiru. Ma u ye kpuro dɔ̃ɔ doke. 14U ten nuki tea ka ten kɔ̃ri u sɔndi yãku dɔ̃ɔ mwaararugii ten wɔllɔ u dɔ̃ɔ doke. 15Yen biru u Isireliban yãkunu kua. U boo ge saka ge ba koo ka yãkuru ko tɔmbun toranun sɔ̃ ma u kua nge mɛ u raa yãku gbiikii te kua ka naa kinɛ kpɛmbu ge. 16Yen biru u yãku dɔ̃ɔ mwaararugiru kua nge mɛ wooda ya gerua. 17Ma u gberun dĩanu sua u ka yãkuru kua. U som nɔm kureru sua u dɔ̃ɔ doke yãku yerun wɔllɔ bururu baateren yãku dɔ̃ɔ mwaararugii te baasi. 18U kɛtɛ ye ka yãa kinɛ te saka ba ka siarabun yãkuru kua Isireliban sɔ̃. Ma win bibu ba nùn yen yɛm wɛ̃ u ka mu yɛ̃ka yãku yerun nɔɔ bɔkaɔ u ka sikerena. 19Ma ba maa nùn kɛtɛ yen gum wɛ̃ ka yãa ten siru ka maa ten gum mɛ mu ten bɔsɔ yãnu tɛ̃ke ka sere maa ten gabu swii ka maa ten buro ge ga woru wukiri. 20Ma u yaa yen gum sɔndi yen guro gurorun wɔllɔ. Yen biru u gum mɛ dɔ̃ɔ doke yãku yeru wɔllɔ. 21Ma Aroni u yaa yen guro guro ni sua ka yen nɔm geu ge, u sɔ̃ɔsi beri berika Yinni Gusunɔn wuswaaɔ nge mɛ Mɔwisi u gerua. 22Sanam mɛ Aroni u toranun yãkunu ka yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ka siarabun yãkunu kua u kpa, yera u nɔma sua wɔllɔ u Isireliba domaru kua. Yen biru u sara yãku yerun di. 23Mɔwisi ka Aroni ba dua kuu ten mi. Ye ba yara, ma ba tɔmbu domaru kua. Saa yera Yinni Gusunɔ u bu win yiikon girima sɔ̃ɔsi. 24Ma dɔ̃ɔ yari yara win wuswaan di yi da yi yãku dɔ̃ɔ mwaararugii te mwa ka yãku ni nu tien yaa gum mɛ. Ma Isireliba kpuro ba ye wa. Ma ba nuku dobun kuuki wɔri ba yiira sere temɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\