Luku 1

1- 4Teofiru, bɛɛrɛ bakagii, n man wɛ̃re n nun tireru yorua n nun sɔ̃ dee dee ye n koora bɛsɛn suunu sɔɔ. Be ba ye wa toren di ba kua yen labaarin sɔm kowobu ma ba sun ye sɔ̃ɔwa. Dabiru be ba ye nua ba kookari kua bu ka ye yore dee dee. Nɛn tii na gari yi kpuro wɛ̃ɛra yin toren di. N maa man wɛ̃re n nun ye yorua a n ka yen gem yɛ̃ ye ba nun sɔ̃ɔsi. 5To, Herodu Yudean tem yɛ̃ron waati, yãku kowo goo wãa yãku kowobun wuuru sɔɔ te ba mɔ̀ Abia, win yĩsira Sakari. Win kurɔ maa sãawa Aronin bweseru, win yĩsira Elisabɛti. 6Be yiru kpuro geegiba Gusunɔn wuswaaɔ. Ba sĩimɔ Yinni Gusunɔn wooda ka win sɔ̃ɔsibu kpuro sɔɔ dee dee. 7Adama ba ǹ bii mɔ yèn sɔ̃ Elisabɛti sãa wĩro, be yiru kpuro ba maa tɔkɔnu kua. 8N wee sanam mɛ n ben wuuru girari, Sakari win yãku kobun sɔmburu mɔ̀ Gusunɔn wuswaaɔ. 9Ma tubu tubu ya nùn mwa nge mɛ yãku kowobun komaru, u ka du Yinni Gusunɔn sãa yerɔ u turare dɔ̃ɔ doke. 10Tɔn wɔru kpuro ga kanaru mɔ̀ tɔɔwɔ sanam mɛ u turare dɔ̃ɔ dokemɔ. 11Ma Yinnin gɔrado u nùn kure u yɔ̃ mi ba ra turare dɔ̃ɔ doken nɔm geuɔ. 12Ye Sakari u nùn wa, u wom torura ma bɛrum nùn mwa. 13Ma gɔrado wi, u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku bɛrum ko Sakari, domi ba wunɛn kanaru mwa. Wunɛn kurɔ Elisabɛti u koo nun bii tɔn durɔ marua, kpa a nùn yĩsiru kɛ̃ Yohanu. 14Kaa nuku doo bakabu wa, tɔn dabira koo maa yɛ̃ɛri win marubun sɔ̃. 15Domi u koo ko tɔn boko Yinni Gusunɔn wuswaaɔ. U ǹ tam nɔrumɔ. U ko n maa Hunde Dɛɛro yiba win mɛron nukurun di. 16U koo de Isireliba dabiru bu wura Gusunɔ ben Yinnin mi gia. 17U koo nùn swaa gbiiya kpa u n sãa nge Gusunɔn sɔmɔ Eli, u n dam mɔ u ka baababa ka ben bibu dorasia, kpa u maa ka mɛm nɔɔ sariba wura geegibun swaa sɔɔ, kpa u maa tɔmbun gɔ̃rusu sɔɔru koosia mam mam Yinnin sɔ̃. 18Sakari u gɔrado wi bikia u nɛɛ, amɔna ko na n ka yɛ̃ ma gari yi gema. Domi nɛ durɔ tɔkɔra, nɛn kurɔn tii maa tɔkɔru kua. 19Ma gɔrado wi, u nùn wisa u nɛɛ, nɛna Gabiriɛ, nɛ wi na ra n yɔ̃ Gusunɔn wuswaaɔ. Ba man gɔrimawa n ka nun gari ko kpa n ka nun labaari gea ye nɔɔsia. 20Adama a ǹ nɛn gari naanɛ doke yi yi koo koora yin saa sɔɔ. Yen sɔ̃na, a ǹ maa kpɛ̃ a gari gere sere dɔma te yabu ye, ya koora. 21Tɔmba Sakari mara, ma biti ya bu mwa ye u ka tɛ mɛ sãa yerɔ. 22Ye u yara, u ǹ kpĩa u ka bu gari kue, ma ba gia ma u kãsiru wawa sãa yeru mi. U ka bu nɔma gari sɔ̃ɔmɔ, u ǹ nɔɔ wukie. 23Ye win yãku kowo sɔmbura kpa, u sĩa win yɛnuɔ. 24Yen biru win kurɔ Elisabɛti u gura sua, ma u tii berua suru nɔɔbu. U nɛɛ, 25n wee ye Yinni Gusunɔ u man kua. U ka man nɔnu geu mɛɛra u man sekuru yara tɔmbun wuswaaɔ. 26- 27Elisabɛtin guran suru nɔɔba tiase, Gusunɔ u win gɔrado Gabiriɛ gɔra Nasarɛtiɔ, Galilen tem sɔɔ wɔndia goon mi, wi u kun durɔ yɛ̃. Wɔndia win durɔ kɛ̃ɛro Yosɛfu u sãawa Dafidi sina bokon bweseru. Wɔndia win tiin yĩsira Maari. 28Gɔrado wi, u da win mi ma u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na nun tɔbura, Gusunɔ u nun durom kua, u maa wãa ka wunɛ. 29Maarin laakari ya burisina ka gari yi, ma u tii bikia u nɛɛ, tɔbiri teren bwesera mini. 30Gɔrado u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a ku bɛrum ko Maari domi Gusunɔ u nun durom kua. 31Wee kaa gura sua a bii tɔn durɔ ma kpa a nùn yĩsiru kɛ̃ Yesu. 32U koo ko tɔn boko. Ba ko n da nùn soku Wɔrukoon Bii. Yinni Gusunɔ u koo nùn win sikado Dafidin bandu wɛ̃. 33U ko n bandu dii Yakɔbun yɛnuɔ sere ka baadommaɔ. Win bandu ta ǹ ko n nɔru mɔ. 34Ma Maari u gɔrado bikia u nɛɛ, amɔna yeni ya koo ka koora domi na ǹ durɔ yɛ̃. 35Gɔrado u nùn wisa u nɛɛ, Hunde Dɛɛro u koo nun deema, kpa Wɔrukoon dam mu nun wukiri. Yen sɔ̃na ba koo bii dɛɛro wi kaa ma mi soku Gusunɔn Bii. 36Wee wunɛn mɛro bisi Elisabɛti wi ba raa sokumɔ wĩro, win tii u bii tɔn durɔn gura mɔ win tɔkɔru sɔɔ. U wãa win suru nɔɔba tiase sɔɔ tɛ̃. 37Domi gãanu sari ni Gusunɔ kpanɛ. 38Maari nɛɛ, nɛna Yinnin yoo. N man kuo nge mɛ a gerua. Ma gɔrado wi, u doona. 39Sɔ̃ɔ mɛɛ te sɔɔ, Maari u seewa kpaaka u da Yudean wuu gagu sɔɔ ge ga wãa guunun bera gia. 40U dua Sakarin yɛnuɔ ma u Elisabɛti tɔbura. 41Ye Elisabɛti u Maarin tɔbiribu nua, yera bii wi u wãa win nukurɔ u diira ma Elisabɛti u Hunde Dɛɛro yiba. 42Ma u gbãra u nɛɛ, domarugiiwa wunɛ tɔn kurɔbu sɔɔ, domarugiiwa maa bii wi kaa ma. 43Wara ra n nɛ, nɛn Yinnin mɛro u ka man beram na. 44Domi wee, ye wunɛn tɔbiribun nɔɔ ga nɛn swaa wɔri, bii wi u wãa nɛn nukurɔ u diira ka nuku dobu. 45Doo nɔɔrugiiwa wunɛ ye a ka naanɛ doke ma ye kpuro ya koo koora ye Gusunɔ u nun sɔ̃ɔwa. 46Maari u womu kua u nɛɛ, nɛn gɔ̃ru ga Yinni saabu mɔ̀. 47Nɛn hunde yɛ̃ɛrimɔ Gusunɔ nɛn Faaba kowon sɔ̃, 48yèn sɔ̃ u ka man nɔnu geu mɛɛra, nɛ wi na sãa win yoo bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ. Wee, saa tɛ̃n di saa baayeren tɔmbu ba koo man soku doo nɔɔrugii 49yèn sɔ̃ Gusunɔ dam kpurogii u man gãa bakanu kua. Win yĩsira Dɛɛro. 50U ra be ba nùn nasie durom kue saa baayere. 51U win dam sɔ̃ɔsi, ma u be ba tii suabun bwisikunu mɔ yarinasia. 52U sinambu bandu yara. Ma u bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu wɔlle sua. 53U gɔ̃ɔrobu debia ka gãa geenu. Ma u gobigibu gira nɔm dira. 54U win sɔmɔ Isireli somi yèn sɔ̃ u win durom yaaya 55mɛ u Aburahamu ka win bibu kuammɛ sere ka baadomma nge mɛ u bɛsɛn baababa nɔɔ mwɛɛru kua. 56Maari u ka Elisabɛti sina nge suru ita, yen biru u gɔsira win kpaarɔ. 57Elisabɛtin marubun sanam yiba, ma u bii tɔn durɔ mara. 58Win berusebu ka win dusibu ba nua ma Yinni u nùn durom bakam kua, ma ba ka nùn nuku dobu mɔ̀ sannu. 59Ma n kua sɔ̃ɔ nɔɔba itase ba mɛnna bu ka bii wi bango ko, ma ba kĩ bu nùn yĩsiru kɛ̃ Sakari nge win tundon yĩsiru. 60Adama win mɛro u gerua u nɛɛ, aawo, Yohanuwa ba koo nùn soku. 61Ma ba nɛɛ, wunɛn bweseru sɔɔ, goo sari wi u yĩsi te mɔ. 62Yera ba win tundo gari bikia ka yĩreru bu ka gia mɛ u kĩ bu nùn soku. 63Ma u bu gãanu bikia nì sɔɔ u koo yore ma u yorua, Yohanuwa win yĩsiru. Ma biti ya tɔn be kpuro mwa. 64Yande win nɔɔ ga wukiara, win yara dɛnda, u gari mɔ̀ ma u Gusunɔ siaramɔ. 65Bɛrum be kpuro mwa be ba wãa bera mi, ma ba gari yi kpuro sɔ̃ɔna ba ka sikerena Yudean tem wusu sɔɔ si su wãa guunun bera gia. 66Ma be ba gari yi nua kpuro, ba yi berua ben gɔ̃rusɔ, ba bikianamɔ ba mɔ̀, ǹ n mɛn na, amɔna bii wi, u koo ra ko. Domi ba wa Yinnin nɔmu ga wãa ka wi. 67Ma bii win tundo Sakari, u Hunde Dɛɛro yiba ma u gerua u nɛɛ, 68su Gusunɔ Isireliban Yinni siara ye u ka win tɔmbu naawa ma u bu yakia. 69Ma u ka sun Faaba kowo damgii naawa wi u sãa Dafidi win sɔm kowon sikadobu. 70- 71Wiya u koo sun faaba ko saa bɛsɛn yibɛrɛban min di, ka be ba sun tusa kpuron nɔman di, nge mɛ u raa gerua saa win sɔmɔ dɛɛrobun nɔsun di be ba wãa yellu. 72Mɛya u ka bɛsɛn baababa durom kua, ma u maa win nɔɔ mwɛɛ dɛɛraru yaaya. 73Nge mɛ u raa bɔ̃rua Aburahamu bɛsɛn baaban wuswaaɔ 74u ka sun wɔra saa bɛsɛn yibɛrɛban nɔman di, kpa u sun ayeru wɛ̃ su ka nùn sã bɛrum sariru sɔɔ, 75kpa su ko dɛɛrobu ka gemgibu win wuswaaɔ bɛsɛn wãarun sanam kpuro sɔɔ. 76Wunɛ maa nɛn bii, ba koo nun sokuwa Wɔrukoon sɔmɔ domi kaa Yinni gbiiya a ka win swɛɛ sɔmɛ, 77kpa a maa win tɔmbu sɔ̃ ma ba koo faaba wa bà n bu ben toranu suuru kua 78bɛsɛn Yinnin wɔnwɔndun sɔ̃ te ta kpã. Wɔnwɔn ten saabuwa yam bururam ko n sun naawa wɔllun di nge buruku sɔ̃ɔ yana, 79u ka bu yam dɛɛrasia be ba wãa yam wɔ̃kuru sɔɔ ka be gɔɔn bɛrum wukiri nge yam wɔ̃kuru. Kpa u ka bɛsɛn naasu kpara alafian swaa sɔɔ. 80Ma bii wi, u kpɛ̃amɔ u bwisi mɔ̀, ma u da u wãa gbaburɔ sere n ka kua tɔ̃ɔ te u tii sɔ̃ɔsi Isireliban wuswaaɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\