Luku 10

1Yen biru Yinni u kpam gabu wata ka wɔkuru gɔsa, ma u bu gɔra yiru yiru win wuswaaɔ wuu maro baagere sɔɔ ka baama mi win tii u gɔ̃ru doke u ra da. 2U nɛɛ, ye ya ye bu ka gɛ̃ ya kpã, adama be ba gɛ̃ɛmɔ ba ǹ dabi. Yen sɔ̃, i gbee yɛ̃ro kanɔ u kpam tɔmbu mɔrisiama bu ka gɛ̃. 3N wee na bɛɛ gɔriɔ nge yãa binu dɛmakunun suunu sɔɔ. I seewo i da. 4I ku ka yansurɔru da ka bɔɔru ka baranu, i ku maa goo tɔbiri swaaɔ. 5Yɛnu gè sɔɔ i dua, i gbiiyo i bu sɔ̃ i nɛɛ, Gusunɔ u bɛɛ alafia kɛ̃. 6Alafiagii ù n wãa mi, bɛɛn alafia ya ko n wãa ka yɛ̃ro. Ù kun maa wãa mi, ya koo wurama bɛɛ sɔɔ. 7I koowo yɛnu gen sɔbu kpa i n dimɔ i n nɔrumɔ ye ba bɛɛ wɛ̃, domi n weenɛ bu sɔm kowo win kɔsiaru wɛ̃. I ku ko yɛnu dabinun sɔbu. 8Wuu gè sɔɔ i dua, ma ba bɛɛ dam koosia, i dio ye ba bɛɛ wɛ̃, 9i barɔbu bɛkio be ba wãa mi, kpa i bu sɔ̃ ma Gusunɔ u sisi u bandu swĩi. 10Adama wuu gè sɔɔ i dua ma ba kun bɛɛ dam koosie, i doo gen yaaraɔ, kpa i nɛɛ, 11baa ben wuun tua ye ya mani bɛɛn naasɔ, i bu kparemɔ, kpa bu ka gia ma Gusunɔ u sisi u bandu swĩi. 12Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, tɔ̃ɔ te sɔɔ, Sodomugia koo ko kpakaka ka sere wuu ge. 13Yesu maa nɛɛ, nɔni swãarugiiwa wunɛ Kɔrasɛni, nɔni swãarugiiwa wunɛ Bɛsaida, domi bà n sɔm maamaakigia ye kua Tiri ka Sidoni sɔɔ, ye ba kua bɛɛn suunu sɔɔ, wuu sin tɔmbu ba ko n daa gɔ̃ru gɔsie saa tɛɛbun di, ba n sɔ̃ torom sɔɔ ba n saaki sebua nuku sankiranun sɔ̃. 14Yen sɔ̃, siribun sanam sɔɔ, Tiri ka Sidonigia koo ko kpakaka ka sere bɛɛ. 15Wunɛ maa Kapenamu, a yĩiyɔ kaa suara sere wɔllɔ? Aawo, ba koo nun surewa sere gɔriɔ. 16Ma u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, wi u bɛɛ swaa daki, nɛna u swaa daki, wi u maa bɛɛ yina, nɛna u yina, wi u maa man yina u maa wi u man gɔrima yinawa. 17Be wata ka wɔku te, ba wurama ka nuku dobu, ma ba nɛɛ, Yinni, sere ka wɛrɛkunɔ, nu sun wiru kpĩiyawa wunɛn yĩsirun sɔ̃. 18Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, na Setam wa ya wɔrumamɔ wɔllun di nge guru maakinu. 19N wee, na bɛɛ yiiko wɛ̃ i ka wɛɛ ka nii ka wɛrɔn dam kpuro taaku, gãanu ganu kun maa kpɛ̃ nu bɛɛ mɛɛra ko. 20Adama, i ku gɔ̃ru dora yèn sɔ̃ wɛrɛkunu nu bɛɛ wiru kpĩiya, i gɔ̃ru doro yèn sɔ̃ ba bɛɛn yĩsinu yorua wɔllɔ. 21Saa tia ye sɔɔ, Yesun gɔ̃ru ga dora too ka Hunde Dɛɛron dam, ma u nɛɛ, Baaba, wɔllu ka tem Yinni na nun siara yèn sɔ̃ a ka yabu ye yɛ̃rugibu ka bwisigibu berua ma a ye bibu sɔ̃ɔsi. N wã Baaba, domi mɛya n ka nun naawa wunɛn kĩru sɔɔ. 22Nɛn Baaba u man baayere wɛ̃. Goo sari wi u Bii yɛ̃ ma n kun mɔ Baaba wi. Goo maa sari wi u Baaba wi yɛ̃ ma n kun mɔ Bii wi, ka maa wi Bii wi, u kĩ u Baaba sɔ̃ɔsi. 23Ma u sĩira win bwãabun bera gia u bu sɔ̃ɔwa be tɔna u nɛɛ, doo nɔɔrugiiwa wìn nɔni waamɔ ye i waamɔ. 24Domi na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ Gusunɔn sɔmɔbu ka sinambu dabira ba kĩa bu wa ye i waamɔ tɛ̃, ba ǹ maa wa. Ba kĩa bu nɔ ye i nɔɔmɔ tɛ̃, ba ǹ maa nua. 25N wee, wooda yɛ̃ro goo u seewa u ka Yesun laakari mɛɛri ma u nɛɛ, yinni, mba kon ko n ka wãaru te ta ku ra kpe tubi di. 26Yesu nùn bikia u nɛɛ, mba ba yorua wooda sɔɔ. Mba a ra gari mi. 27U wisa u nɛɛ, "Kaa Gusunɔ wunɛn Yinni kĩa ka wunɛn gɔ̃ru kpuro, ka wunɛn bwɛ̃ra kpuro, ka wunɛn dam kpuro, ka wunɛn bwisikunu kpuro, kpa a wunɛn tɔnusi kĩa nge wunɛn tii tii." 28Yesu nɛɛ, a wisa n dɛnde, a koowo mɛ, kaa n wãaru mɔ. 29Adama durɔ wi, u kĩ u tii gem wɛ̃ ma u bikia u nɛɛ, wara nɛn tɔnusi. 30Yesu u nɛɛ, a swaa dakio a nɔ, durɔ goowa u wee Yerusalɛmun di u dɔɔ Yerikoɔ, ma u wɔri gbɛnɔbun nɔma sɔɔ. Gbɛnɔ be, ba nùn swaa di, ba nùn so, ma ba doona ba nùn deri u wasikiramɔ. 31N deema ka saabu, yãku kowo goo sarɔ ka swaa ye. U durɔ wi wa ma u sɛ̃ɛna u doona. 32Mɛna maa Lefi goo u tura yam mi. U nùn wa ma u sɛ̃ɛna u doona. 33Adama Samarigii goo u wuu dɔɔ u tura win bɔkuɔ. Ye u durɔ wi wa win wɔnwɔnda nùn mwa. 34U susi ma u gum ka tam wisi win mɛɛran bosu sɔɔ ma u su bɔkua. Yen biru u nùn sɔndi ye u sɔnin wɔllɔ u ka nùn da sɔbun sɔbia yerɔ ma u nùn nɔɔri. 35Yen sisiru, u gobi sua yi yi ka sɔm kowon sɔ̃ɔ yirun gobi nɛ, u yi sɔbia yerun wirugii wɛ̃ ma u nɛɛ, a durɔ wi nɔɔrio. À n maa di n mɛni kera win sɔ̃, kon nun kɔsia nà n wurama. 36Ma Yesu nɛɛ, tɔmbu ita ye sɔɔ, ben wara a tamaa u sãa durɔ win tɔnusi wi u wɔri gbɛnɔbun nɔma sɔɔ mi. 37U nɛɛ, wi u nùn wɔnwɔndu kua, wiya. Ma Yesu u nɛɛ, ǹ n mɛn na, a doo kpa a n mɔ̀ mɛ. 38Sanam mɛ ba wãa swaaɔ u wuu gagu dua ma kurɔ goo wi ba ra soku Maata u dera u sɔbia win yɛnuɔ. 39Kurɔ wi, u wɔnɔ mɔ wi ba ra soku Maari. Wɔnɔ wi, u sɔ̃ Yinnin bɔkuɔ u win gari swaa daki. 40Adama Maata u ka doo kobu wasire, ma u na u nɛɛ, Yinni n ǹ nun gam sãa ye nɛn wɔnɔ u man sɔma ye derie nɛ turo? A ǹ kaa de u na u man somi? 41Yinni u nùn wisa u nɛɛ, Maata, Maata, a tii gɔngɛrɛ mɔ̀ a tii baasi gãa dabinun sɔ̃. 42Gãa teenun bukatawa tɔnu u mɔ. Gãa geena Maari u gɔsa ni ba ǹ nùn mwaarimɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\