Luku 11

1Sɔ̃ɔ teeru Yesu u kanaru mɔ̀ gam gum. Saa ye u kpa win bwãabun turo u nɛɛ, Yinni kpa a sun sɔ̃ɔsi mɛ ba ra kanaru ko, nge mɛ Yohanu u win bwãabu sɔ̃ɔsi. 2Yesu u bu sɔ̃ɔwa bà n kanaru mɔ̀ ba n da nɛɛ, Baaba, a de ba n yɛ̃ ma wuna sãa Dɛɛro. A na a bandu swĩi. 3A sun bɛsɛn dĩanu kɛ̃ tɔ̃ru baatere. 4A sun bɛsɛn toranu suuru kuo domi bɛsɛn tii sa ra wi u sun torari suuru kue. A ku ka sun da kɔkiribun bera gia. 5U kpam bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, nge mɛ n tɛ̃ wãa, bɛɛn turo u n bɔrɔ mɔ, kpa u da win mi wɔ̃ku suunu sɔɔ u nɛɛ u nùn pɛ̃ɛ ita bɔkuro, 6domi win kpaasibun turowa gam wee, wi kun maa gãanu mɔ u nùn wɛ̃. 7Saa sɔɔn di kpa bɔrɔ wi, u nɛɛ, u ku nùn baasi, u kɔnnɔ kɛnua kɔ, wi ka win bibu ba kpĩ. U ǹ maa kpɛ̃ u se u sere nùn pɛ̃ɛ wɛ̃. 8Yesu u nɛɛ, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baa ù kun seewe u nùn wɛ̃ bɔrɔnun sɔ̃, u koo se u nùn wɛ̃ yèn bukata u mɔ kpuro win baasibun sɔ̃. 9Na maa bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, i n da bikie, ba koo bɛɛ wɛ̃. I n da kasu, i ko wa. I n da gambo so, ba koo bɛɛ kɛnia. 10Domi baawure wi u bikiamɔ ba koo nùn wɛ̃. Wi u kasu u koo wa. Wi u maa gambo soomɔ, ba koo yɛ̃ro kɛnia. 11Bɛɛ sɔɔ, ((goon bii ù n nùn pɛ̃ɛ bikia, u koo wura u nùn kperu wɛ̃?)) Ǹ kun mɛ ù n swãa bikia, u koo nùn waa wɛ̃? 12Ǹ kun mɛ ù n sɛ̃ɛru bikia, u koo nùn nia wɛ̃? 13Bɛɛ be i sãa tɔn kɔ̃sobu, ma i yɛ̃ nge mɛ ba ra bibu kɛ̃ɛ geenu wɛ̃, bɛɛn Baaba wɔllugii u ǹ koo be ba nùn kanamɔ Hunde Dɛɛro wɛ̃? 14Yesu u wɛrɛku gira ge ga tɔnu goo soso kua. Sanam mɛ wɛrɛku ge, ga doona, soso wi, u gari gerubu wɔri, ma tɔn wɔru ga biti soora. 15Adama gaba nɛɛ, wɛrɛkunun sunɔ Beseburu, win dama u ka wɛrɛkunu giramɔ. 16Gaba kĩ bu win laakari mɛɛri, ma ba nùn bikia u sɔm maamaakigiru ko u ka sɔ̃ɔsi ma win yiiko ya weewa wɔllun di. 17Yesu u ben bwisikunu yɛ̃, yera u nɛɛ, bandu baatere tèn tɔmbu ba tabu mɔ̀ ben tii tiinɛ sɔɔ, ban te, ta koo kowa bansu kpa ten yɛnusu su wɔruku. 18Mɛya maa Setam yà n ka yen tii tabu mɔ̀, amɔna yen banda koo ka yɔ̃ra. Domi i nɛɛ, Beseburun dama na ka wɛrɛkunu giramɔ. 19Nɛ, nà n wɛrɛkunu giramɔ ka Beseburun dam, waran dama bɛɛn bwãabu ba ka ni giramɔ. Ben tiiwa ba koo sɔ̃ɔsi ma i tora. 20Adama ǹ n ka Gusunɔn dam na, na wɛrɛkunu giramɔ, ka gem ban te Gusunɔ u swĩi, ta bɛɛ naawa. 21Sanam mɛ durɔ damgii wi u tabu yãnu mɔ u win yɛnu kɔ̃su win dukia ko n wãawa alafia sɔɔ. 22Adama goo wi u nùn dam kere, ù n na u nùn wɔri u kamia, u koo win tabu yãnu kpuro gura ni u naanɛ sãa kpa u win dukia gabu bɔnu kua. 23Wi u kun sãa nɛgii u ka man yibɛrɛ tɛɛru nɛniwa, wi u ku ra maa gãanu mɛnnɛ ka nɛ sannu, u ra ni yarinasiewa. 24Yesu maa nɛɛ, wɛrɛkunu nù n doona tɔnun min di, nu ra n bɔsuwa mi gãanu ku ra kpi nu n wɛ̃ra yeru kasu nu n bie. Yera nu ra nɛɛ, nu koo gɔsira nin wãa yerɔ mìn di nu raa doona. 25Nu ra wuramɛ kpa nu deema ta kurare ta sɔnde. 26Kpa nu da nu ganu nɔɔba yiru kasuma ni nu ni kɔ̃suru kere, kpa nu du yɛ̃ro sɔɔ nu n wãa mi. Saa ye, yɛ̃ro win wãa gbiikiru ta koo sãaya ka sere dãakiru. 27Sanam mɛ Yesu u gari gerumɔ mɛsum, tɔn wɔrun suunu sɔɔn di kurɔ goo u nɔɔgiru sua u nɛɛ, doo nɔɔrugiiwa wi u wunɛn gura sua, ma a win bwãa nɔra. 28Ma Yesu u nɛɛ, n sanɔ a gere, doo nɔɔrugiba be ba Gusunɔn gari swaa dakimɔ, ma ba yi nɛnumɔ. 29Sanam mɛ tɔn wɔru ga mɛnnamɔ yera Yesu u nɛɛ, tɛ̃n tɔmbu tɔn kɔ̃soba. Ba yĩreru bikiamɔ adama yĩreru garu maa sari te ba koo bu sɔ̃ɔsi ma n kun mɔ Gusunɔn sɔmɔ Yonasigiru. 30Domi nge mɛ Yonasi u kua yĩreru Ninifugibun sɔ̃, mɛya maa Tɔnun Bii, u koo ko yĩreru tɛ̃n tɔmbun sɔ̃. 31Siribun sanam sɔɔ Seban tem tɔn kurɔ sunɔ u koo tɛ̃n tɔmbu seesi u bu taarɛ wɛ̃, yèn sɔ̃ u na saa tem nɔrun di u ka Salomɔɔn bwisin gari nɔ. Tɛ̃ n wee, gãanu wãa mini ni nu Salomɔɔ kere. 32Siribun sanam sɔɔ Ninifugibu ba koo tɛ̃n tɔmbu seesi bu bu taarɛ wɛ̃ ye ba ka gɔ̃ru gɔsia Yonasin waasun sɔ̃. Ma tɛ̃ n wee, gãanu wãa mini ni nu Yonasi kere. 33Yesu maa nɛɛ, goo ku ra fitila mɛni kpa u gu bere, ǹ kun mɛ u kaaru wukiri, adama ba ra gu sɔndiwa dabu wɔllɔ, kpa be ba dumɔ ba n ka yam bururam waamɔ. 34Wunɛn nɔniya yi wunɛn wasin fitila. Wunɛn nɔni yì n alafia mɔ, wunɛn wasi kpurowa yi yam bururam mɔ. Adama yì kun bwãa do, wunɛn wasi yi ǹ yam bururam wasi. 35Yen sɔ̃, a laakari koowo yam bururam mɛ mu wãa wunɛ sɔɔ mu ku raa ko yam wɔ̃kuru. 36Wunɛn wasi kpuro yì n yam dɛɛram mɔ, ma yin gam kun wãa yam wɔ̃kuru sɔɔ, yi kpurowa yi ko n dɛɛre nge sanam mɛ fitila ga nun yam bururasie ga ballimɔ. 37Sanam mɛ Yesu u gari gerua u kpa, Falisi goo na u nùn kana u da u yaa dibu di win yɛnuɔ. Ma u da mi, u sina u ka di. 38Falisi wi, u nùn mɛɛra ka biti ye u ǹ ka niɛ nge mɛ ben komaru u sere di. 39Adama Yinni u nɛɛ, bɛɛ Falisiba i ra nɔra ka gbɛ̃ɛrun biru dɛɛrasie adama bɛɛn sɔɔwɔ i taki ka nuku kɔ̃suru yiba. 40Gari bakasu bɛɛ! Wi u wasin tɔɔ kua, n ǹ wiya u maa yin sɔɔ kua? 41I sãarobu wɛ̃ɛyɔ ye ya wãa gbɛ̃ɛrun sɔɔwɔ, kpa ye ya tie yu bɛɛ dɛɛra. 42Bɛɛ Falisiba, i ko nɔni swãaru wa yèn sɔ̃ i ra bɛɛn karan kpee yi ba ra soku mantu ka duu, yin wɔkuru baateren wɔllɔ tia wɛ̃. Ka mɛ, i ra gean kobu nɔni sarari, i ǹ maa Gusunɔ kĩru sɔ̃ɔsimɔ. Yeniwa n weenɛ i ko, kpa i ku ye ya tie deri. 43Bɛɛ Falisiba, i ko nɔni swãaru wa yèn sɔ̃ i ra sin yee gbiikinu kã mɛnnɔ yenɔ, ka tɔbirinaa tɔn dabinun wuswaaɔ. 44I ko nɔni swãaru wa, bɛɛ, yèn sɔ̃ i ka sikinu weenɛ ni goo kun waamɔ, nìn wɔllɔ ba ra sĩ ba kun ka baaru. 45Wooda yɛ̃ro goo u nɛɛ, yinni à n gerumɔ mɛ, ka maa bɛsɛra a wɔmmɔ. 46Ma Yesu u nùn wisa u nɛɛ, bɛɛ maa wooda yɛ̃robu i ko nɔni swãaru wa, domi i tɔmbu sɔmunu sɔbimɔ ni nu suabu sɛ̃, ma bɛɛn tii i ku ra ni ture baa ka bɛɛn niki bia. 47I ko nɔni swãaru wa bɛɛ, yèn sɔ̃ i Gusunɔn sɔmɔbun sika banimɔ, be bɛɛn baababa ba go. 48Nge mɛya i sɔ̃ɔsimɔ ye ba kua, i ǹ maa bu taarɛ wɛ̃. Domi beya ba Gusunɔn sɔmɔbu go, ma bɛɛ i ben sika banimɔ. 49Yeya Gusunɔ u yɛ̃ u ka nɛɛ, wi, u koo bu Gusunɔn sɔmɔbu ka gɔrobu gɔria. Ba koo gabu go, ba koo maa gabu nɔni sɔ̃, 50kpa bu tɛ̃n tɔmbu Gusunɔn sɔmɔ be kpuron yɛm bikia mɛ mu yari handunian toren di, 51saa Abɛlin yɛm di sere ka Sakarin yɛm wi ba go yãku yeru ka sãa yerun baa sɔɔ. Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, ba koo mu tɛ̃n tɔmbu bikia. 52I ko nɔni swãaru wa, bɛɛ wooda yɛ̃robu, yèn sɔ̃ i yɛ̃run gambo kɛnua. Bɛɛn tii i ǹ due, i maa yina gabu bu du be ba kĩ. 53Ye u yara min di, wooda yɛ̃robu ka Falisiba ba nùn gari dabinu bikikia ka yibɛrɛ tɛɛru. 54Ba nùn yɛ̃ri bɛriammɛ gari sɔɔ, kpa gɛɛ yi ka nùn samba ko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\