Luku 12

1Saa ye sɔɔ, tɔn wɔru guna ya mɛnna sere ba bɔrikianamɔ ma Yesu u gbia u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i tii laakari ko ka Falisiban pɛ̃ɛ seeyatia ye ya sãa murafitiru. 2Gãanu sari ni nu wukiri ma nu ǹ koo tera. Asirin gãanu maa sari ni ba ǹ koo gia. 3Yen sɔ̃na ye i gerua kpuro yam wɔ̃kurɔ ya koo nɔɔra yam bururam sɔɔ. Ye i maa gerua dia sɔɔ soon bɔkuɔ ya koo kparara gidambisa wɔllun di. 4Yesu maa nɛɛ, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, bɛɛ be i sãa nɛn bɔrɔba, i ku bu nasia be ba koo wasi go, ma yen biru ba ǹ kpɛ̃ bu maa gãanu ganu ko. 5Na kon bɛɛ sɔ̃ wi n weenɛ i nasia. I nùn nasio wi u yiiko mɔ u ka kpɛ̃ɛ dɔ̃ɔ sɔɔ wi u ku ra gbi, ù n go ù n kpa. Mɛya na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, wiya n weenɛ i nasia. 6Nge ba ku ra gunɔminu nɔɔbu dɔre faram yiru ro? Ka mɛ, baa nin teu, Gusunɔ u ku ra duari. 7Baa mam bɛɛn wirun seri u yin geeru yɛ̃. Yen sɔ̃, i ku gãanu nasia domi i gunɔmii dabinu bɛɛrɛ kere. 8Yesu maa nɛɛ, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baawure wi u man wura tɔmbun wuswaaɔ, Tɔnun Bii u koo nùn wura wɔllun gɔradoban wuswaaɔ. 9Adama wi u man yina tɔmbun wuswaaɔ, Tɔnun Bii u koo maa nùn yina wɔllun gɔradoban wuswaaɔ. 10Baawure wi u Tɔnun Biin kɔ̃sa gerua, ba koo nùn suuru kua, adama wi u Hunde Dɛɛro gari kam gerusi, u ǹ suuru kobu wasi. 11Bà n ka bɛɛ da mɛnnɔ yenɔ, wirugibu ka damgibun mi, i ku wurura i n kasu nge mɛ i ko ka tii yina, ǹ kun mɛ ye i ko gere. 12Domi Hunde Dɛɛro u koo bɛɛ sɔ̃ɔsi saa ye, ye n weenɛ i gere. 13Goo tɔn wɔru sɔɔn di u Yesu kana u nɛɛ, u nùn win mɔɔ sɔ̃ɔwɔ u de bu ben tubi bɔnu ko. 14Yesu u yɛ̃ro wisa u nɛɛ, wara man kua siri kowo bɛɛn suunu sɔɔ ǹ kun mɛ bɛɛn tubi bɔnu kowo. 15Ma u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ba n ben tii laakari sãa gem gem ka binɛ baayere, domi dukian kpãara kun tɔnun wãarun wiru. 16Ma u bu mɔndu garu kua u nɛɛ, durɔ gobigii goon gbera dĩanu kua gem gem. 17U bwisika u nɛɛ, mba u koo ko domi u ǹ ayeru mɔ mi u koo win dĩanu doke. 18U nɛɛ, ye u koo ko wee. U koo win biranu sura, kpa u kpaanu bani ni nu ni kere, kpa u win alikama kpuro gure mi ka win dĩa ni nu tie. 19Kpa u win tii sɔ̃ u nɛɛ, wi, u gãa bakanu mɔ ni nu berua wɔ̃ɔ dabinun sɔ̃. U koo wɛ̃ra kpa u n dimɔ u n nɔrumɔ kpa u n yɛ̃ɛrimɔ. 20Adama Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, gari bɔkɔ, wɔ̃ku teni ba koo nun wunɛn hunde bikia. Ye u sɔɔru kua mi, weregia ya ko n sãa. 21Ma Yesu u nɛɛ, mɛya n ko n sãa ka wi u dukia taasinamɔ win tiin sɔ̃ ma u ǹ dukia mɔ Gusunɔn mi. 22Yen biru Yesu u win bwãabu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, yenin sɔ̃na na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ i ku wurura bɛɛn wãarun sɔ̃ ye i ko i di, ǹ kun mɛ bɛɛn wasin sɔ̃ ye i ko ka yi wukiri. 23Domi wãaru ta dĩanu kere, wasi maa yãnu kere. 24I gbanamgbaanu lasabu koowo. Nu ku ra duure, nu ku ra maa gɛ̃, nu ǹ beru yeru mɔ, mɛya nu ǹ maa biraru mɔ, Gusunɔ maa nu diisiamɔ. I ǹ gunɔsu bɛɛrɛ kere sere mi n toma? 25Wara bɛɛ sɔɔ, win wururabun saabu, u koo kpĩ u win wãarun dɛ̃ɛbu sosi, baa gɔm soo teeru. 26Ì kun kpɛ̃ i gãa piimii nini ko, mban sɔ̃na i wurure ka ye n tie. 27I biibii mɛɛrio. Ya ku ra sɔmburu ko, mɛya ya ku ra maa tari. Ka mɛ, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, baa Salomɔɔ ka win yiiko baka, u ǹ buraru koore nge biibii yen tia. 28Gusunɔ ù n gberun yakasu buraru wɛ̃ nge mɛ, si su wãa gisɔ, ma sia su koo dɔ̃ɔ mwaara, u ǹ koo bɛɛ yãnu sebusia n kere mɛ? Naanɛ doke piibugibu bɛɛ. 29I kun ye i ko di, ka ye i ko nɔ tɔnan kaso mɔ̀, kpa i n wurure yen sɔ̃. 30Handunian tɔmba ba yeni kpuro kasu, adama bɛɛn Baaba u yɛ̃ ma i yen bukata mɔ. 31I kasuo i ka du mi Gusunɔ u bandu swĩi, yen biru u koo bɛɛ wɛ̃ ye ya tie. 32Yesu maa nɛɛ, a ku nanda yãa gɔ̃ɔ piibu, domi n bɛɛn Baaban gɔ̃ru dua u ka bɛɛ doke ban te u swĩi sɔɔ. 33I dɔro ye i mɔ kpa i yen gobi sãarobu kɛ̃. I tii yansurɔnu kuo ni nu ku ra tɔkɔ ko, ka beru yeru Gusunɔ wɔllɔ tè sɔɔ dukia ku ra kpe, mi gbɛnɔ sari wi u koo susi, mi gɛma maa sari ye ya koo sanku. 34Domi mi bɛɛn dukia berua, miya bɛɛn gɔ̃ru ga ra n woo. 35Ma Yesu kpam nɛɛ, i de i n sɔɔru sãa i n kpaka sɛ̃ke pɔraɔ kpa i de bɛɛn fitilanu nu n sɔ̃re. 36I de i n ka tɔmbu weenɛ be ba ben yinnin wuramaru mara kurɔ kpaa yerun di, kpa bu ka nùn kɛnia mii mii sanam mɛ u tunuma u gambo so. 37- 38Doo nɔɔrugiba sɔm kowo be, bèn yinni u koo deema ba swaa mɛɛra ù n tunuma, baa ǹ n wɔ̃ku suunun na, ǹ kun mɛ goo gbiikaa yà n sumɔ. Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, u koo sɔɔru ko kpa u bu sinasia u bu nɔɔri. 39I de i n yɛ̃ sãa sãa ma yɛnu yɛ̃ro ù n yɛ̃ saa ye gbɛnɔ u koo na, u koo dom se, u ǹ koo de bu win diru kɔra. 40Bɛɛ maa, i n sɔɔru sãa domi Tɔnun Bii, u koo nawa saa ye i ǹ ka nùn yĩiyɔ. 41Piɛɛ nɛɛ, Yinni bɛsɛra a mɔn te kua? Nge tɔmbu kpuro. 42Ma Yinni u nɛɛ, wara yoo laakarigii wi u naanɛ mɔ. Wiya wi yɛnu yɛ̃ro u koo ko yobun wirugii u ka bu dĩanu yabua saa ye n weenɛ. 43Doo nɔɔrugiiwa yoo wi, win yinni ù n deema u mɔ̀ mɛ, sanam mɛ u tunuma. 44Ka geema na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, yinni wi, u koo nùn win dukia kpuro nɔmu bɛria. 45Adama yoo wi, ù n bwisikumɔ ma win yinni u tɛɛmɔ kpa u se u yoo tɔn durɔbu ka tɔn kurɔbu soberu wɔri, kpa u n dimɔ u n nɔrumɔ, tam mu n nùn goomɔ, 46win yinni u koo tunuma dɔma te yoo wi, u ǹ ka nùn yĩiyɔ, ka saa ye u ǹ yɛ̃. U koo nùn bɔɔri kpiri kpirika kpa u de u bɔnu wa ka naanɛ sarirugibu sannu. 47Yoo wi u win yinnin kĩru gia, ma u ǹ gãanu sɔɔru kue, ma u ǹ win kĩru kue, win sobera ta koo kpɛ̃a. 48Adama wi u kun gie, ma u kookoosu kua si su ka sɛɛyasiabu nɛ, win sobera kun kpɛ̃amɔ. Wi ba gãa dabinu wɛ̃, ba koo nùn gãa dabinu bikia. Wi ba maa gãa dabinu nɔmu sɔndia, wiya ba koo bikia n kere. 49Ma Yesu maa nɛɛ, dɔ̃ɔwa na yɛ̃kam na handuniaɔ, na kĩwa u n daa yabure. 50Batɛmu gaa wãa ye na ǹ kon ko na kun kue. Nɛn bwɛ̃ra kun kpĩ yèn sɔ̃ ya ǹ gina koore. 51I tamaa na nawa n ka alafia wɛ̃ tem mɛ sɔɔ? Aawo, na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, karanaba na ka na. 52Domi saa tɛ̃n di tɔmbu nɔɔbu bà n wãa yɛnu teu sɔɔ, ba koo bɔnu ko. Nɔɔsinaa sarira ko n wãa ita ka yirun suunu sɔɔ, ǹ kun mɛ yiru ka itan suunu sɔɔ. 53Baa ka bii ba ǹ nɔɔsinamɔ, mɛro ka bii wɔndia ba ǹ nɔɔsinamɔ, mɛya maa dwaa mɛro ka biin kurɔ ba ǹ nɔɔsinamɔ. 54U kpam tɔn wɔru sɔ̃ɔwa u nɛɛ, ì n guru wiru wa ta seemɔ sɔ̃ɔ duu yerun di, i ra gere yande i nɛɛ, gura wee, mɛya n da maa ko. 55Ì n maa wa woo ga mɔ̀ saa sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwarun di, i ra nɛɛ, yam mu koo swĩa. Mɛya n da maa ko. 56Murafiti bɛɛ, i wɔllu ka tem yĩrenun tubusianu yɛ̃. Amɔna i ǹ ka saa yenin tubusianu yɛ̃. 57Ma Yesu kpam nɛɛ, mban sɔ̃na i ku ra bɛɛn tii bwisikue i ka wa ye n dɛnde. 58Sanam mɛ wunɛn yibɛrɛ u ka nun dɔɔ siri yerɔ, a nùn suuru kanɔ swaa mi, kpa a wa a yari, kpa u ku ka nun da siri kowon mi, kpa siri kowo u ku nun sandamu nɔmu sɔndia, kpa sandamu u ku nun doke pirisɔm sɔɔ. 59Na nun sɔ̃ɔmɔ a ǹ yarimɔ a kun kɔsie ye ba nun bure. Baa yen faram, a ǹ derimɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\