Luku 14

1Tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru garu sɔɔ Yesu dua Falisiban wirugii goon yɛnuɔ u ka di. Ma ba nùn laakari sãa. 2N wee durɔ goo wìn wasi yi mɔsa u yɔ̃ Yesun wuswaaɔ. 3Ma Yesu u wooda yɛ̃robu ka Falisiba bikia u nɛɛ, n weenɛ bu tɔnu bɛkia tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ? Nge n ǹ weenɛ. 4Ba maari. Yera u barɔ wi tii gawe u nùn bɛkia ma u dera u doona. 5Ma u bu bikia u nɛɛ, bɛɛn wara, win bii ǹ kun mɛ win naa yà n dɔkɔ wɔri tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru sɔɔ, u ǹ koo ye wuna fuuku. 6Yera ba kpana bu gari yi wisi. 7Ye u laakari kua ma be ba dim soka nge maa wi, ba sin yee bɛɛrɛginu gɔsimɔ, u bu mɔndu kua u nɛɛ, 8sanam mɛ ba nun soka kurɔ kpaa yerɔ, a ku sina sin yee bɛɛrɛgirɔ. Sɔrɔkudo ba koo ra goo soku wi u nun bɛɛrɛ kere. 9Ma wi u bɛɛ kpuro soka u koo na u nɛɛ, a durɔ wi sin yee te wɛ̃ɛyɔ. Saa yera sekura koo nun mwa a ka da a sina sin yee birukirɔ. 10Adama sanam mɛ ba nun dim soka, a doo a sina sin yee birukirɔ, kpa wi u nun soka ù n tunuma u nɛɛ, a seewo nɛn bɔrɔ a na wuswaaɔ. Saa ye, n ko n sãa bɛɛrɛ baka wunɛ sɔɔ be kpuron wuswaaɔ be ba sɔ̃ ka wunɛ sannu. 11Ka geema baawure wi u tii sua wɔllɔ, ba koo nùn kawa. Baawure wi u maa tii kawa, ba koo nùn sua wɔllɔ. 12U maa wi u nùn dim soka sɔ̃ɔwa u nɛɛ, sanam mɛ a tɔmbu yaa dibu ǹ kun mɛ tɔ̃ɔ bakaru soka, a ku wunɛn bɔrɔba soku, ǹ kun mɛ wunɛn maabu, ǹ kun mɛ wunɛn dusibu, ǹ kun mɛ wunɛn beruse gobigibu, kpa ben tii bu ku raa nun soku bu ka nun kɔsia. 13Adama sanam mɛ a tɔmbu dim kana, a sãarobu sokuo ka alebugibu ka kɔ̃ri barɔbu ka wɔ̃kobu. 14Kaa ko doo nɔɔrugii yèn sɔ̃ ba ǹ mɔ bu ka nun kɔsia. Kaa wunɛn kɔsiaru wa Gusunɔn min di sanam mɛ ba koo geegibu seeya gɔrin di. 15Ye be ba dimɔ ka Yesu sannu, ben turo u gari yi nua ma u nɛɛ, doo nɔɔrugiiwa wi u koo di ban te Gusunɔ u swĩi sɔɔ. 16Ma Yesu nùn wisa u nɛɛ, durɔ goo u dim bakam sɔɔru kua ma u tɔn dabiru soka. 17Ye dim saa ya tura u win sɔm kowo gɔra tɔn ben baawuren mi bu na domi yaa dibu kpuro sɔɔru kpeera. 18Adama be kpuro ba suuru kana ba nɛɛ, ba ǹ fɛɛ wasi bu na. Gbiikoo nɛɛ, wi, u gberu dwa, tilasiwa u ka da u te wa. 19Kpao maa nɛɛ, wi, u nɛɛ dwa wasi yiru yiru yen nɔɔbu, ma u koo den ka yi sɔmburu ko u wa. 20Kpao kpam nɛɛ, tɛ̃ gera wi, u kurɔ sua. Yen sɔ̃na wi, u ǹ kpɛ̃ u na. 21Sɔm kowo wi, u gɔsira u ka be kpuron suuru kana bi da u win yinni sɔ̃ɔwa. Yera yinni win mɔru seewa ma u win sɔm kowo sɔ̃ɔwa u nɛɛ, a doo fuuku wuun batuma ka gen swɛɛ sɔɔ a ka sãarobu na ka alebugibu ka wɔ̃kobu ka kɔ̃ri barɔbu. 22Ma sɔm kowo wi, u nɛɛ, yinni, ye a man yiire mi, na ye kua. Wee, ayera maa tie. 23Ma yinni wi, u nɛɛ, a swɛɛ swĩiyɔ ka karan goonu a tɔmbu duusiama ka kankansi, kpa nɛn yɛnu gu yibu. 24Domi geema na gerumɔ, baa tɔn ben turo kun maa nɛn dĩanu dendamɔ, be, be na gbia na soka. 25Tɔn wɔru guna ya swaa mɔ̀ ba sĩimɔ ka Yesu sannu, ma u sĩira u bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, 26goo ù n kĩ u man swĩi, ma u ǹ man kĩɛ n kere win baa ka win mɛro ka win kurɔ ka win bibu ka win maabu ka wɔnɔbu ka win sesubu ka mam win tiin wãaru, u ǹ kpɛ̃ u ko nɛn bɔ̃ɔ. 27Baawure wi u kun win tiin dãa bunanaru sue, u ka nɛn yira swĩi, u ǹ kpɛ̃ u ko nɛn bɔ̃ɔ. 28Nge wara bɛɛ sɔɔ ù n kĩ u diru bani, u ǹ koo gina sina u dooru ko u wa win gobi yì n tura u ka tu wiru go. 29Ma n kun mɛ, ù n kpɛɛkpɛɛku sura, ma u kpana u dakura, be ba gu waamɔ kpuro ba koo nùn yaakoru ko, 30kpa bu nɛɛ, durɔ wi, u bana torua, ma u kpana u ye dakura. 31Nge sunɔ wara ù n seewa ka tabu kowobu nɔrɔbun suba wɔkuru (10.000) u ka tabu ko ka win sunɔsi goo wi u tabu kowobu mɔ nɔrɔbun suba yɛndu (20.000), u ǹ koo gina sina u mɛɛri u wa ù n dam mɔ u ka taa bi ko? 32Ù n wa u ǹ kpɛ̃, sanam mɛ wini kun tunumam kpa, u koo nùn sɔmɔbu gɔria bu nùn bikia ye u koo mɔɔru mwa bu ku maa ka tabu ko. 33Yen sɔ̃na bɛɛn baawure wi u kun deri kpuro ye u mɔ, u ǹ kpɛ̃ u ko nɛn bɔ̃ɔ. 34Ma Yesu maa nɛɛ, bɔru gãa geena, adama bɔru tà n nɔɔ gu, mba ba koo maa ka tu dorasia. 35Ba ǹ maa ka tu bukata gaa mɔ̀ gberɔ baa taaki wɔllɔ bu ka tem kɔ̃sisia. Ba ra kubewa tɔɔwɔ. Wi u swaa mɔ u ka nɔ, u nɔɔwɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\