Luku 15

1Gbere mwaɔbu ka kɔ̃san kowobu kpuro ba susi Yesun mi bu ka win gari nɔ. 2Ma Falisiba ka wooda yɛ̃robu ba wɔkinu wɔri ba nɛɛ, durɔ wini u ka kɔ̃san kowobu mɛnnamɔ ma u ka bu dimɔ sannu. 3Yera u bu mɔn teni kua u nɛɛ, 4wara bɛɛ sɔɔ, ù n yãanu wunɔbu (100) mɔ, ma teera nùn kɔ̃ɔrari, u ǹ koo wunɔbu tia sari yeni deri gbaburɔ kpa u tu kasum da sere u ka tu dɔba. 5Saa ye u tu dɔba, u koo tu seru sɔndi ka nuku dobu. 6Ù n tunuma yɛnuɔ u koo win bɔrɔba ka win berusebu soku kpa u nɛɛ, i ka man nuku dobu koowo, domi na nɛn yãaru dɔba te ta raa kɔ̃ɔra. 7Na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, mɛya wɔrukobun nuku dobu bu ko n kpã toro turon sɔ̃ wi u gɔ̃ru gɔsia n kere geegibu wunɔbu tia sari be ba kun gɔ̃ru gɔsiabun bukata mɔ. 8Yesu maa nɛɛ, nge kurɔ wara, ù n sii geesun gobi wasi wɔkuru mɔ, ma yin tia kɔ̃ɔra, u ǹ koo fitila mɛni kpa u diru kura u ka ye kasu ka laakari sere u ka wa. 9Ù n wa, u koo win bɔrɔba ka win berusebu soku kpa u nɛɛ, i ka man nuku dobu koowo, domi na nɛn gobi yi yi raa kɔ̃ɔra wa. 10Nge mɛya na bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, nuku dobu wãa Gusunɔn gɔradoban wuswaaɔ toro turon sɔ̃ wi u gɔ̃ru gɔsia. 11U kpam nɛɛ, durɔ goo wãa u bii tɔn durɔbu yiru mɔ. 12Wi u yãkabu bo u ben tundo sɔ̃ɔwa u nɛɛ u nùn win dukian bɔnu wɛ̃ ye ya ko n sãa wigia. Ma ben baa u bu win dukia bɔnu kua. 13Sɔ̃ɔ mɛɛrun biru yãkabu wi, u mɛnna kpuro ye u mɔ, ma u ka wuu doona ge ga toma. Miya u win dukia ye kpuro di ka daa bɛrɛtɛkɛ. 14Sanam mɛ u kpuro di ye u mɔ, gɔ̃ɔ bakara dua tem mɛ sɔɔ, ma u wɔri yãaru sɔɔ. 15U da u win tii wuu migii goo wɛ̃ ma yɛ̃ro ka nùn da gberɔ u ka win kurusɔnu kɔ̃su. 16U kĩa u tii debia ka dĩa kokosu si kurusɔnu dimɔ, adama goo kun nùn wɛ̃. 17Sanam mɛ win laakari wurama u nɛɛ, nɛn baaban sɔm kowobu kpuro ba dĩanu mɔ nu yiba, ma nɛ wee mini na gbimɔ ka gɔ̃ɔru. 18Na kon se kpa n da nɛn baaban mi n nùn sɔ̃ n nɛɛ, na nùn torari, na maa Gusunɔ torari. 19Yen sɔ̃, u ku man soku win bii. U man koowo win sɔm kowo. 20U seewa ma u doona win baan mi gia. Saa yèn di u toma, win baa nùn wa ma wɔnwɔnda nùn mwa. U duka da u nùn gaba ka nuku dobu, u nùn tɔbura ka kĩru. 21Bii wi, u nɛɛ, baaba, na nun torari, na maa Gusunɔ torari. Yen sɔ̃, a ku maa man soku wunɛn bii. 22Adama tundo wi, u win yobu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, i kumbooro tama fuuku ge ga buram bo, kpa i nùn sebusia. I nùn taabu wɛ̃ɛyɔ u doke, ka maa baranu. 23I doo i naa kpɛma ye suama, ye ya gum mɔ, kpa i ye go. Su di kpa su tɔ̃ɔ bakaru ko ka nuku dobu. 24Domi nɛn bii wi, n sãare u raa gu, ma u wurama wãaru sɔ̃ɔ. U raa kɔ̃ɔra ma u waara. Ma ba nuku dobu wɔri. 25N deema bii yeruma u woo gberɔ. Saa ye u wee, ye u yɛnu turuku kua, u gãasu ka yaabu nɔɔmɔ. 26U yobun turo soka u bikia mba n kua. 27Yoo wi, u nɛɛ, wunɛn wɔnɔwa u wɔma, yera bɛɛn tundo u naa kpɛma ye go ye ya gum mɔ yèn sɔ̃ u nùn wa alafia sɔɔ. 28Ma yeruma wi, u mɔru bara sere u ǹ kĩ u du yɛnuɔ. Ma tundo u yarima u ka nùn kɔkiri. 29Yera u tundo wisa u nɛɛ, a mɛɛrio wɔ̃ɔ dabi tèn di na nun sãamɔ. Na ǹ wunɛn wooda gaa sarare, ma baa boo buu, a ǹ man kɛ̃ɛre n ka nuku dobu ko ka nɛn bɔrɔba. 30Adama sanam mɛ wunɛn bii wi, u tunuma, wi u wunɛn dukia di ka kurɔ tanɔbu, win sɔ̃na a naa kpɛma ye go. 31Yera tundo nɛɛ, wunɛ nɛn bii baadommawa a ka man wãa, ye na maa mɔ kpuro, wunɛgia. 32Adama n weenɛ su nuku dobu ko kpa su yɛ̃ɛri yèn sɔ̃ wunɛn wɔnɔ wini n sãare u raa gu, ma u wurama wãaru sɔɔ. U raa kɔ̃ɔra, u maa waara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\