Luku 16

1Yesu u bwãa be sɔ̃ɔwa u nɛɛ, durɔ gobigii goo wãa. U sɔm kowo mɔ wi u win yɛnu nɔmu sɔndia. Yera ba sɔm kowo wi kɔrumɔtɔnu kua ba nɛɛ u win yinnin dukia sankumɔ. 2Ma yinni wi, u nùn soka u nɛɛ, mba na nɔɔmɔ ba gerumɔ wunɛn sɔ̃. A man sɔ̃ɔwɔ nge mɛ a wunɛn sɔmburu koosina, domi a ǹ maa kpɛ̃ a ko nɛn sɔm kowo. 3Sɔm kowo wi, u tii bikia u nɛɛ, mba u koo ko. Wee, win yinni u nùn yaramɔ win yɛnun sɔmburun di. U ǹ dam mɔ u ka wuku, u ǹ maa sekuru kpɛ̃ u bara ko. 4Wee ye u koo ko, kpa gabu bu ka nùn mwa ben yɛnuɔ sanam mɛ ba nùn sɔmburu yara. 5Yera u win yinnin dibugii baawure sokusia ma u gbiikoo bikia u nɛɛ, nyewa a nɛn yinnin dibu nɛni. 6U wisa u nɛɛ, gum yĩirutiru wunɔbu (100). U nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, u win tireru suo u sina fuuku kpa u yore weeraakuru. 7Ma u kpam goo bikia u nɛɛ, wunɛ, nyewa a nɛni. U wisa u nɛɛ, alikama sakaku wunɔbu. Ma u nùn sɔ̃ɔwa u win tireru suo kpa u yore wɛnɛ. 8Sɔm kowo naanɛ sarirugii win yinni u nɛɛ, bwisigiin tiiwa. Ma Yesu u nɛɛ, handuniagibu ba bwisi mɔ ben wãasinaa sɔɔ n kere yam bururamgibu. 9Na maa bɛɛ sɔ̃ɔmɔ, i bɔrɔba kasuo ka handunian dukia, kpa bu ra bɛɛ mwa wãa yenu sɔɔ ni nu ku ra kpe, sanam mɛ dukia ye, ya kpa. 10Wi u naanɛ mɔ gãa piiminu sɔɔ, u maa naanɛ mɔ gãa bakanu sɔɔ. Wi u kɔ̃sa mɔ̀ gãa piiminu sɔɔ, u maa kɔ̃sa mɔ̀ gãa bakanu sɔɔ. 11Yen sɔ̃, ì kun naanɛ mɔ handunia yen dukia sɔɔ, wara koo bɛɛ dukia gea nɔmu sɔndia. 12Ì kun maa naanɛ mɔ goon gãanu sɔɔ, wara koo bɛɛ wɛ̃ ye n sãa bɛɛgia. 13Sɔm kowo kun kpɛ̃ u yinnibu yiru sã. Domi u koo turo tusi kpa u turo kĩa, ǹ kun mɛ, u koo turo tii wɛ̃, kpa u turo gɛm. I ǹ kpɛ̃ i Gusunɔ ka dukia mɛnna i sã sannu. 14Falisiba be ba gobin kĩru mɔ, ba ye kpuro swaa daki ma ba Yesu nɔɔ swiikinu mɔ̀. 15U bu sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bɛɛ i sãawa be ba tii gem wɛ̃ɛmɔ tɔmbun wuswaaɔ, adama Gusunɔ u bɛɛn gɔ̃rusu yɛ̃. Domi ye ba siaramɔ tɔmbun mi gãa kɔ̃suna Gusunɔn wuswaaɔ. 16Sere ka Yohanun saa, wooda ka Gusunɔn sɔmɔbu ba wãa. Saa sanam mɛn di, ba bandun gari kparamɔ te Gusunɔ u swĩi, ma baawure u kookari mɔ̀ u ka du ka dam. 17Woodan gari piikon sankirabu sɛ̃, n kere wɔllu ka tem kpeebu. 18Baawure wi u win kurɔ yina, ma u kpao sua, u sakararu kuawa. Baawure wi u maa kurɔ sua wìn durɔ nùn yina, yɛ̃ro sakararu kuawa. 19Ma Yesu kpam nɛɛ, durɔ dukiagii goo raa wãa, wi u ra n yabe nɔnigiru sebua te ta wesibu wã, ma baadomma win mi, tɔ̃ɔ bakara. 20Sãaro goo raa maa wãa, wi ba sokumɔ Lasaa. U booboosu barɔ, u ra n kpĩwa dukiagii win yɛnu kɔnnɔwɔ. 21Domi u kĩ u tii debia ka dĩa buri yi yi wɔrumamɔ saa gobigii win tabulu wɔllun di. Bɔ̃nu ra mam nɛ nu n win booboo si dabirimɔ. 22Sãaro wi, u gu ma wɔllun gɔradoba ba nùn sua ba ka da gɔriɔ mi Aburahamu u wãa. Dukiagii wi, u maa gu, ma ba nùn sika. 23U wãa nɔni swãaru sɔɔ gɔriɔ, ma u nɔni sua wɔllɔ u Lasaa wa Aburahamun bɔkuɔ. 24U nɔɔgiru sua u nɛɛ, baaba Aburahamu, a nɛn wɔnwɔndu waawo, a Lasaa gɔrima u win niki bian sɛ̃ru doke nim sɔɔ, kpa u nɛn yara yɛmiasia, domi na nɔni swãa bakaru waamɔ dɔ̃ɔ yara yeni sɔɔ. 25Aburahamu u nɛɛ, nɛn bii, a yaayo ma a wunɛn gãa geenu wa wunɛn wãarun sanam, mɛya maa Lasaa u gãa kɔ̃sunu wa. Tɛ̃ mini win nukura yɛm, wunɛ maa a nɔni swãaru waamɔ. 26Ye kpuron biru bankokoro bɔkɔwa ga wãa bɛsɛ ka bɛɛn baa sɔɔ. Be ba kĩ bu sara minin di bu da bɛɛn mi gia, ba ǹ kpɛ̃. Mɛya goo kun maa kpɛ̃ u na mini bɛɛn min di. 27Dukiagii wi, u nɛɛ, ǹ n mɛn na, na nun kanamɔ, baaba, a Lasaa gɔrio nɛn baan yɛnuɔ, 28domi na wɔnɔbu nɔɔbu mɔ mi, kpa u bu yenin seeda diiya bu ku raa ka nɛ aye tɔ̃yagii te sɔɔ. 29Aburahamu u nɛɛ, ba Mɔwisi ka Gusunɔn sɔmɔbun tirenu mɔ, bu nigia nɔɔwɔ. 30Ma u nɛɛ, aawo baaba Aburahamu, goo ù n da ben mi gɔrin di, ba koo gɔ̃ru gɔsia. 31Ma Aburahamu nùn sɔ̃ɔwa u nɛɛ, bà kun Mɔwisi ka Gusunɔn sɔmɔbugia nua, ba ǹ naanɛ dokemɔ baa goo ù n seewa gɔrin di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\